OKUL BİRİNCİSİ SEÇİMİ

Okul Birincilerinin Seçimi

Madde 52- Okulların son sınıflarında, her ders yılı sonunda, disiplin kurulunun da görücü alınarak bölüm ve alan ayırımı yapılmaksızın mezuniyet notu en yüksek olan öğrenciler arasından Öğretmenler Kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak, "kısa süreli uzaklaştırma" ve daha ağır ceza almış öğrenciler okul birincisi seçilemezler.

“Öğrencilerin mezuniyet notlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir.Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa; son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, devamsızlığı en az olan öğrenci okul birincisi seçilir. Devamsızlık durumlarında da eşitlik bozulmuyorsa öğretmenler kurulunda, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile kura çekilerek okul birincisi tespit edilir.”

( Sınıf Geçme Yönetmeliği m - 52 )