YILLIK REHBERLİK GENEL ÇALIŞMA PLANI

 

(MEB. Teftiş Kurulu Başkanlığı YÖNETİCİNİN ELKİTABI

Yayın No:24, Ankara 1990)

EYLÜL:

1. Hafta: Sınıf öğretmenleri için rehberlik çalışma program taslağının hazırlık çalışmalarının yapılması, geçen yıl sınıf öğretmenlerince verilen sene sonu çalışma raporlarının incelenmesi ve isteklerin göz önüne alınıp Çerçeve Programına aktarılması.

2. Hafta: Öğrenci tanıtma fişlerinin ve toplu dosyada bulunması gereken bilgilerin düzenlenmesi çalışmaları.

3. Hafta: Rehberlik Hizmetlerinin Yıllık Çalışma Programının hazırlığının yapılması.

4. Hafta: Rehberlik Yıllık Çerçeve Programına son şeklini verme, Okulun Müdürünün onayına sunma. Öğrenci toplu dosyaları için gereken bilgilerin yetiştirilmesi, düzenlenmesi ve teksir e-dilmesi çalışmaları.

EKİM:

1. Hafta: Sınıf öğretmenleri ile çalışma; rehberlik hizmetleri Okul Yürütme Kurulu, Eğitsel Kol Rehber Öğretmenler Kurulu oluşturma çalışmaları; Rehberlik ve Araştırma Merkezine çalışma programının gönderilmesi,

2. Hafta: Sınıf Öğretmenleri ile rehberlik çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunma.

3. Hafta: Rehber Öğretmenler ve Eğitsel Kol Rehber Öğretmenleri Kurulunun toplanıp çalışmaları değerlendirmesi, Yıllık Çalışma Programının Sınıf Öğretmenlerinden istenmesi, incelenip Okul Müdürünün onayına sunulması.

4. Hafta: Rehberlik toplu dosyalarının sınıf öğretmenleriyle birlikte düzenleme çalışmaları.

KASIM:

1. Hafta: Rehberlik Programının uygulanmasında sınıf öğretmenleriyle iş birliğinin sürdürülmesi, özel sorunu olan öğrencilerle görüşmeler yapılması, mesleki rehberlik çalışmaları (üst düzeydeki okulların tanıtılması).

2. Hafta: Özürlü öğrencilerin tespit edilmesi, ferdi görüşmelerin sürdürülmesi, Rehberlik çalışmalarında uygulanacak test ve açıklayıcı yazıların hazırlanması ve çoğaltılması. Sorunlu öğrencilerin velileriyle görüşmeler.

3. Hafta: Uyum güçlüğü gösteren öğrencilerin tespiti ve gruplandırılması, aile sorunu olan öğrencilerin bilgi formlarından çıkarılıp görüşmeye çağırılması.

4. Hafta: Mesleki rehberlik çalışmalarının sürdürülmesi (Meslek Liselerinin tanıtılması). Ortaokuldan sonra gidebilecekleri Meslek Liselerinin broşürlerinin düzenlenip rehberlik köşesinde sergilenmesi, Rehberlik toplu dosyalarının incelenmesi.

ARALIK:

1. Hafta: Yabancı uyruklu öğrencilerin tespiti, görüşmeye çağırılması. Verimli çalışma yöntemleri konusunda öğrencilerle grup görüşmeleri yapılması, Sınav kaygısı yüksek öğrencilerle ve kişiliği olan öğrencilerle grup görüşmelerinin düzenlenmesi.

2. Hafta: Sağlık tarama formlarının sınıf öğretmenleriyle düzenlenip toplu dosyalara yerleştirilmesi. Göz testi için hazırlık çalışmalarının planlanması ve uygulamaya geçilmesi.

3. Hafta: Çevrede psikolojik yardım veren kurumlar ve çevre okullarıyla işbirliği içinde bulunma, bilgi alış-verişi için görüşmeler yapma. Okul çapında uygulanan otobiyografilerin okunup incelenmesi, gerekli notların çıkarılması.

4. Hafta: Rehberlik ve Eğitsel Kol Çalışmalarının daha verimli ve düzenli olması konusunda öğrencilerle işbirliği çalışmalarının sürdürülmesi. Rehberlik ve Araştırma Merkeziyle işbirliği ve bilgi alış-verişi için görüşmeler.

OCAK:

1. Hafta: Ortak sorunu olan öğrencilerin velileriyle ve onları rehberlik konularında bilgilendirme. Öğrencilerin daha sağlıklı ve uyumlu, başarılı olmaları için yardım çalışmaları.

2. Hafta: Devamsız öğrencilerin tespiti ve görüşmeye çağırma, okul çapında uygulanan Sosyometri sonuçlarının değerlendirilmesi. Ferdi görüşmelerin sürdürülmesi.

3. Hafta: Mesleki Rehberlik çalışmalarının sürdürülmesi (Endüstri Meslek, Ticaret Liseleri, Teknik Lise ve Askeri Liselerin tanıtılması).Anket sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmaları.

4. Hafta: İhtiyaç duyulan ve istenilen konularda gruplar halinde öğrenci görüşmelerinin sürdürülmesi. Veli görüşmelerinin sürdürülmesi.

ŞUBAT:

3. Hafta: Başarısızlık nedenleriyle ilgili okul çapında anket uygulaması.

4. Hafta: Anket sonuçlarına göre gruplar halinde öğrenci ve velilerle görüşme. Verimli çalışma yöntemlerinin velilerle tartışılması. Rehberlik hizmetleri, Okul Yürütme Kurulu ve Eğitsel Kol Rehber Öğretmenler Kurulunun toplanması.

MART:

1. Hafta: Başarısızlık nedenleri anketinin bir rapora bağlanarak okul yönetimine bilgi verilmesi. 3. Sınıf öğrencileriyle ergenlik çağı ve sorunlarının tartışılması Mesleki rehberlik çalışmaları (Deniz Lisesi, Deniz Astsubay Okulu Sağlık Meslek Liseleri. Otelcilik Turizm Meslek Lisesi).

2. Hafta: Rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili kitapların okunup incelenmesi, gerekli bilgilerin not alınması. Özürlü öğrencilerle görüşmeler,

3. Hafta: Üstün ve Özel yetenekli öğrencilerle görüşmeler. Eğitsel Kol çalışmalarının izlenmesi.

4. Hafta: Öğrenci görüşmelerinin sürdürülmesi. Meslek liselerinin tanıtılması.

NİSAN:

1. Hafta: Başarısız öğrencilerin velileriyle görüşmeler. Ergenlik çağı ve sorunlarının gruplar halinde tartışılması.

2. Hafta: Rehberlik toplu dosyalarının incelenmesi çalışmaları. Okul içinde Eğitsel çalışma ve programlara yerleşen öğrencilerin uyum ve gelişim durumlarının izlenmesi.

3. Hafta: Sınav kaygısı yüksek ve düşük benlik saygısı olan öğrencilerle gruplar halinde görüşmeler.

4. Hafta: Mesleki yönlendirme çalışmalarının sürdürülmesi. Çalışma teknikler konusunda gruplarla tartışmalar. Rehberlik konusunda yayınlanan yazıların okunup incelenmesi.

MAYIS:

1. Hafta: Öğrenci ve veli görüşmelerinin sürdürülmesi. İçinde bulunduğu yaşın özellikleri konusunda grup tartışmaları.

2. Hafta: Rehberlik toplu dosyalarının gözden geçirilmesi, eksikliklerin tamamlatılması çalışmaları.

3. Hafta: Sınıf rehber öğretmenlerinin yıllık faaliyet raporlarının istenmesi, çalışmaların genel değerlendirilmesi.

4.1 lafta: Rehberlik Hizmetleri Yıl Sonu Faaliyet Raporunun hazırlanıp Okul Müdürünün onayına sunulması.

 

REHBERLİK BÜROSU

Veya

(REHBER ÖĞRETMENLER)

 

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

ORTA 1. SINIFLAR YILLIK REHBERLİK ÇALIŞMA PLANI

EKİM:

1. Hafta: Okula ve sınıfa alıştırma çalışmaları, okulun ve bireylerinin öğrencilere tanıtılması; Öğretim Yılı Rehberlik Programının hazırlanması ve okul rehberlik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunma.

2.Hafta: Eğilsel kolların tanıtılması ve üye seçimleri.

3. Hafta: Okulda uyulması gerekli kuralların açıklanması, Disiplin Yönetmeliğinin tanıtılması.

4. Hafta: Disiplin Yönetmeliğinin tanıtılması, Cumhuriyet Bayramı kutlama çalışmaları.

KASIM:

1. Hafta: Öğrenci tanıma fişlerinin doldurulması, Atatürk Haftası ile ilgili çalışmaların sınıf içinde tartışılması.

2. Hafta: Verimli ders çalışma, saygı ve sevgi konularının görüşülmesi.

3. Hafta: Otobiyografi uygulaması.

4. Hafta: Okula geliş ve gidişte uyulması gerekli kuralların açıklanması, okumanın önemi konusunun tartışılması.

ARALIK:

1. Hafta: Çevre sağlığının insan ü/erindeki önemi ile dengeli beslenme konularının sınıfça tartışılması.

2. Hafta. Okula devamsızlığın öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin görüşülmesi.

3. Sosyometre uygulaması.

4. Hafta. Gurup içi arkadaşlık ve ilişkiler ile belirlenecek bir konunun tartışılması.

OCAK:

1. Hafta: Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin açıklanması.

2. Hafta: Boş zamanların değerlendirilmesi ve Enerji Tasarrufunun görüşülmesi.

3. Hafta: Ana ve baba, büyüklere saygı konularının tartışılması, "Kimdir bu" tekniğinin uygulanması.

4. Hafta: Atatürk'ün barışa verdiği değer ve nedenleri.

ŞUBAT:

1. Hafta: Başarısızlığın nedenleri, (Anket uygulaması)

2. Hafta: Kitle iletişim araçları ve kişi üzerindeki etkiler.

MART:

1. Hafta: Toplumsal değerlerimiz konusunun tartışılması, sosyal yardımlaşma ve sosyal yardım kurumlarının tanıtılması.

2. Hafta: Çanakkale Zaferinin kutlanması, Sigara, alkol, uyuşturucu alışkanlıkları ve/ararları konularında tartışma.

3. Hafta: Eleştiri ve hoşgörü konularının tartışılması.

4. Hafta: Ortaöğretim kurumlarındaki başarılı öğrencilere burs veren kuruluşların tanıtılması. (TÜBİTAK, TÜRK EĞİTİM VAKFI vs.)

NİSAN:

1. Hafta: Sağlıklı yaşamın koşullan ve faydalan ile ilk yardım konusunda öğrencilerin aydınlatılması.

2. Hafta: Sınıf geçme ve Sınav Yönetmeliğinin açıklanması.

3. Hafta: Turizm ve Turistlerle olan ilişkilerimiz.

4. Hafta: Çocuk Haklan Evrensel Bildirgesinin okunup incelenmesi; aile eğitiminin katkısı ve önemi.

MAYIS:

1. Hafta: Trafik kurallarının tanıtılması.

2. Hafta: Sağlıklı yaşam için spor ve önemi.

3. Hafta: Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası çalışmaları.

4. Hafta: Öğrenci toplu dosyalarının tamamlanması.

NOT: SINIF ÖĞRETMENLERİ:

1. Kendi sınıflarına uygun rehberlik programını (2) adet hazırlayıp okul müdürlüğüne en geç ....... ........................................................... ........ tarihinde onaylatıp, Rehber Öğretmene vereceklerdir.

2. Sınıf öğretmenleri gerekli buldukları konularda Rehberlik Bürosundan yardım isteyebilirler.

3. Öğrenci kişisel dosyalan ilgili Müdür Yardımcısından Sınıf Öğretmeni tarafından alınıp işlenecektir.

4. Sınıf Öğretmenleri, Problemli öğrencileri gerektiği zaman Rehberlik Bürosuna gönderecektir.

5. Rehberlik Programında işlenecek konular en az bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulacak ve grup çalışması olarak işlenecektir.

6. Anket ve Teknikler gerekli görüldüğünde Rehber Öğretmen tarafından sınıf öğretmenlerine verilecek ve uygulanması sağlanacaktır.

7. Tebliğler Dergisinde belirtilen belli Gün ve Haftalar zamanında kutlanacaktır.

8. Yıl Sonu Faaliyet Raporlarını okullar kapanmadan en az bir hafta önce Okul Müdürlüğüne onaylatıp Rehber Öğretmene verilecektir.

 

REHBER ÖĞRETMENLER

 

UYGUNDUR

OKUL MÜDÜRÜ