MÜZİK ODASININ TERTİP VE DÜZENİ

Müzik Dersliği

Madde 36- Müzik dersliğinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur

(1) Çerçeveli Atatürk resmi,

(2) Dizekli yazı tahtası,

(3) Teyp veya müzik seli,

(4) Metronom.

(5) Öğrencilerin oturacağı yerler,

(6) Müzik eğitimi için Bakanlıkça kabul edilmiş müzik kitapları,

(7) Gerekli müzik aletleri.

(8) Piyano veya org(anaokulu ve ilköğretim okulları için özellikle vurmalı çalgılar.)

(9) Çöp kutusu.  

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 36 )

Müzik Dersliği

Madde 45- Müzik dersliği aşağıdaki esaslara uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır

a) Diğer dersliklerden uzak olmalıdır

b) Öğrenci başına 12 m2 kullanım alanı düşmelidir  

c) Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

d) Arifi şeklinde olması tercih edil'ir.

Bir özel okulda her 30 derslik için bir müzik dersliği ayrılır

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 45 )