Tebliğler Dergisi :2504

DERS : T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef: Atatürk'ün hayatıyla ilgili olaylar ve olguları kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün çocukluk döneminde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel durumunu açıklama

2. Atatürk'ün ailesinin özelliklerini açıklama

3. Atatürk'ün aile hayatına verdiği önemi açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK'ÜN HAYATI

*Doğum tarihi ve yeri

*Anne ve Babası (ailesi)

*İçinde yaşadığı sosyal ortam

*Yetişme tarzı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar,

öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Haya

tı" bölümünde kazandırı

lacaktır.

"Atatürk'ün ailesinin özellikleri" açıklanırken "babasının işi, annesinin işi, orta halli bir aile oldukları, ailenin, çocuklarının eğitimine önem verdıği".

“Atatürk'ün aile hayatına

verdiği önem"  açıklanırken de; Latife Hanım'la evlenirken nikâh törenine birlikte katıldıkları.

Atatürk'ün yurt gezilerine

çıkarken eşini de yanında götürdüğü gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

DERS : T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef: Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili olayları ve olguları kavrayabilme

 

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün ilköğrenime başlamasıyla ilgili

olarak anne ve babasının düşüncelerini açıklama

2. Atatürk'ün bitirdiği ilk, orta ve yükseköğrenim kurumlarının adlarını söyleme/yazma

3. Atatürk'ün kurmay subay olarak mezun olduğu öğrenim kurumunun adını ve yerini söyleme

 

 

Hedef: Atatürk'ün fikir hayatını kavrayabilme

 

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün fikir hayatını oluşturan etkenler

arasında Türk tarihinin ve kültürünün yerini açıklama

2. Atatürk'ün fikir hayatında aklın ve bilimin yerini açıklama

3. Atatürk'ün düşüncelerinin ilkelerinde de yer aldığını açıklama

Hedef: Atatürk'ün askerlik hayatıyla ilgili olayları ve olguları kavrayabilme

 

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün askerlik hayatının ne zaman başladığını açıklama

2. Atatürk'ün öğrenim hayatını hangi rütbe ile tamamladığını söyleme

3. Atatürk'ün komutan olarak ilk askerî başarısını hangi savaşta kazandığını açıklama

4. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasındaki başarısıyla askerî yeteneğini ortaya koyduğunu açıklama

5. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki rolünü açıklama

6. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı muharebelerin adlarını söyleme

7. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın "Başkumandan"ı olduğunu söyleme

*Öğrenim hayatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fikir hayatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <-o:p>

 

 

  

 

 

 

*Askerlik hayatı

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar,

öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır

 

 

 

 

 

DERS : T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef: Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili olayları ve olguları kavrayabilme

 

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün ilköğrenime başlamasıyla ilgili

olarak anne ve babasının düşüncelerini açıklama

2. Atatürk'ün bitirdiği ilk, orta ve yükseköğrenim kurumlarının adlarını söyleme/yazma

3. Atatürk'ün kurmay subay olarak mezun olduğu öğrenim kurumunun adını ve yerini söyleme

 

 

Hedef: Atatürk'ün fikir hayatını kavrayabilme

 

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün fikir hayatını oluşturan etkenler

arasında Türk tarihinin ve kültürünün yerini açıklama

2. Atatürk'ün fikir hayatında aklın ve bilimin yerini açıklama

3. Atatürk'ün düşüncelerinin ilkelerinde de yer aldığını açıklama

Hedef: Atatürk'ün askerlik hayatıyla ilgili olayları ve olguları kavrayabilme

 

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün askerlik hayatının ne zaman başladığını açıklama

2. Atatürk'ün öğrenim hayatını hangi rütbe ile tamamladığını söyleme

3. Atatürk'ün komutan olarak ilk askerî başarısını hangi savaşta kazandığını açıklama

4. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasındaki başarısıyla askerî yeteneğini ortaya koyduğunu açıklama

5. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki rolünü açıklama

6. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı muharebelerin adlarını söyleme

7. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın "Başkumandan"ı olduğunu söyleme

*Öğrenim hayatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fikir hayatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Askerlik hayatı

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar,

öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır.

 

 

 

 

DERS : T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef: Atatürk'ün siyasî  hayatıyla ilgili olayları ve olguları kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün siyasî hayatının Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ön plâna çıktığını örneklerle açıklama

2. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı zorlukları TBMM'den aldığı güçle

nasıl aştığını, örneklerle açıklama

3. Atatürk'ün askerî zaferleri siyasî başarılarla tamamlandığına örnekler verme

4. Atatürk'ün TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçildiği tarihi söyleme

5. İlk Cumhurbaşkanımız olan Atatürk'ün iç ve dış siyasî gelişmelerde Türk milletinin

yararını esas aldığını örneklerle açıklama

 

 

 

 

Hedef: Atatürk'ün eserlerinin neler olduğunu kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün en büyük eserinin neden Türkiye Cumhuriyeti olduğunu açıklama

2. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temelleri açıklama

3. Çeşitli alanlarda yapılan inkılâpların Atatürk'ün eseri olduğunu açıklama

 

Hedef: Atatürk'ün karşılaştığı güçlükleri kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün, Birinci Dünya Savaşı sırasında karşılaştığı güçlükleri örneklerle açıklama

2. Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı güçlükleri örneklerle açıklama

3. Atatürk'ün hayatı boyunca karşılaştığı güçlüklerden yılmadığını örneklerle açıklama

 

 

 

 

Hedef : Atatürk'ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları ve olguları kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün hasta olduğu hâlde devletin iç işleriyle yakından ilgilendiğini açıklama

2. Atatürk'ün hasta olduğu hâlde çıktığı yurt gezilerini açıklama

3. Atatürk'ün hastalığı sırasında Hatay sorunuyla yakından ilgilendiğini açıklam

*Siyasî hayatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Eserleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atatürk'ün karşılaştığı

güçlükler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Atatürk'ün son günleri

*Ölüm tarihi ve yeri

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır.

"Atatürk'ün askerî zaferleri siyasî başarılarla tamamladığı konusu ele alınırken; Birinci İnönü zaferinden sonra toplanan Londra Konferansı, Sakarya Zaferinden sonra imzalanan Ankara ve

Kars Antlaşmaları, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle  sonuçlanmasından sonra ise Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Lozan Antlaşması'nın imzalandığı dikkate alınarak bunlardan

örnekler verilecektir.

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının

"Dokuzuncu Bölüm"ünde

yer alan "Atatürk'ün Ölümü, Yurtiçi ve Yurtdışındaki Yankıları" konusunda kazandırılacaktır.

 

 

 

 

DERS : T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "

 

"

 

 

 

4. Atatürk'ün son günlerinde vasiyetini yazdığı ve servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumuna bıraktığını söyleme

5. Atatürk'ün çok arzu ettiği hâlde, Cumhuriyetin on beşinci yılı kutlama törenlerine neden katılamadığını açıklama

6. Atatürk'ün ölmeden kısa bir süre önce Türk ordusu için yayımladığı mesajda yer alan düşüncelerini açıklama

7. Atatürk'ün 1938 yılında Meclisin açılışına hastalığı nedeniyle katılamadığı için gönderdiği açış konuşma metnindeki eğitim ve kültürle ilgili görüşlerinden örnekler verme

8. Atatürk'ün öldüğü yeri ve tarihi söyleme/yazma

9. Atatürk'ün geçici kabrinin, Ankara Etnografya Müzesi olduğunu söyleme/yazma

10. Atatürk'ün kabrinin Anıtkabir'e nakledildiği tarihi söyleme/yazma

 

Hedef: Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilme

 

Davranışlar:

1. Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini söyleme

2. Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini örneklerle açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

'Vatan ve millet sevgisi

"idealist oluşu

"Mantıklı ve gerçekçi oluşu

*Yaratıcı düşüncesi

*Sabır ve disiplin anlayışı

*İleri görüşlülüğü

*Açık sözlülüğü

*Çok yönlülüğü

*Öğreticilik yönü

*Sanat severliği

*Yöneticiliği

*Önder oluşu

*Kararlı ve mücadeleci

oluşu

*Plânlı çalışması

*İnkılâpçılığı

*Birleştirici ve bütünleştirici

oluşu

"insan sevgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde, alt

konulara ait ara başlıklar yapılmadan "Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri" ana başlığı altında tek bir parça hâlinde ele alınarak kazandırılacaktır.

*Vatan ve Millet Sevgisi" konusu işlenirken:

Atatürk'ün vatanını ve

milletini çok sevdiği, vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmadığı açıklanmalı, bunlarla

ilgili örnekler verilmelidir.

"İdealist Oluşu" işlenirken; millî sınırlarımız

içinde millî birlik duygusuyla kenetlenmiş uygar bir toplum oluşturmanın, ayrıca milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı meydana getirmenin Atatürk'ün idealleri arasında yer aldığı belirtilmeli, ideallerini gerçekleştirebilmek için harcadığı çaba örneklerle açıklanmalıdır.

DERS: T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

   8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    "Mantıklı ve Gerçekçi Oluşu" işlenirken; Atatürk'ün akla ve bilime önem verdiği, gerçeğe akıl ve bilim yoluyla ulaşılacağına inandığı kendi sözlerinden örneklerle açıklanmalıdır.

    Atatürk'ün “Yaratıcı Düşüncesi" işlenirken; Onun kazandığı askerî başarılardan ve inkılâpların yapılması sırasındaki uygulamalardan örnekler

verilmelidir.

    Atatürk'ün "Sabır ve Disiplin Anlayışı" işlenirken; Atatürk'ün bir konuda karar alırken ve bu kararı uygulamaya koyarken uygun zamanı beklediği,  zamanlamaya çok önem verdiği Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve inkılâpların yapılması konularından

örnekler verilerek açıklanmalıdır.

    Atatürk'ün "İleri Görüşlülüğü" işlenirken: Onun olayların gelişmesinden sonucun ne olabileceğini kestirebildiği askerî ve siyasî alanlarda kazandığı başarılardan örnekler verilerek açıklanmalıdır.

    Atatürk'ün "Açık Sözlülüğü" işlenirken: Onun, gerçekleri millete açıkça ifade etmekten çekinmediği belirtilmesi bu konudaki sözlerinden örnekler verilmelidir.

    Atatürk'ün "Çok Yönlülüğü" işlenirken; Onun komutan, devlet adamı ve inkılâpçı yönleri örneklerle açıklanmalıdır.

    Atatürk'ün "Öğreticilik Yönü" işlenirken; Onun eğitim ve öğretime çok önem verdiği belirtilmeli, harf inkılâbı sırasında yaptığı çalışmalardan örnekler verilmeli, "Baş Öğretmenlik" yönü vurgulanmalıdır.

    "Atatürk'ün  Sanatseverliği" işlenirken; Onun çağdaş Türk sanatının gelişmesi için harcadığı çabalar belirtilmeli, sanata

ve sanatçıya verdiği önemle ilgili sözlerinden örnekler verilmelidir.

Devam etmek için tıklayın