OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA 

BULUNMASI GEREKEN BİRİMLER

İdarî Bölümler

Madde 78- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R.G.) Özel öğretim kurumu binalarının yönetim bölümlerinde kurumun özelliğine ve görevli yönetici personele göre aşağıdaki kısımlar bulunur:

a) Atatürk köşesi,
b) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası,
c) Genel müdür odası,
d) Genel müdür yardımcısı odası, e) Müdür odası,
f) Müdür yardımcıları odası,
g) Öğretmenler odası,
h) Rehberlik servisi odası, İl Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası, i) Büro hizmetleri odası,
j) Arşiv, dosya odası ve depo,
k) Ambar,
l) Misafir odası,
m) Yardımcı hizmetliler odası,
n) Teksir-fotokopi ve diğer eğitim araçları odası,

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 78 )

Diğer Bölümler

Madde 79- (Değişik: 09/09/1999-23811 s.R-G.) Özel öğretim kurumlarında yönetim bölümleri dışında kurumun özelliğine göre aşağıdaki bölümler bulunur.

a) Okul Öncesi eğitim kurumlarında;

1) Oyun odası,
2) Uyku odası (ana okullarında isteğe bağlı),
3) Yemek odası,
4) Doktor bölümü sağlık odası,
5) Mutfak,
6) Sosyal hizmet uzmanı, Psikolog odası,
7) Oyun bahçesi,
8) Hizmetli odası,
9) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
10) Depo ve ambar,
11) Çocuk bakıcı odası,
12) Yeteri kadar lavabo ile tuvalet ve pisuvar.

a) Okul Öncesi eğitim kurumlarında;

1) Oyun odası,
2) Uyku odası (ana okullarında isteğe bağlı),
3) Yemek odası,
4) Doktor bölümü sağlık odası,
5) Mutfak,
6) Sosyal hizmet uzmanı, Psikolog odası,
7) Oyun bahçesi,
8) Hizmetli odası,
9) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
10) Depo ve ambar,
11) Çocuk bakıcı odası,
12) Yeteri kadar lavabo ile tuvalet ve pisuvar.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 79 )


Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Bölümler
Madde 51-
Okulöncesi eğitim kurumlarında en az;
l) Kurucu veya kurucu temsilciliği odası, (Kurucunun müdür veya okulda görevli öğretmen olması halinde bulunmayabilirler.)
2) Müdür odası.
3) Saflık odası.
4) Uyku odası .(İsteye bayii olarak),
5) Oyun odaları.
6) Mutlak,
bulunur.
Gerekirse kurucu veya kurucu temsilcisi ile müdür aynı odayı kullanabilir.
Bunlara ek olarak ayrıca öğrenci sayısına göre asgari bulunması gereken kısımlar şunlardır:
a) Öğrenci kontenjanı 100-150 arasında olan okulöncesi eğilim kurumlarında:
(1) Sosyal hizmct uzmanı Psikolog odası,
(2) Hizmetli odası. 
(3) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası.
(4) Depo ve ambar.
b)Öğrenci kontenjanı100-150 arasında olan okulöncesi eğitim kurumlarında;
(1) Müdür yardımcısı odası,
(2) Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası.
(3)Hizmetli Odassı (Çocuk bakıcıları odası isteğe bağlı),
(4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,
(5) Yemek salonu.
(6) Depo ve ambar.
Uyku ve Oyun Odaları

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 51 ) 


Madde 52- Okulöncesi eğitini kurumlarında;
a)Uyku odalarında öğrenci basma düşen hava hacmi 10 m2. kullanım alanı ise. 3 m2 den aşağı olamaz.
b)Oyun odalarında öğrenci basına düşen kullanım alanı l ,5 m2 dir.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 52 )