T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B.08.0.ÖÖG. 19.02.14.420 / 57458 28 Eylül 2000

KONU : Özel Okul Müdürlerinin Görevlendirilmesi

 

............ VALİLİĞİNE

(Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2000/92

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 37 nci Maddesi'nin ikinci fıkrasında okulların yönetimine ilişkin olarak; "Okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilköğretim ve orta öğretim okullarına ayrı ayrı müdür atanması esastır. Ancak; aynı kurucuya ait okul öncesi eğitim ve ilköğretim okulları tek bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen kurumlarda kurum veya kısım için ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereği, her özel okul bir müdür tarafından yönetilmektedir. Sadece aynı kurucuya ait, özel anaokulu ile ilköğretim okulu bir müdür tarafından yönetilebilmektedir.

Ancak bu durumun; öğrenci ücretlerini doğrudan etkilediği, öğretim maliyetini yükselttiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle; Okul yönetimlerini daha etkili kılmak, öğretim kalitesini yükseltmek ve az sayıda öğrencisi bulunan okullarda öğretim maliyetini düşürmek amacıyla aynı kurucuya ait ve aynı kampus içindeki özel orta öğretim okullarının da istenildiği takdirde bir müdür tarafından yönetilebilmesi için ilgi Yönetmeliğin 37 nci Maddesi'nde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, anılan Maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Aynı kurucuya ait ve aynı kampus içinde bulunan, özel orta öğretim okulları da bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen kurumlar için ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir."Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı