1. Öğrenci Sıraları

2. Pencereler

3. Aydınlık Seviyesi 

4. Kapılar

5. Merdivenler

6. Koridorlar

1. ÖĞRENCİ SIRALARI

Öğrenci Sıralan
 Madde 40-
Özel okullarda öğrenci sıralarıyla ilgili standartlar aşağıdaki ölçülere uygunluk sağlamalıdır.
İlkokul 3'erliOturma Şekli Ortaokul 2'şerliOturma Şekli Lise 2'şerliOturma Şekli'

 

İlkokul 3'erli

Oturma Şekli

Ortaokul 2'şerli

Oturma Şekli

Lise 2'şerli

Oturma Şekli'

Sıranın Boyu

120

110

110

On tablo geniş.

40

40

40

Yer yüksekliği

64

70

76

Oturma yüksekliği

3 S

42

46

Oturma genişliği

34

36

38

Aralık yüksekliği

66

72

78

 

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 40)

 

2. PENCERELER

Okullarda ;

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 6-Özel okullarda derslik pencereleri derslik taban alanının % 18 inden aşağı olamaz.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 6)

Dershanelerde ;

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 78- Derslik pencereleri derslik taban alanının % 15 inden aşağı olamaz.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 78)

 

3. AYDINLIK SEVİYESİ

Okullarda ;

Aydınlık Seviyeleri

Madde 22- Özel okullarda aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

a)Okul öncesi eğitim kurumlarında 100 lüx,

b)İlkokullarda;

(1)Dersliklerde 200 lüx,

(2)Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 100 lüx,

(3)Laboratuvarlarda 300 lüx,

c)Ortaokul ve liseler;

(1)Dersliklerde 250 lüx,

(2)Laboratuvarlarda 300 lüx,

(3)Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx, seviyesinde aydınlatma sağlanmalıdır.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 22)

Dershanelerde ;

Aydınlık Seviyeleri

Madde 88- Özel dershanelerde aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

(1)Dersliklerde 250 Lüx,

(2)Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx, lamba kullanılmalıdır.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 88)

 

4. KAPILAR

a) Derslik Kapıları

Madde 8-Özel okullarda derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 8)

 

Madde 75-

4)Derslik kapılarının dışa açılmaması halinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür

7)Derslik kapılarının duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması halinde koridor genişliği 90 cm, den az olamaz

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 75)

Derslik Kapıları

Madde 79- Özel dershanelerde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 79)

b) Salon Kapıları

Madde 9-Özel okul binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları yapılır.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 9)

Salon Kapıları

Madde 80- Özel dershane binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 80)

 

5. MERDİVENLER

Merdivenler

Madde 10-Özel okul olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun olmalıdır.

Merdivenler 3 veya daha fazla basamaklı ise, kenarlarında korkuluk bulunmalı, merdiven genişliği 1,4 m veya daha fazla ise, boşluk olan taraflarda kaymaları önleyici korkuluk olmalıdır.

Kurum merdivenlerinin genişliği binaya verilen toplam kontenjana göre;

a)500 kişiye kadar; her 100 kişi için 0,50 m

b)1000 kişiye kadar; 500 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,30 m

c)1000 kişiden fazlası için 1000 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,20 m.

Ayrılmak suretiyle hesap edilir.

Merdivenlerin, toplam genişlikten az olmamak şartıyla birden fazla yapılması mümkündür.

Özel okul binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 10)

Madde 75 -

8)Toplam öğrenci kontenjanının merdiven genişliği ile uygunluk sağlayacak şekilde azaltılmasında, binanın giriş katında öğrenim görecek öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 75)

Merdivenler

Madde 81- Özel dershane olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.

Özel dershane binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

 

6. KORİDORLAR

Koridorlar

Madde 13-Özel okul binalarının koridorları;

a)Tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda;

(1)Koridora bir sınıf kapısı açılıyorsa en az 2 m.

(2)Koridora açılan sınıf kapısı birden fazla ise en az 2,5 m.

b)İki taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda en az 3 m. genişlikte olmalıdır.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 13)

 

Koridorlar

Madde 85- Özel dershane binalarının koridorları; Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkan vermelidir.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 85)