SANAT TARİHİ

Tebliğler Dergisi : 2104

l3.SANAT TARİHİ DERSLERİNDE:

a.Bu derste de ilgisine göre Resim-İş derslerindeki etkinliklere yer verilmeli;Resim-İş öğretmenleriyle işbirliği yapılmalıdır.

b.Yeri geldikçe Atatürk'ün San'at ve Sanatçıya verdiği önem üzerinde ayrıntılı olarak durmalıdır.

c.Anadolu Medeniyetleri işlenirken,Atatürk'ün arkeolojik kazılara verdiği önem açıklanmalıdır.

ç.Atatürk'ün müzeciliğe verdiği değer belirtilmeli;öğrencilerin yakın çevrede Atatürk ile ilgili müzeleri görmeleri sağlanmalı derslerde müzede gördükleriyle ilgili izlenimleri anlattırılmalıdır.

d.Konuların ilgisine göre Atatürk'ün şehirciliğe verdiği önem ve Ankara'nın modern bir şehir haline    getirilmesindeki rolü üzerinde durulmalıdır.

Tebliğler Dergisi : 2504

DERS: SANAT TARİHİ (bu dersin yer aldığı bölümlerin ilgili sınıflarında)

SINIF

HEDEFLER-

DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

 

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİR LERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

 

*Güzel sanatlar

Milletlerin tanınmasında  güzel sanatların rolü

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem

 

 

    Bu konular, öğretim programı nın “Sanat Tarihine Giriş” ünite sinde ele alınacaktır.