MİLLİ BAYRAM VE KUTLAMALAR

 

 

Bayramlar  10 Kasım  Atatürk'ü Anma Günü  19 Mayıs  Gençlik ve Spor Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  30 Ağustos Zafer Bayramı

      

Milli Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri

 

İLGİ :   a) Ulusal ve Resmi Bayramlarda yapılacak Törenler Yönetmenliği (01.10.1981 tarih ve 17475  

               sayılı Resmi Gazete).

b) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 10.01.1997 –2 nolu Genelgesi .

Milli Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri Milletimiz için çok önemli günlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulmasını sağlayan bu Zafer Günlerini önemine uygun olarak anmak ve kutlamak bütün vatandaşlarımız için Milli bir görevdir.

Başta Devletimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşının isimli ve isimsiz bütün kahramanlarını hatırlamak,onların aziz hatıralarını anmak ve Bayramlarımızı şanına uygun kutlamak, Milli Birliğimizin güçlenmesini sağlayacaktır.

Ortak ve uzun bir geçmişi paylaşma Milletimizin gelecekte varolma mücadelesinde başarılı olabilmesinde önem arz eden Milli Bayramların ve Mahalli Kurtuluş Günlerinin yurdumuzun her köşesinde ve dış temsilciliklerimizde coşku ile kutlanmasına önem verilecektir.

Valiliğinizce Milli Bayramların ve Mahalli Kurtuluş Günlerinin amacına uygun, daha coşkulu , birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması için ilgili yönetmenlik ve bu genelge hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak zamanında uygulanacaktır.

Bunun için ;

            İlgi yönetmelikte belirtilen kutlama komiteleri dışında bu komitelere bağlı olarak çalışan alt komisyonlar oluşturulacaktır. Bu komisyonlarda Bakanlıkların İl ve İlçelerdeki en üst amirleri, Üniversite ve Yüksekokul Temsilcileri yer alacaktır. Ayrıca Mahalli Kuruluşların (Belediye,Özel İdare,Muhtar ve İhtiyar Heyeti) temsilcileri,esnaf,meslek odaları,işçi ve işveren temsilcileri,spor kuruluşları ile diğer gönüllü ve özel kuruluş temsilcilerinin komisyonlarda yer almaları sağlanacaktır.

Bayramları Törenleri İl ve İlçelerde resmi tören alanı olarak belirlenmiş olan Hipodrom, Stadyum,Saha,Okul bahçesi ile sınırlı tutulmayacaktır. Mahalle,cadde,sokak ve meydanlara yayılarak kutlanacaktır.

            Birbirine yakın her derecedeki okullar kendi aralarında birleşerek bir “Bayram Bölgesi “ oluştu rulacaktır. Bunun için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli düzenlemeyi yaparak bayram bölgelerinde belirleyecekleri bir okulun sorumluluğunda diğer okulların törene katılımını sağlayacaklardır. Kutlamalar çeşitli meydanlarda gerekli tedbirler alınarak zengin bir programla gerçekleştirilecektir.

            Komisyonlarca hazırlanan bayram programları İl ve İlçe ‘deki belirlenen kutlama komitesinin onayından sonra yürürlüğe girecektir. Kutlama programlarının klasik ,alışagelmiş ve monoton yapıdan uzaklaştırılması için Valiliklerce gereken özen gösterilecektir.

            Bu amaçla bayram kutlamaları süresince ;

Panel ve Konferans .

Koro ve Konserler .

Kermes,Sergi ve Fuarlar .

Gösteriler (Tiyatro,Jimnastik).

Geziler ve Gençlik Piknikleri .

Yarışmalar .

a) Resim,Müzik,Kompozisyon .

b) Sportif Yarışmalar .

Sağlık Taramaları .

İzcilik Faaliyetleri .

Fener Alayı .

Şenlik Yürüyüşleri yapılmalı .           

Başta Bakanlığımız Kültür Yayınları olmak üzere öğrencilerimizin okumalarında sakınca olmayan kitaplar sağlanarak, kitap fuarları ,kitap satış standları açılması gibi etkinlikler yer alacaktır .

5-Bakanlığımıza bağlı izci kuruluşlarının Milli Bayramlar ve Yerel Kurtuluş Günlerinde etkili bir şekilde görev almaları sağlanacaktır .

            6-19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında olduğu gibi “ Ulusal Gençlik Şöleni” ne dönüşmesi için ilgililerce tedbirler alınacaktır .

7- Çevredeki Milli ve Mahalli Kahramanlar örnek ve başarılı çalışmaları olan meslek adamları, (örnek çiftçi,sanatkar,işçi vb.) sporcular,sanatçılar,öğretmenler ve eğitim hayırseverleri bayram kutlamalarına davet edilerek ödülleri bayram kutlamaları sırasında verilecektir .

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında,korunmasında,Kıbrıs’ta,Kore’de kahramanlık örneği sergileyen gazilerimiz ile üstün hizmetleri görülen yönetici,öğretmen,doktor hemşire vb. gibi kişilerle TV çekimleri yapılacak ve bayramlarda halka sunulacak ;kutlama programı çerçevesinde şehitlerimiz kabirleri başında anılacak,şehit öğretmen aileleri ziyaret edilecek .

8- Bayram münasebetiyle Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar her alanda elde edilen başarılar ve gelişmeler ışıklandırılmış panolarda ,levhalarda gösterilecektir .Panolar ve levhalar il, ilçe ,kasaba ve köylerin caddelerine,meydanlarına okul bahçesine ve resmi binalara asılacaktır.     

9- Bu bayramların amacına uygun gerçekleşmesi için tasarruf ilkelerine uyulacaktır. Bayram kutlamalarında velilerin maddi bakımdan zorlanmaması için gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 12.03.1999 gün ve 70 sayı ile uygulamaya konulan Sponsorluk Yönergesi gereğince, kutlama programlarının giderlerini karşılamak için mahalli ve gönüllü kuruluşlar ile hayırsever vatandaşların maddi ve manevi destekleri temin edilecektir.
        10- Bayram kutlamaları kapsamında çevre temizliği , erozyonu önleme ve ağaç dikme ,çevreyi koruma gibi faaliyetler yapılacak ; şölenler,panayırlar,sergiler ve kermesler düzenlenecektir.
        11-Milli Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günlerine okullar,yönetici,öğretmen,öğrenci ve velileriyle birlikte en etkili biçimde katılacaklardır. Bunun yanında Üniversite ve Yüksek Okullar çevresindeki Özel Eğitim Okulları ve Sakatlar Konfederasyonu ile bağlı kuruluşlar gerek bayram kutlamalarında gerekse illerdeki kutlama komitelerinde görev alacaklardır . Ayrıca bakım ve ilgiye muhtaç çocuk, genç,yaşlılar için ayrı bir program yapılarak kimsesiz olmadıkları Devletimizin ve Milletimizin şefkatli elinin sürekli kendilerine uzandığı duygusu kazandırılacaktır .
        12- Kutlamalarda yapılacak çeşitli yarışmalar ve faaliyetler sonunda başarı gösterenler ödünlendirilecektir .
        13- Bayram kutlamalarına ayrı bir anlam vermesi bakımından basın,yerel TV. ve TRT’nin Milli Bayramlar ve Mahalli Kuruluş Günlerine yeni hazırlanacak ve senaryoları günümüze göre değiştirilecek filimler ve dizilerle katılması sağlanacaktır
        14 – Üniversiteler ve Yüksek Okullar Milli Bayram ve Mahalli Kutlama Günlerinde kampüslerin içerisinde bütün öğrencilerinin katılımını sağlayacak şekilde spor, müzik, halk oyunları ,sergi ve tiyatro etkinlikleri düzenlenmelidir .Bu etkinlikler çevre halkına açık olmalıdır. Ayrıca şehir merkezlerinde çeşitli etkinlikler sergilemelidirler .
        15- İlköğretim Kurumları seviyesinde öğretim yılı boyunca yapılacak olan halk oyunları , müzik, resim,spor, bilgi vb. yarışmalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına kadar sonuçlandırılmalı ve başarı kazanan yönetici , öğretmen, öğrenci , grup ve takımların ödülleri bayram günü tören alanında ;

Ortaöğretim kurumları seviyesinde öğretim yılı boyunca yapılacak olan halk oyunları , müzik , resim , spor , bilgi vb. yarışmalar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramına kadar sonuçlandırılmalı ve başarı kazanan yönetici , öğretmen , öğrenci , grup ve takımların ödülleri de bayram günü tören alanında verilerek gelenek haline getirilecektir .
        16- Her il, ilçe,kasaba ve köyler kendi yörelerinin özelliklerine göre bayram programlarını geliştirerek , güzelleştirerek , zenginleştirerek icra edeceklerdir .
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim .

 

                                                                                                                                                                                         Metin BOSTANCIOĞLU                                                                                             Milli Eğitim Bakanı