SAĞLIK RAPORLARI VE MAZERET BİLDİRME  İŞLEMLERİ

A) İLKÖĞRETİM KURUMLARI :

Sınavlara Katılmayanlar

Madde 38*- Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli çocuğunun özürünü en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bu öğrenciler, ders öğretmeninin tespit edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, ödev veya projelerini öğretmenin vereceği süre içinde teslim eder.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 38 ) 

B) ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI :

Devam Zorunluluğu

  Madde 55-Öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan öğrencilerden:

b)Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 günü aşamaz.Özürlerin resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından usulüne göre alınmış ve zamanında okul yönetimine teslim edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edilmiş, özür belgesinin, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir.

Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için en az iki dönem notu almış olmaları gerekir.

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 55 )