NOT FİŞLERİ & NOT ÇİZELGELERİ

A) İlköğretim Kurumları ;

Notların Okul Yönetimine Verilmesi

(İKY) Madde 44*- Birinci ve İkinci kanaat dönemine ait not çizelgeleri, dönem sona ermeden üç gün önce okul yönetimine verilir.

B) Orta Öğretim Kurumları

Not Çizelgelerinin Teslimi

(SGY) “Madde 60- Dönemlere ait not çizelgeleri, dönemin sona ermesine üç gün kala okul müdürlüğüne verilir.Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanlar belirtilir ve puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.”