VERGİLER

 

A) Kurumlar Vergisi ;

Beyan esasına göre hesaplanır ve 3 eşit taksitte ödenir.

Yıllık kârdan gelir vergisi  : % 30

Yıllı vergiden gelir vergisi fonu : % 10

(Gelir Vergisi Kanunu - Md. 25)

 

B) Muhtasar ;

Personelden brüt üzerinden kesilen gelir vergisi % 15 , sonraki ayın 20'sinde ödenir.

 (Gelir Vergisi Kanunu - Md. 94)

 

C) Damga Vergisi ;

Personelden brüt üzerinden kesilen binde 6 , sonraki ayın 20'sinde ödenir.

(Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği No :10)

 

D) KDV (Katma Değer Vergisi ;

Eğitimde : % 8

Pansiyon ve Yemekte : % 8

Sonraki ayın yirmibeşinde ödenir.

Faturalı harcamaların KDV'si ödenerek miktardan düşülür.

(Katma Değer Vergisi Madde - 28 , 2 sayılı liste )

 

E) Geçici Vergiler ;

Yıllık ödenecek vergilerin 3 ayda bir hesaplanarak ödenmesidir.

(Gelir Vergisi Kanunu , Mükerer Madde - 120)

(Kurumlar Vergisi Kanunu  Madde - 25)

 

F) Vergi Muafiyeti ;

Özel kreşler , Anaokulları ve meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel okullar  , öğretime başladıkları tarihten itibaren  beş yıl süreyle gelir  vergisi ve kurumlar vergisinden muaf tutulur.Diğer bölgeler de açılacak özel okullar ise bu muafiyetten bir yıl süreyle yararlanırlar .Ayrıca eğitimle ilgili olarak bu kanuna göre yapılacak yatırımlar , kalkınma planı ve proğramlarındaki uygun görülen teşvik araçlarından yararlandırılır.Kurum açma izni için gerekli diğer şartlar yönetmelikte belirtilir.(Özel Öğretim Kurumları Kanunu Madde - 3)