Maddi Fiziki Durum Büro İşleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

 

OYUN  VE UYKU ODASININ TERTİP DÜZENİ

Tanımlar
(SY) Madde 4-
Bu Yönergede geçen: 
"Oyun odası" Okulöncesi eğitim kurumlarında öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yapmaları  maksadıyla küçük gruplara yetecek sayı ve alanda düzenlenen diğer odalardan duvar veya seyyar: paravanlarla ayrılmış ve her biri bir köşe için tahsis edilerek donatılmış olan yeri;
Uyku ve Oyun Odaları

(SY) Madde 52 - Okul öncesi eğitim kurumlarında ;

a) Uyku odalarında öğrenci başına düşen hava hacmi 10m2 , kullanım alanı ise  3 m2  den aşağı olamaz.

b) Oyun odalarında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1,5 m2 dir.

 

2 dir.