11. SINIF BÖLÜM l

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI

Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin, üniversite giriş sınavı ile öğrenci atan yüksek öğretim programlarına giriş koşullarını ve üniversite giriş sınavının özelliklerini kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımlar

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

• Üniversite giriş sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim programlarını tanır, , Yüksek öğretim programlarına hangi puan türleri ile girilebileceğini araştırır.

• Üniversiteye giriş sınavının özelliklerini inceleyerek açıklar.

• Üniversite giriş sınavı ile ilgili yapılan yeniliklerin farkında olur.

• Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğrenim programlan ve giriş koşullarını belirtir.

KAVRAMLAR

Yüksek Öğretim Programlan

Puan Türü

Özel Yetenek Sınavı

KONULAR

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI

A. ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI VE ÖZELLİKLERİ

1. Üniversite Giriş Sınavı İle Öğrenci Alan Yüksek Öğretim Programlan

2. Üniversite Giriş Sınavı Özellikleri

3. Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Yüksek Öğretim Programları ve Giriş Koşulları

ETKİNLİKLER

Öğrencilerin sınav kılavuzunun tamamını okumaları sağlanır, Sınıf ikiye ayrılarak soru-cevap yöntemi ile birbirlerinden üniversite sınavıyla ilgili bilgi alabilirler.

Okul rehber öğretmeni sınıfa davet edilerek öğrencilerin üniversite sınavıyla ilgili bilgi almaları sağlanabilir.

Üniversite giriş sınavıyla ilgili temel bilgiler (puan türleri, test türleri, vb.) hazırlanarak sınıf panosuna asılabilir. Öğrencilerden kendilerine uygun seçenekler oluşturup sınıf ortamında paylaşmaları sağlanabilir. Seçilen mesleklerin ülke ekonomisi ve kendi yetenekleri açısından karşılaştırmalar yapmaları istenebilir. Çağın teknolojik gelişimi paralelinde ülkemizde ve dünyada yeni gelişen meslekler hakkında görüş alış verişinde bulunulur.

Özel yetenek sınavı ite öğrenci alan okulların koşullan öğrenilebilir.

Sınıf öğretmeni tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirebilir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu" öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

Öğrencilere "Etkinlik Değerlendirme Formunun her uygulamasından sonra; "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu"; "hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği" anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtları kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yararı olacaktır.

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evet'in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayırcın altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, "kısmen"in altına (X) işaretini koyunuz,

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Üniversite giriş sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim programlarını biliyorum

( )

( )

( )

2. Üniversite giriş sınavının özelliklerini açıklayabilirim.

( )

( )

( )

3. Yüksek öğretim programlarına hangi puan türleri ile girilebileceğini belirtebilirim.

( )

( )

( )

4. öze! yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğrenim programlan ve giriş koşullarını belirtebilirim.

( )

( )

( )

5. Üniversite giriş sınavı ile ilgili yapılan yeniliklerin farkındayım.

( )

( )

( )

6, Üniversite giriş sınavı ile ilgili kendime uygun seçenekler oluştura bilirim.

( )

( )

( )

BÖLÜM il

GELİŞEN İNSAN Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin psikolojik yönden sağlıklı gelişebilmek için gerekli özellikleri kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımlar»

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

• Psikolojik yönden sağlıklı gelişen insanın özelliklerini belirtir.

• Psikolojik yönden sağlıklı gelişen insanın özelliklerinin kişisel gelişimi açısından önemini açıklar.

• Psikolojik yönden sağlıklı gelişen insanın özelliklerine, kendisinden ya da çevresinden örnekler verir.

• Psikolojik yönden sağlıklı gelişen insanın özelliklerini kendisinin ne kadar gerçekleştirdiğini analiz eder.

KAVRAMLAR

Demokrasi Kabul

Doğal Davranma

Dostluk

Duyarlılık

Eleştiri

Espri-Yaratıcılık

Kişisel Gelişim

Olumluluk

Sevgi

Takdir Etme

KONULAR

GELİŞEN İNSAN

A. PSİKOLOJİK YÖNDEN SAĞLIKLI GELİŞEN İNSANIN BAZI ÖZELLİKLERİ

1. Kendini, Başkalarını, Doğayı Kabul Etmek

2. İçten Geldiği Gibi Doğal Davranmak

3. Kendi Dışındaki Sorunlara da Duyarlı Olmak

4. Takdir Edebilmek

5. İnsan Sevgisi

6. Derin Dostluklar Kurabilmek

7. Demokratik Karakter Yapısına Sahip olmak

8. İncitici Olmayan Espri Anlayışına Sahip Olmak

9. Yaratıcılık

ETKİNLİKLER

Konularla ilgili makaleler, yazılar, karikatürler toplayarak sınıfla paylaşabilirler ve panoya asabilirler.

Psikolojik yönden gelişen insanın sahip olması gereken * özellikleri kendi kişisel davranışları ile karşılaştırarak olumlu ve olumsuz açıdan öz eleştiride bulunur.

Psikolojik yönden sağlıklı gelişme gösteren bireylerde de gelişen insan özelliklerinden bazılarının davranışa dönüşmediği tartışılarak belirlenebilir. Bu özelliklerin geliştirilebilmesi için neler yapılabileceği sınıf içi tartışma ortamlarında belirlenebilir.

Kendileri ve çevresindeki örnek durumları ve olayları inceleyebilirler.

Sınıfça seçilen bir duruma ya da olaya farklı açılardan bakmayı deneyerek bakış açısına göre değerlendirmelerin nasıl değişebildiği üzerinde tartışabilirler.

Sınıf öğretmeni tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu" öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır

Öğrencilere "Etkinlik Değerlendirme Formu"nun her uygulamasından sonra; "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu"; "hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği" anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır. ,.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtları kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yaran olacaktır.

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evet"in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayır"m altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, "kısmen"in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Psikolojik yönden sağlıklı gelişen insanın özelliklerini biliyorum.

( )

( )

( )

2. Psikolojik yönden sağlıklı gelişen insanın özelliklerinin kişisel gelişimim açısından önemini biliyorum.

( )

( )

( )

3. Psikolojik yönden sağlıklı gelişen insanın özelliklerine Kendimden ya da çevremden örnekler verebilirim.

( )

( )

( )

4, Psikolojik yönden sağlıklı gelişen insanın özelliklerini ve kendimi ne kadar gerçekleştirdiğimi analiz edebilirim.

( )

( )

( )

BÖLÜM III

TOPLUMSAL YAŞAM

Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin toplumsal yaşama uyum sağlamaya ilişkin temel gereklilikleri kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımlar!

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

• Toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların önemini ve gerekliliğini açıklar.

• Kişisel özgürlük ile toplumsal kurallar arasında bağlantı kurarak grup tartışmalarında

kendi düşüncelerini açıklar. , Toplumsal yasamda, insan haklan, toplumsal katılım, iş birliği, hoşgörü ve uyum

kavramlarının önemini ve gerekliliğini belirtir.

KAVRAMLAR

Toplumsal Yasam

Toplumsal Kurallar Özgürlük İnsan Hakları

Toplumsal Katılım

İş Birliği

Uyum

KONULAR

TOPLUM SAL YAŞAM

A. TOPLUMSAL YAŞAM VE KURALLAR!

1. Kuralların Önemi ve Gerekliliği

2. Özgürlük ve Kurallar Arasındaki İlişki

3. İnsan Haklan, Toplumsal Katılım ve İş Birliği

ETKİNLİKLER

Öğrencilerin rol oynama yöntemi ile toplumsal yaşamdan birtakım kesitleri (trafik kurallarının varlığı-yokluğu, toplumsal yaşamın gereği olarak toplu yaşanılan kurum, kuruluş, eğlence yeri vb. gibi kuralların olup olmadığı durumları, sınıfa ve okula giriş - çıkış saatlerinin düzenliliği-düzensizliği vb.) gruplar halinde canlandırması ve burada kuralların oluşturulması istenebilir.

Öğrenciler, oluşturdukları bu kuralların gerekliliklerini açıklayabilirler

Sınıfta toplumsal yaşama ilişkin örnekleri konu alan bir gazete (sayfası) çıkarmaları istenebilir.

Sınıf panosuna toplumsal yaşamın kuralları ile ilgili yazı ve resimler asılması sağlanabilir.

Öğrenciler, toplumsal yaşamda insanların ne gibi haklan ve sorumlulukları olduğunu, toplumsal yaşamın gereği, insan hakları, toplumsal katılım, iş birliği ve hoşgörüyü fark etmek için, grup tartışması yöntemi ile etkileşimde bulunulabilir,

Sınıf öğretmeni, tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onlan organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirebilir,

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu1' öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

Öğrencilere ''Etkinlik Değerlendirme Formu"nun her uygulamasından sonra; "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu"; "hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği" anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtlan kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yaran olacaktır.

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evet'in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayır"ın altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, "kısmen’'in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların önemini ve gerekliliğini açıklayabilirim.

( )

( )

( )

2. Kişisel özgürlüğüm ile kurallar arasındaki bağlantıyı açıklayabilirim.

( )

( )

( )

3. Toplumsal yaşamda, insan haklan, toplumsal katılım, iş birliği, hoşgörü kavramlarının önemini ve gerekliliğini belirtebilirim.

( )

( )

( )

BÖLÜM IV

YÜKSEK ÖĞRETİM VE TERCİHLER

Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin kendilerine uygun yüksek eğretim tercihleri yapabilmek için gerekli bilgileri kavratabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımlar!

Bu botumu tamamlayan her öğrenci;

• Üniversiteleri, programlarını ve olanaklarını tanır.

• Yüksek öğretim programı tercihi yaparken dikkat edilecek öğeleri sınıf içi tartışmalarla belirler.

• Kendine uygun olabileceğini düşündüğü prcgram seçeneklerini oluşturur.

KAVRAMLAR

Tercih

Akademik Başarı

Taban Puanı

Yüzdelik Sırası

Burs

Yurt

Harç

Kredi

KONULAR

YÜKSEK ÖĞRETİM VE TERCİHLER

A. ÜNİVERSİTELERİ TANIMA

1. Üniversitelerin; Fakültelerini, Yüksek Okullarını, Bölümlerini ve Yerlerini Tanıma

2. Üniversiteler Tarafından Sağlanan Olanaklar (Barınma, sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, ulaşım, harç miktarı vb.)

B. YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINI TERCİH EDERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. İlgi, Yetenek, Değerler, Kişilik Özellikleri ve Akademik Basan

2. Tercih Edilebilecek Mesleklerin Özellikleri

3. Ailenin Koşullan

4. Seçeceği Yüksek Öğretim Programlarının Gelecekteki Amacına Uygunluğu

5. Üniversite Programlarına tekin Puan Türleri Yüzdelik Sıralan, Taban Puanları

C. YÜKSEK ÖĞRETİMDE KREDi VE BURS OLANAKLARI

ETKİNLİKLER

öğrenciler girmek istedikleri üniversitelere giderek, posta, broşür, kitapçık gibi yollarla, smıfa davet edecekleri bir uzman ya da mezun öğrenciler aracılığıyla bilgi toplayarak bunları paylaşabilirler.

Yüksek öğretime giriş tercihleri yapılırken uyulması gereken kurallar, üniversitelerin koşul ve olanakları sınıf panosuna asılarak sınıfta tartışılabilir.

Yüksek öğretim tercihi yaparken uyulması gereken kurallar sınıfta görüş alış verişi yapılarak paylaşılabilir

Her öğrenci mesleklere, üniversite programlarına ve kendi özelliklerine ilişkin edindiği tüm bilgileri birleştirerek girmek istediği üniversite programlarının tercih listesini oluşturabilir.

Sınıf öğretmeni, tüm bu-etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu" öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

Öğrencilere "Etkinlik Değerlendirme Formu’nun her uygulamasından sonra; "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu"; "hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği'1 anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtları kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli

ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yaran olacaktır,

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evef'in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayır"m altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, "kısmen"in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Üniversiteleri, programlarını ve olanaklarını belirtebilirim.

( )

( )

( )

2. Yüksek öğrenim programı tercihi yaparken dikkat edileceğim öğeleri belirtebilirim.

( )

( )

( )

3. Kendime uygun olabileceğini düşündüğüm program seçeneklerini oluşturabilirim.

( )

( )

( )

BÖLÜM V

İŞE VE MESLEĞE HAZIRLIK

Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin iş ve meslek yaşamına ilişkin temel gereklilikleri kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır

Öğrenci Kazanımlar*

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

• iş ve meslek yaşamının temel özelliklerini araştırıp inceleyerek belirtir.

• İş ve meslek kazandırıcı kurumları ve olanaklarını tanır.

• İş arama, bulma ve işe başvurmanın temel gerekliliklerini sınıfça tartışarak belirler.

• İş ve meslek yaşamına girişte özgeçmişin öneminin farkına varır.

• Öz geçmişini formatına uygun hazırlayabilir.

• İş ve meslek yaşamında kişisel özelliklerin önemini tartışarak örneklerle açıklar

KAVRAMLAR

İş Meslek

Öz geçmiş (ev)

KONULAR

İŞE VE MESLEĞE HAZIRLIK

A, İŞ VE MESLEK YAŞAMI

1. İş ve Meslek Yaşamının Temel Özellikleri

2. Orta Öğretim Sonrası İşe ve Mesleğe Hazırlayıcı Kurum ve Kurslar

3. Öz geçmiş Hazırlama ve İşe Başvurma

ETKİNLİKLER

!ş ve meslek yaşamında değişik iş ve meslek alanlarının temel özelliklerine ilişkin grup tartışmaları yapılabilir (İş sorumluluğu, üretkenlik, iyi ilişkiler kurabilme, mesleğinin yeterliliklerini kazanma vb.)

İş ve meslek kazandırıcı kurum ve kuruluşların broşürleri toplanarak sınıfta incelenebilir. Bu konuda iş ve işçi bulma kurumu, yaygın eğitim kurumlan, özel kurumlar vb. yerlerden yararlanılmalıdır.

İş arama ve başvurma yollan hakkında grup tartışmaları ite görüş alış verişi yapılır.

Öğrencilerden öz geçmişlerini (ev) yazmaları istenebilir. İsteyen öğrencilerin yazdıklarını sınıfla paylaşmaları sağlanır. Değişik kurum ve kuruluşlardan alınacak format örnekleri toplanıp incelenerek sınıfta tanıtılabilir. Bilgisayar olanaklarına erişebilen öğrenciler değişik ülkelerin özgeçmiş örneklerini bulup sınıfa tanıtırlar. Öz geçmişin formatında yer alması gereken (düz metin olarak veya baslıklar halinde) konular hakkında tartışılabilir.

Sınıf öğretmeni, tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirir.

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu" öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır.

Öğrencilere "Etkinlik Değerlendirme Formunun her uygulamasından sonra; "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu"; "hayır1 cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği" anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtlan kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDiRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yararı olacaktır.

^ Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evet"in altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayır"m altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, "kısmen”in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1 . iş ve meslek yaşamının temel özelliklerini belirtebilirim.

( )

( )

( )

2. iş ve meslek kazandırıcı kurumlan ve olanaklarını belirtebilirim.

( )

( )

( )

3. iş arama, bulma ve ise başvurmanın temel gerekliliklerini

ıklayabilirim.

( )

( )

( )

iş ve meslek yaşamına girişte öz geçmişin (ev) öneminin biliyorum.

( )

( )

( )

4. Öz geçmişimi formatına uygun hazırlayabilirim.

( )

( )

( )

.5. Kendi kişisel özelliklerimin »ş ve meslek yaşamındaki önemini biliyorum

( )

( )

( )

BÖLÜM VI

AİLE YAŞAMI

Bölümün Amacı

Bu bölüm ile öğrencilerin aile yaşamının önemini ve aile kurmanın temel gerekliliklerini kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımlar!

Bu bölümü tamamlayan her öğrenci;

Medenî kanundaki aile ile ilişkili bölümleri inceler.

• Ailedeki temel sosyal rolleri ve özelliklerini açıklar.

• Evliliğe hazırlığın temel boyutlarında olgunluk düzeyine ulaşmanın gerekliliğini açıklar.

• Evlilik zamanının belirlenmesinin temel ölçütlerini tartışarak kendi görüşlerini belirtir.

• Kendine uygun eş seçiminin önemi konusunda sınıf tartışmalarında görüşünü söyler.

• Eş seçiminde kendisi için önemli olabilecek faktörleri oluşturur.

• Eş seçimine ilişkin ölçütlerin kendi koşullarına göre değişebileceğini belirtir.

KAVRAMLAR

Medenî Kanun

Olgunluk

Aile

Sosyal Rol

KONULAR

AİLE YAŞAMI

A. AİLEDE ROLLER

1. Anne ve Baba Rolü

2. Eş Rolü

3. Evlât Rolü

4. Medenî Kanunda Aile

B. EVLİLİK ZAMANININ SAPTANMASI

1. Fiziksel Olgunluk

2. Ekonomik Olgunluk

3. Törel ve Sosyal Olgunluk

4. Duygusal Olgunluk

5. Öğrenim Durumu

6. Askerlik Durumu

C. EŞ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK FAKTÖRLER

1. Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Düzeyi

2. Eğitim Düzeyi

3. Yaşı

'4. Kişilik Özellikleri

5. Akraba Evliliği

ETKİNLİKLER

Öğrencilerden anne ve baba rollerinin neleri kapsadığını bir kağıda yazmaları istenir. İsteyen öğrenciler yazdıklarını grupla paylaşabilirler.

Öğrencilerden eş rolünün neleri kapsadığını bir kağıda yazmaları istenir. İsteyen öğrenciler yazdıklarını grupla paylaşabilirler.

Öğrencilerden evlât rolünün neleri kapsadığını bir kağıda yazmaları istenir. İsteyen öğrenciler yazdıklarını grupla paylaşabilirler.

Evlenmek için hangi temel boyutlarda olgunlaşmak gerektiği grupça tartışılır.

Eş seçiminde önemli olabilecek ölçütlerin neler olabileceği grupla tartışılabilir. Akraba evliliğinin ya da temel olgunluklardaki yetersizliklerin sonuçlarının neler olabileceğini paylaşabilirler Bu konuda çevresindeki örneklerin olumsuz sonuçlarını sınıfa açıklar.

Sınıf öğretmeni, tüm bu etkinlikleri öğrencilerin yürütmesini sağlar, kendisi sadece onları organize eder, amaç ve kazanımlar doğrultusunda yönlendirir

DEĞERLENDİRME

Programın, değerlendirmeye yönelik açıklamalar bölümünde belirtilen öneriler dikkate alınarak "Etkinlik Değerlendirme Formu” öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp uygulanmalıdır,

Öğrencilere "Etkinlik Değerlendirme Formunun her uygulamasından sonra; "evet" cevaplarının çokluğunun "ilerlemelerinin olumlu yönde olduğu"; "kısmen" cevaplarının çokluğunun "daha iyi olabilmek için yapabileceği şeyler olduğu'1; "hayır" cevaplarının çokluğunun "durumunu gözden geçirerek eksiklerini tamamlaması gerektiği" anlamına geldiği belirtilmeli ve bu duruma ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmalıdır.

Öğrencilerin formlara verdikleri yanıtlan kendilerinin değerlendirmelerine fırsat verilmeli ve bu formları kendilerinin tuttuğu kişisel dosyalarında saklamaları sağlanmalıdır.

ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU

ğrenci İçin)

Rehberlik etkinlikleri ve programı tamamen sizlerin (öğrencilerin) kişisel gelişiminize yöneliktir. Bu form sizlerin rehberlik etkinliklerinden ne derecede yararlandığınızı görebilmeniz amacıyla hazırlanmış olup notla değerlendirilmeyecektir.

Etkinlikler açısından kendinizi doğru olarak değerlendirmenizin, yaşamınızda kendinize uygun seçimler yapmanızda yaran olacaktır.

Etkinlik Değerlendirme Formundaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız "evetin altına; hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız "hayır"m altına ve kısmen uygun olduğunu düşünüyorsanız, "kısmen"in altına (X) işaretini koyunuz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Kısmen

Hayır

1. Medenî kanundaki aile ile ilişkili bölümleri biliyorum

( )

( )

( )

2. Ailedeki temel sosyal rolleri ve özelliklerini biliyorum.

( )

( )

( )

3. Evliliğe hazırlığın temel boyutlarında olgunluk ulaşmanın gerekliliğini açıklayabilirim.

( )

( )

( )

4. Evlilik zamanlarının Belirlenmesinin temel ölçütlerini belirtebilirim.

( )

( )

( )

5. Kişilerin kendilerine uygun eş seçmesinin önemini belirtebilirim.

( )

( )

( )

6. Eş seçiminde kendim için önemli olabilecek faktörleri oluşturabilirim.

( )

( )

( )

7. Eş seçimine ilişkin ölçütlerin, kendi koşullanma göre

( )

( )

( )

REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİKLERİ ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU

(Sınıf Öğretmeni İçin)

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

KATILIM

Evet

Kısmen

Hayır

1. Etkinliklerde konulara ilişkin düşünce ve görüşlerini sorulmadan söyler.

( )

( )

( )

2. Etkinliklerde konulara ilişkin düşünce ve görüşlerini sınıf öğretmeni sorduğunda söyler.

( )

( )

( )

3. Etkinliklerde (yeri geldiğinde) hissettiklerini ve duygularını kendiliğinden söyler.

( )

( )

( )

4. Etkinliklerde hissettiklerini ve duygularını arkadaşları sorduğunda söyler.

( )

( )

( )

5. Etkinliklerde hissettiklerini ve duygularını sınıf öğretmeni sorduğunda söyler.

( )

( )

( )

6. Etkinliklerde konulara ilişkin düşünce ve görüşlerini arkadaşları sorduğunda söyler.

( )

( )

( )

7. Drama, rol oynama gibi etkinliklerde rol alır.

( )

( )

( )

8. Etkinliklere ilişkin ön hazırlıklarda (araştırma, sınıf ortamını hazırlama, malzeme getirme vb..) yardım eder.

( )

( )

( )

9. Konulara ilişkin varsa, bildiklerini paylaşır.

( )

( )

( )

10. Eğer program dahilinde gezi yapılmışsa cevaplayınız:

• Yapılan gezilere katılır.

• Gezi organizasyonlarında görev alır.

( )

( )

( )

BİLGİLENME

1. Etkinliklerde konulara ilişkin bilgi ve açıklama ister.

( )

( )

( )

2. Etkinliklerde ihtiyaç duyduğunda soru sorar.

( )

( )

( )

3. Program konularına ilişkin belli bir bilgisi olduğunu açıklar.

( )

( )

( )

4. Etkinlikler sırasında konuya uygun örnekler verir.

( )

( )

( )

5. Konulara ilişkin kaynakları (yayın, doküman vb.) araştırır.

( )

( )

( )

6. Sınıfa kaynak getirir.

( )

( )

( )

7. Genel olarak program konulan çerçevesinde bilgisinin arttığını belirtir.

( )

( )

( )

YARDIM ALMA

1. Program konuları dahilinde, ihtiyacı olduğunda nerelerden yardım alabileceğini bilir.

( )

( )

( )

2. Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine en az bir kere başvurmuştur (varsa).

( )

( )

( )

3. İhtiyacı olduğunda okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine başvurabileceğini belirtir.

( )

( )

( )

4. İldeki/ilçedeki rehberlik ve araştırma merkezinin yerini bilir.

( )

( )

( )

5. İhtiyacı olduğunda ildeki / İlçedeki rehberlik ve araştırma merkezine başvurabileceğini söyler.

( )

( )

( )

6. Genel olarak rehberlik konularında ihtiyacı olduğunda yardım almaya isteklidir.

( )

( )

( )

7. Rehberlik veya programın konularında sınıf öğretmenine en az bir kere başvurmuştur.

( )

( )

( )

8. Diğer konularda sınıf öğretmenine en az bir kere başvurmuştur.

( )

( )

( )