ÖĞRENCİ DENKLİK TESPİTİ

Denklik Usulü ile Kayıt

 Madde 19- Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.

Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il millî eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar tespit olunur.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 19 )

Madde 95- Ortaokullarla liselere naklen girmek isteyenler aşağıdaki şartlara bağlıdırlar.

c) Denkliği kabul edilmemiş Türk özel Okullarından naklen gelen öğrenciler, girmek istedikleri sınıfın bir öncesinden imtihan edilerek alınırlar. Aday imtihanda başarı gösteremezse girebileceği sınıfın saptanması için ayrıca imtihan edilir.

d) Yabancı ülkelerde okurken yurdumuza nakledenlerin Öğrenim belgeleri Bakanlıkça incelenerek öğrenime devam etme durumları saptanır.

(Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 95 )