11. SINIF AMAÇLARI

AMAÇ 1. Düzen alıştırmaları ile ilgili çeşitli şekillerde dizilme ve sıralana-hilme.

AMAÇ 2. Düzen alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme. 

AMAÇ 3. Milli bayram ve törenlere katılmaya istekli olabilme 

AMAÇ 4. Atletizm yarışma ve oyun kuralları bilgisi 

AMAÇ 5. Atletizm ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme 

AMAÇ 6. Atletizm ile ilgili sürat ve çabukluğu geliştirebilme 

AMAÇ 7. Atletizm ile ilgili dayanıklılığı geliştirebilme 

AMAÇ 8. Atletizm ile ilgili kuvveti geliştirebilme

AMAÇ 9. Atletizmde dostça yarışma, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme

AMAÇ 10. Atletizmde kendine güven duygusu geliştirebilme

 AMAÇ 11. Atletizmde temiz hava ve güneşten faydalanabilme 

AMAÇ 12. Serbest eimnastikde iyi duruş alışkanlığı edinebilme 

AMAÇ 13. Serbest cimnastik ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 14. Şerbet eimnastikde kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

AMAÇ 15. Ritim ve müzik eşlilğinde serbest cimnastik hareketlerini yapabilme

AMAÇ 16. Serbest cimnastik hareketlerinde kendine güven duygusu geliştirebilme

AMAÇ 17. Aletli cimnastik ile ilgili temel beceriler edinebilme. 

AMAÇ 18. Aletli cimnastik ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 19. Aletli eimnastikde kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirebilme

AMAÇ 20. Aletli cimnastik hareketlerinde güvenlik tedbirleri alabilme 

AMAÇ 21. Aletli cimnastik ile ilgili araçları doğru kullanma ve koruyabilme

AMAÇ 22. Aletli cimnastik hareketlerinde kendine güven duygusu geliştirebilme

AMAÇ 23, Basketbol yarışma ve oyun kuralları bilgisi 

AMAÇ 24. Basketbol ile ilgili temel beceriler edinebilme 

AMAÇ 25. Basketbol ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 26. Basketbolü dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabul-

lenebilme

AMAÇ 27. Voleybol yarışma ve oyun kuralları bilgisi

AMAÇ 28. Voleybol ile ilgili temel beceriler edinebilme

AMAÇ 29. Voleybol ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 30. Voleybolu dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabul-

lenebilme

AMAÇ 31. Hentbol yarışma ve oyun kuralları bilgisi

AMAÇ 32. Hentbol ile ilgili temel beceriler edinebilme

AMAÇ 33. Hentbol ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 34. Hentbolü dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabul-lenebilme

AMAÇ 35. Futbal yarışma ve oyun kuralları bilgisi

AMAÇ 36. Futbol ile ilgili temel beceriler edinebilme

AMAÇ 37. Futbal ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 38. Futbolu dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebil me

AMAÇ 39. Güreş ile ilgili yarışma ve oyun kuralları bilgisi

AMAÇ 40. Güreş ile ilgili temel beceriler edinebilme

AMAÇ 41. Güreş ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 42. Güreşirken dostça oynama, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabul-lenebilme

AMAÇ 43. Halk oyunları ile ilgili temel beceriler edinebilme

AMAÇ 44. Flalk oyunları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme

AMAÇ 45. Halk oyunlarını tanıma ve oynamaya istekli olabilme

AMAÇ 46. Halk oyunlarında işbirliği yapma, lidere ve kurallara uyabilme

ÜNiTE I. Düzen Alıştırmaları

GİRİŞ :

Bu ünite ile öğrencilere; lidere ve kurallara uyma, yerinde ve çabuk karar verme, birlikte ve düzenli hareket etme davranışları kazandırılır. Koordinasyonu geliştirilir.

Derslerin bir bütünlük içerisinde ve düzenli işlenebilmesinde düzen alıştırmalarım önemi büyüktür.

Duruş, dönüş ve yürüyüşler, öğretim yılı başındaki derslerde ağırlıklı olmak üzere ele alınarak, diğer konular içinde gerekli görülen zamanlarda işlenecektir. Ancak, düzen alıştırmalarının öğrencileri yorucu ve bıktırıcı şekilde, uzun süreli uygulanmamasına dikkat edilecektir.

AMAÇ 1. Düzen Alıştırmaları İle İlgili Çeşitli Şekillerde Dizilme ve Sıralanabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Çeşitli dizilişlerde aralık alma ve hizaya gelme.

2. Çeşitli dizilişlerde açılma ve yayılma.

AMAÇ 2. Düzen Alıştırmaları İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilem.

DAVRANIŞLAR :

1. Yürüyüş temposuyla uygun adım yürüme.

2. Tempo eşliğinde koşma.

3. Yürürken ve koşarken dönme.

4. Komutla bir dizilişten diğerine geçme.

AMAÇ 3. Milli Bayram ve Törenlere Katılmaya İstekli Olabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Katıldığı kutlama ve anma törenlerinin, anlam ve önemini söyleme.

2. Törenlere temiz ve düzenli bir kıyafetle katılma.

3. Törenlere katılmanın sorumluluğunu duyma.

4. Tören geçişlerinde istenilen şekilde yürüme.

5. Törenlerde nelere dikkat edileceğini söyleme.

6. Bayrak ve devlet büyüklerinin nasıl selamlanacağını gösterme.

ÜNİTE 1. Düzen Alıştırmaları.

KONULAR:

1. Duruş ve Dönüşler.

2. Yürüyüş ve Koşular.

3. Sıralanma ve Dizilişler.

4. Açılma ve Yayılma.

AMAÇ 2. Düzen Alıştırmaları İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme.

İŞLENİŞ :

1. Öğrencilerin geniş kolda dizilmelerinin sağlanması.

2. Yerinde sayarak dönüşlerin gösterilerek açıklanması. (Sağa ve sola dönüşlerin iki sayı. geriye dönüşlerin soldan ve dört sayı ile yapılacağının söylenmesi)

3. Gösterilen hareketin bütün öğrenciler tarafından yapılmasının sağlanması.

4. Öğrencilerin dört sıralı derin kolda dizilmelerinin istenmesi.

5. Yerinde sayarak dönüşlerin bu düzende yapılmasının sağlanması.

6. Yürürken dönüşlerin gösterilerek açıklanması.

7. Bu hareketin dört sıralı derin kolda yapılmasının sağlanması.

8. Koşarken dönüşlerin gösterilerek açıklanması.

9. Bu hareketin dört sıralı derin, kolda, yapılmasının istenmesi.

10. Yapılan yanlışlar düzeltilerek hareketin yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

NOT:

1. Yürürken yapılan dönüşlerin daha düzenli olabilmesi için, öğrencileri ön ve sağ baştan hizaya bakmaları konusunda uyarınız.

2. Adım birliğini sağlamak için tempo veriniz.

DEĞERLENDİRME:

1. 5. 6, 8 sıralı derin kolda bereketini tekrarlatınız.

2. Dönüş komutları hangi ayakta verilir? Söylemelerini isteyiniz.

3. Grubun blok halinde dönüş yapabilmesi için nelere dikkat edilir? Söylemelerini ve yaparak göstermelerini isteyiniz.

ÜNİTE II. Atletizm GİRİŞ :

Bu ünite ile öğrencilerin, sürat, çabukluk, kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirilir. Dostça yarışma, işbirliği yapma, kurallara uyma. kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verme, kamu kaynaklarının iyi kullanma ve koruma, tabiatı sevme e yararlanma davranışları kazandırılır.

Konuların işlenişinde, öğrencilerin ortak seviyeleri gözönünde tutularak, hareketlerin basitten karmaşığa doğru uygulanmasına, yapılan yanlışların anında düzeltilerek yerleşmemesine özen gösterilecektir.

Standart araçlar ve sahalar olmadığı takdirde, okul ve çevre imkanları ile temini ve yapımı yoluna gidilmelidir. Saha yapımı ve bakımından öğrencilere görev ve sorumluluk verilmelidir.

Çevre ve iklim şartları gözönünde bulundurularak, derslerin açık alanda yapılmasına, spor salonu olmayan okullarda, kış aylarında uygun ortam hazırlanmak suretiyle, kış koşularının ağırlıklı olarak uygulanmasına önem verilmelidir.

Bu üniteye, iki atma ve iki atlama dalı işlenmek kaydıyla, yıllık planda yer verilecektir.

AMAÇ 4. Atletizm Yarışma ve Oyun Kuralları Bilgisi

DAVRANIŞLAR :

1. Hız koşuları yarışma kurallarını söyleme.

2. Orta ve uzun mesafe koşulan yarışma kurallarını söyleme.

3. Engelli koşular yarışma kurallarını söyleme.

4. Bayrak koşulan yarışma kurallarını söyleme.

5. Atlamaların yarışma kurallarını söyleme.

6. Atmaların yarışma kurallarını söyleme.

7. Kros koşuları yarışma kurallarını söyleme.

8. Çoklu yarışmaların yarışma dallarını söyleme.

AMAÇ 5. Atletizm İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Kol ve bacakları birbiri ile uyumlu çalıştırarak değişik tempolarda koşma.

2. Takoz vb. araçlardan çıkış yapma.

3. Alçak çıkışla: 80-100 m. hızlı koşma.

4. Kısa mesafe engelli koşma. (80 m - 100 m. -l 10 m.)

5. Bayrak yarışı yapma.

6. Çeşitli şekillerde atlama (uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama)

7. Eşli olarak çeşitli duruşlarda sağlık topu vb. araçları atma (gülle atma. cirit atma, disk atma, çekiç atma)

AMAÇ 6. Atletizm İle İlgili Sürat ve Çabukluğu Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Yüksek çıkışla kademeli hız artırarak 60- 80 m. koşma.

2. Çeşitli duruşlarda; verilen uyarı ile çıkış yaparak 20-40 m. hızlı koşma.

3. Alçak ve yüksek çıkışla 30-40 m. hızlı koşma.

4. Yokuş yukarı ve yokuş aşağı 20-40 m. hızlı koşma.

5. Aralıklı olarak yavaş ve hızlı tempoda koşma.

6. Belirli aralıklarla dizilen araçlar üzerinden geçerek hızlı koşma.

7. Belirlenmiş alanda serbest bayrak değiştirme.

8. Kaviste ve dairede hızlı koşma.

9. Sırık ve benzeri araçlarla 20-30 m. ritimli hızlı koşma.

10. 20-30 m. ritimli hızlı koşma.

11. Eşli olarak çeşitli duruşlarda sağlık topu vb. araçları çabuk şekilde atma.

AMAÇ 7. Atletizm İle İlgili Dayanıklılığı Geliştirebilme.

1. Ara dinlenmelerle 20-30 dakika koşma.

2. Hafif ve orta tempoda sürekli koşma. (Kız: 1500-3000 m. Erkek: 3000-5000 m.)

3. Engebeli arazide tempo değiştirerek koşma.

4. Değişik tempolarda koşarak merdiven çıkma.

5. Hafif tempoda koşarken verilen uyarı ile yavaş yavaş tempoyu artırarak koşma. (600-1200 m.)

6. 1500-2000 m. engelli koşma. (Erkek)

AMAÇ 8. Atletizm İle İlgili Kuvveti Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Sağlık topu vb. araçları; kaldırma, taşıma, atma-tutma. itme ve fırlatma.

2. Çeşitli şekillerde sıçrayarak ve koşarak merdivene çıkma-inme.

3. Yokuş yukarı ve yokuş aşağı 20-30 m. hızlı koşma.

4. Dirence karşı koşma.

5. Çeşitli şekillerde tek ve çift bacakla yerinde ve ileriye sıçrama.

6. Çeşitli şekillerde ip atlama.

7. 30-50 cm. yüksekliğinde eşit aralıklarla dizili araçlar üzerinden sıçrayarak geçme.

8. Gülleyi çeşitli şekillerde taşıma, itmi ve atma.

9. Durarak cirit atma.

10. Durarak disk atma. l l. Durarak çekiç atma.

AMAÇ 9. Atletizmde Dostça Yarışma. Kazananı Kutlama. Kaybetmeyi Kabullenebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Kazanmak için kural dışı yollara başvurmama.

2. Yarışmalarda rakiplerine karşı saygılı olma.

3. Yöneticilere ve hakem kararlarına saygılı olma.

4. Yarışmalarda başarılı olduğunda aşırı öğünmeme.

5. Yapmış olduğu dereceleri geliştirebilmek için daha çok çalışmaya istekli olma.

AMAÇ 10. Atletizmde Kendine Güven Duygusu Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Kır koşusu yarışlarına katılmaya istekli olma.

2. Yüksek araçların üzerinden atlama.

3. Atletizm yarışlarına katılmaya istekli olma.

4. Verilen komut, işaret vb. uyarılar ile anında hareket yapma.

AMAÇ 11. Atletizme Temiz Hava ve Güneşten Faydalanabilme.

 DAVRANIŞLAR :

1. Temiz hava ve güneşin faydalarını söyleme.

2. Güneşte aşırı derecede kalmanın zararlarını söyleme.

3. Açık alanda spor yapmaya istekli olma.

4. Sağlığını koruyucu tedbirleri almak kaydıyla karlı havalarda dışarıda oynamaya istekli olma.

5. Uygun havalarda soyunarak güneşten faydalanma.

6. Kır koşularına katılmaya istekli olma.

ÜNİTE II. Atletizm

KONULAR:

1. Hız Koşuları.

2. Orta Mesafe Koşuları

3. Uzun Mesafe Koşulan.

4. Engelli Koşular.

5. Uzun Atlama.

6. Üç Adım Atlama.

7. Yüksek Atlama.

8. Sırıkla Atlama.

9. Gülle Atma.

10. Disk Atma.

11. Cirit Atma.

12. Çekiç Atma.

AMAÇ 5. Atletizm İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme.

AMAÇ 6. Atletizm İle İlgili Sürat ve Çabukluğu Geliştirebilme.

AMAÇ 10. Atletizmde Kendine Güven Duygusu Geliştirebilme.

İŞLENİŞ :

1. Öğrencilerin kum havuzunun uzun kenarı karşısında tek sıralı geniş koldan sıralanmalarının sağlanması.

2. Durarak ve art arda çift bacak serbest şekilde uzun atlamalarının istenmesi.

3. Kum havuzunun önüne iki parçalı bir kasa konularak, öğrencilerin tek sıralı derin kolda sıralanmalarının istenmesi.

4. Kasa üzerinden durarak, uzun atlamalarının sağlanması.

5. 5-7 adım hız koşusundan sonra kasa üst parçasına basarak, sıçrama, havada asılma ve konma hareketinin gösterilerek açıklanması.

6. Yanlışlar düzeltilerek hareketin tekrar edilmesinin sağlanması.

7. 5 ve 6 ncı hareketlerin basma tahtasından yapılmasının istenmesi.

8. Öğrencilerin koşu yolu yanında, geniş kolda sıralanmalarının sağlanması.

9. Basma tahtasından geriye doğru koşmalarının istenmesi.

K). Öğretmen veya bir öğrenci tarafından 12 veya 18 inci adımın geldiği noktanın işaretlenmesi.

11. Öğrencilerin koşu yolunun başlama noktası gerisinde, derin kolda sıralanmalarının sağlanması.

12. Öğrencilerin tesbit edilen noktalarda koşuya başlayarak, basma tahtasına doğru serbest olarak koşmalarının istenmesi.

13. Koşan öğrencilerin, sıçrama bacağının basma tahtasına geliş gelmediğinin kontrol edilmesi.

14. Sıçrama bacağı, basma tahtasını geçen öğrencilerin kontrol noktasını geriye: sıçrama bacağı basma tahtasının gerisinde kalan öğrencilerin, kontrol noktasının öne almalarının istenmes.i

15. Bütün öğrencilerin bu yolla adım ayarlamalarının sağlanması.

16. Serbest olarak basma tahtasından uzun atlamalarının istenmesi.

17. Yanlışlar düzeltilerek hareketin yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

DEĞERLENDİRME :

1. Sıçrama bacağı, basma tahtasına denk gelmediği taktirde ne yapılmalıdır? Söylemelerini isteyiniz ve uygulatınız.

2. Hangi durumlarda atlayış geçersizdir? Söylemelerini isteyiniz.

3. Yarışmalar yaptırma.

ÜNİTE III. Serbest Cimnastik

GİRİŞ :

Bu ünite ile öğrencilerin; esneklik, hareketlilik, beceriklilik, kuvvet, koordinasyon özellikleri ile ritim duygusu geliştirilerek; kendine güven duyma, işbirliği yapma, yardımlaşma, yerinde ve çabuk karar verme davranışları kazandırılır.

Bu ünite, diğer ünitelerde işlenecek konuların özelliklerine göre her dersin ısınma devresinde uygulanacağı gibi; ünitede belirtilen konular yıllık plana alınacaktır.

Konular işlenirken ritim eğitimine ağırlık verilecek, ancak araçla yapılan ritmik cimnastik çalışmaları kızlar için uygulanacaktır.

Konuların özelliklerine göre yardım gerektiren hareketlerde, yardım şekli gösterilerek, öğrencilerin birbirlerine yardım etmeleri sağlanacaktır.

AMAÇ 12. Serbest Cimnastikde İyi Duruş Alışkanılğı Edinebilme.

 DAVRANIŞLAR :

1. Gövde dik. kollar; önde, yanda ve yukarıda gergin olarak yürüme.

2. Gövdenin dikliği bozulmadan, baş üzerinde kitap vb. araçları taşıyarak yürüme.

3. Ayakta duruşta eller enseye kenetli, gövde dik. sırt duvara veya eşe dayalı çömelme, doğrulma.

4. Ayakta duruşta sırt duvara dayalı iken. omuzları duvara değdirme.

5. Çeşitli duruşlarda gövdeyi esnetme, çevirme.döndürme ve dalgalandırma.

6. Dizler bükülü sırtüstü yatışta, kalça ve omuzları kaldırma v ebir süre bekleme.

7. Yüzüstü yatışta ellere dayanarak gövdeyi geriye bükme.

AMAÇ 13. Serbest Cimnastik İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Birbiriyle bağlantılı çeşitli adım sekileri ile değişik ritim ve tempolarda yürüme.

2. Ritim ve tempo eşliğinde yürüyüşle bağlantılı olarak çeşitli şekillerde sekme.

3. Ritim ve tempo eşliğinde birbiriyle bağlantılı olarak çeşitli şekillerde yürüme, sekme, sıçrama, kayma ve koşma.

4. Ritim ve tempo eşliğinde birbiriyle bağlantılı olarak çeşitli şekillerde yürüme, sekme, sıçrama, kayma ve koşma.

5. Çeşitli duruşlarda kollar, bacaklar ve gövde ile sallama, savurma, savrulma, çevirme, dalgalanma, yaylanma hareketlerini tek ve bağlantılı yapma.

6. Kollar, bacaklar ve gövde ile sallama, savrulma, çevirme, dalgalanma hareketlerini tek ve bağlantılı; yürüyerek ve kayarak yapma.

7. Kollar, bacaklar ve gövde ile sallama, savrulma, çevirme, dalgalanma hareketlerini tek ve bağlantılı; sekerek, sıçrayarak ve koşarak yapma.

8. Çeşitli duruşlarda kolları ayrı ayrı farklı yön ve eksenlerde bükme, germe ve çevirme.

 9. 8 inci davranışı yürüyüş, koşu, sekme ve sıçramayla yapma»

10. 1-9 uncu davranışları kapsayan kompozisyonlar yapma.

11. Çeşitli şekillerde ip atlama.

12. 1-7 nci davranışlardan uygun olanlarını atlama ipi ile yapma.

13. 1-9 uncu davranışlardan uygun olanlarını lobut, sopa, çubuk vb. araçlarla yapma.

14. Cimnastik topu ile çeşitli şekillerde atma, tutma, zıplatma, vücutta ve yerde yuvarlama, vücudun değişik bölümleriyle durdurma ve benzeri hareketleri tek ve birbirine bağlantılı yapma.

15. Cimnastik çemberini atma, tutma, fırlatma, yuvarlama, döndürme, vücudun değişik bölümlerinde çevirme, çemberin içinden geçme ve benzeri hareketleri tek ve birbirine bağlanltılı olarak yapma.

16. Kurdele (Şerit) ile çevirme, dalgalandırma, zikzak, helezon çizme ve benzeri hareketleri tek ve birbirine bağlantılı olarak yapma.

17. Çember, ip. kurdele, top, lobut, cimnastik sopası ve benzeri araçlarla tek. eşli ve grupla hareket kompozisyonları yapma.

AMAÇ 14. Serbest Cimnastikde Kas Kuvveti ve Esnekliği İle Eklem Hareketliliğini Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Çeşitli şekillerde yürüme, kayma, yaylanma, sekme, sıçrama ve koşma.

2. Değişik duruşlarda vücudu çeşitli şekillerde bükme, germe ve esnetme.

3. Yürüyüş ve koşu ile bağlantılı olarak çeşitli şekillerde sallanma, savrulma ve dalgalanma.

4. Çeşitli duruşlarda baş, gövde, kol ve bacakları sallama, savurma, çevirme ve döndürme.

5. Tek, eşli ve grupla, çeşitli itme ve çekme hareketleri yapma.

6. Eş ve grupla, çeşitli kaldırma ve taşıma hareketleri yapma.

7. Tek ve eşli olarak ip ile çeşitli hareketler yapma.

8. Lobut ve cimnastik sopası ile sallama, savurma vb. hareketleri yapma.

9. Sağlık topunu, çeşitli şekillerde itme, tutma, kaldırma, taşıma, yuvarlama.

10. Halata asılma ve tırmanma.

11. Parmaklık, merdiven vb. araçlarda; asılma, sallanma, tırmanma vb. hareketler yapma.

12. Cimnastik sırası ve kalas üzerinde, çeşitli şekillerde yürüme, sekme, sıçrama ve bu araçları taşıyarak çeşitli hareketler yapma.

AMAÇ 15. Ritim ve Müzik Eşliğinde Serbest Cimnastik Hareketlerini Yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen ritimlere hareket uyarlama.

2. Gösterilen bir hareketin ritmini verme veya söyleme.

3. El ve ayaklarla ritim vererek hareket yapma.

4. Ritim araçlarını (tef, zil, kaşık, çubuk vb.) kullanarak hareket yapma. (Tek, eşli. grupla)

5. Müzik eşliğinde kısa süreli hareket kompozisyonları yapma.

6. Çember, top, şerit vb. araçlarla ritim ve müzik eşlilğinde hareket yapma.(Tek, eşli, grupla)

7. Müzik parçası içerisindeki bir motife hareket uyarlama.

8. Olayları ve bir konu ile ilgili kurgularını hareketle ifade etme.

AMAÇ 16. Serbest Cimnastik Hareketlerinde Kendine Güven Duygusu Geliştirebilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Halata asılma ve sallanma.

2. Halata tırmanma.

3. Parmaklığa tırmanma.

4. Parmaklığa asılma.

5. Parmaklıkta çeşitli tutuşlarda hareket yapma.

6. Cimnastik sırası üzerinde koşma, sıçrama ve üzerinde çeşitli şekillerde atlama.

ÜNİTE III. Serbest Cimnastik

 KONULAR:

1. Serbest Hareketler.

2. Araçla Hareketler.

3. Araçta Hareketler.

4. Ritmik Cimnastik Hareketleri.

AMAÇ 13. Serbest Cimnastik ile İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme.

AMAÇ 15. Ritim ve Müzik Eşliğinde Serbest Cimnastik Hareketlerini Yapabilme.

İŞLENİŞ :

1. Öğrencilerin dağınık düzende yerleşmelerinin sağlanması.

2. Topun serbest olarak tek elle atıp tutmalarının istenmesi.

3. Topu serbest olarak yukarı atıp koşarak tutmalarının istenmesi.

4. Serbest olarak koşarken, sekerken veya sıçrarken topu yerde zıplatmalarının istenmesi.

5. Topu yukarıya attıktan sonra kendi ekseninde dönerek tutmalarının istenmesi.

6. Topu yukarıya attıktan sonra kendi ekseninde dönerek tutmalarının istenmesi.

6. Topu yukarıya attıktan sonra erişilebilen en üst seviyede topu tutarak yavaş ve akıcı bir bükülme ile orta duruşta öne kapama hareketinin gösterilmesi.

7. Hareketin yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

8. Aynı hareketin topu atarken bir veya birkaç adım alınarak yapılmasının sağlanması.

9. Sağa veya sola galop yaparken topu yerde zıplatmalarının istenmesi.

10. Hareketin yeterince tekrar edilmesinin sağlanması.

11. Ayakta duruştan öne eğilme ile birlikte çömelirken, topu sol elle yerde sağa yuvarlayarak, sağ ayakla sağ yana bir adımla topu sağ elle durdurma ve diğer ayağı çekerek toplama hareketinin akıcı şekilde iki yönlü yapılarak gösterilmesi.

12. Hareketin yeterince tekrar edilmesinin sağlanması.

13. Dizler bükülü orta duruştan topu vücutla temas halinde yuvarlayarak kollar gergin parmak uçlarında yükselme ve hareketin aynı şekilde aşağıya doğru yaparak bükülme hareketinin gösterilmesi.

14. Hareketin yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

15. Kollar yanda, bacaklar kapalı ayakta duruşta topu baş üzerinden yana yatarak diğer elle yakalama ve kollar yandan aşağıya inerken dizlerde yaylanma ve aynı hareketi diğer yana akıcı bir şekilde tekrarlamalarının istenmesi.

16. Hareketin sürekli yapılarak yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

17. Aynı hareketin yanlara bir veya birkaç adım alınarak yapılmasının sağlanması.

18. Ayakta duruşta, top bulunan el bileğini içten döndürerek kolu baş yerinden çevirdikten sonra eski yerine getirme hareketinin gösterilmesi, (sekiz çizme)

19. Hareketin yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

20. Aynı hareketin dizlerden bükülme ve yükselmeyle birlikte yapılmasının istenmesi.

21. Hareketin yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

22. Öğrencilerin 4-6 şarlı geniş kolda, kol boyu aralıkla yerleşmelerinin sağlanması.

23. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18 inci maddelerdeki hareketlerin birbirine bağlantılı şekilde yapılarak gösterilmesi.

24. Bu hareket serisinin sayı ve tempo eşliğinde yapılmasının sağlanması.

DEĞERLENDİRME :

î. Topla serbest bir kompozisyon yapmalarını isteyiniz.

ÜNİTE IV. Aletli Cimnastik

GİRİŞ :

Bu ünite ile öğrencilerin; kuvvet dayanıklılık, hareketlilik, beceriklilik ve koordinasyon özellikleri geliştirilir. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verme, işbirliği yapma; araç lan iyi kullanma ve koruma davranışları kazandırılır.

Alet yükseklikleri konuların işlenişindeki basamaklamaya ve seviye gruplarına göre ayarlanacak, çalışmalarda: seviyeye uygunluğu ve basitten karmaşığa ilkesine uyulacaktır. Yapılan yanlışların anında düzeltilmesine ve yerleşmemesine özen gösterilecektir. Konuların özelliğine göre, yardım gerektiren hareketlerde, yardım şekli gösterilerek öğrencilerin birbirlerine yardım etmeleri sağlanacaktır.

Bu ünite yıllık plana alınırken, mevcut araçlar gözönünde tutulacak ve okuldaki alet sayısına göre işlenecektir. Gerekli malzemeler, okul ve çevre imkanlarından yararlanılarak temin edilmelidir.

AMAÇ 17. Aletli Cimnastik İle İlgili Temel Beceriler Edinebilme.

 DAVRANIŞLAR :

a) YER:

1. Çember yapma.

2. 1/4 dönüşlü çember yapma.

3. Ense kipesi yapma.

4. Tek bacak dayanmalı perende yapma.

b) BARFİKS :

1. Önden düz karın çıkışı yapma.

2. Öne. geriye makas dönüşü yapma, (tek diz takılı)

3. Öne karın dönüşü yapma.

4. Dayanmalı duruştan 1/4, 1/2 ve tam dönüşle alt iniş yapma.

5. Sallanma ve düşüş kipesi yapma.

c) PARALEL :

1. Sıçrayarak çıkış ve kollarda sallanma.

2. Geriden ve önden turna inişi yapma.

3. Önden çift kol çıkma.

4. Omuz amudu yapma.

5. Koltuk kipesi yapma.

6. Yürüyüş kipesi yapma.

7. Yardımlı amut yapma.

d) KASA-BEYGİR ATLAMA:

1. Uzun kasadan açık geçiş yapma.

2. Yan kasadan açık geçiş yapma.

   Devam etmek için tıklayınız.