ÖĞRETMEN EL DOSYASI

Her öğretmen aşağıda sayılan çalışmaları düzenli olarak tutar ve uygun dosyalar içinde bir kısmını hep yanında bulundurur, bir kısmını da kendisine tahsis edilen kilitli dolabında tutar.

      1-Yıllık planlar

      2-Günlük planlar

      3-Ünite planları (İlköğretim)

      4-Zümre tutanakları

      5-Haftalık ders programı

      6-Müfredat programı

      7-Not defteri

      8-Zaman çizelgesi

      9-Ödev konularının dağılım çizelgesi

     10-Tebliğler Dergisi 2104 : Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi

     11-Sınıf öğretmenliği dosyası (varsa)

     12-Eğitici kol dosyası (varsa