SAĞLIK TARAMASI

A)Öğrencilerin belli zaman aralıklarında sağlık kontrolünden geçirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Sağlık Hizmetleri
Madde 6l-
Okulda sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere yeteri kadar doktor ve sağlık personeli görevlendirilir.
Öğrencilerin belli zaman aralıklarında sağlık kontrollerinden geçirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

(Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 61 ) 

B)

Madde 47 - Okul hekimi, yılda iki defa, okul beden eğitimi öğretmenlerinin yardımı ile,öğrencilerin boy ve ağırlıklarının, dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlar.

( Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 47 ) 

Madde 29- Pansiyonun sağlık işlerini yürütmek üzere görevlendirilen doktor dışındaki sağlık personelinin başlıca görevleri şunlardır:
b. Okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin yardımı ile yılda bir defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ölçerek dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlamak,

( Okul Pansiyon Yönetmeliği m -29 ) 


C
)

 Madde 28- Doktorun başlıca görevleri şunlardır:
a. Her öğretim yılında parasız yatılı ve paralı yatılı öğrencileri en az bir defa genel sağlık muayenesinden geçirerek sonuçlarının her birinin dosyasındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlamak; sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe vermek, bu öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtmek, bu gibi öğrencileri sık sık muayene etmek,

( Okul Pansiyon Yönetmeliği m -298)