RESİM ODASININ TERTİP VE DÜZENİ

 

Resim Dersliği

Madde 37- Resim dersliğinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır

(1) Çerçeveli Atatürk resmi,

(2) Eğimli resim masaları,

(3) Resim tahtaları (raptiye geçebilecek nitelikte)

(4) Model sehpası,

(5) Resim sergileme panosu (pazen tahta, asgari 15 x 3 m ebadında),

(6) Gereç dolabı,

(7) Alçı modeller (büst, el, ayak. çeşitleri vb.)

(8) Kara tahta

(9) Öğretmen masası,

(10) Öğretmen sandalyesi,

(l l ) Öğrenci sandalyeleri            

(12) Çöp kutusu

 (Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 37 )

Resim Dersliği

Madde 44- Resim dersliği aşağıdaki ölçülere uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.

a) Kuzey ve batı yönünde planlanmalıdır

b) Alanı; 2 m2 X öğrenci olarak hesaplanabilir

c) Resim masalarının eni: 0,50-0,80 m dir.

d) Resim masalarının uzunluğu: 0,80 l ,!5m arasında olmalıdır

c) Masa sıralarının arası 90 cm dir:

f) Son sıradaki göz ile yazı tahtası arasındaki mesafe 9-11 metredir.

g) Pencere alanının derslik alanına oranı 1/4 olmalı veya yeterli aydınlatma desteği ve­rilmelidir

h) Yazı tahtası için direkt aydınlatma yapılmalıdır

Bir özel okulda her 30 derslik için bir resim dersliği ayrılır

 (Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 44 )

Madde 82- Okullardaki laboratuvarların yerleşme alanı ile bulundurulacak araç-gereçler (EK-V) de gösterildiği gibi düzenleme edilir.
Ayrıca, elektronik, yabancı dil laboratuvarları ile resim ve teknik atölyeleri de bulundurulur.
imkanları müsait olduğu takdirde, bilgisayar laboratuvarları da kurulabilir
 

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 82 )