MÜZİK

DERSİ PROGRAMI

(9-10-11. SINIF)

AÇIKLAMA:

Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı Kurul Kararı)

A.G.S.L. Sanat (Müzik) Bölümü Hariç Lise, Anadolu, Yabancı .Dil Ağır.Liselerinin tüm alanların 9. Sınıflarında: Seçmeli Ders, Sanat (Muz.) Alanının 10 ve 11. Sınıflarında: Alan Dersi, Spor Alanının 10 ve 11. Sınıfalrında: Alan seçmeli Ders ve A.G.S.Liselerinin Sanat (Müzik) bölümü hariç diğer tüm Alanların 10 ve 11. Sınıflarında: Seçmeli Ders, Fen Liselerinin 9., 10 ve 11. Sınıflarında: Seçmeli Ders, Lise öncesi hazırlık Sınıflarında: Seçmeli Ders

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Karar Sayışı: 191                                  Karar Tarihi: 16.9.1991                                   T.D.: 16.09.1991/2343Ek

Müzik derslerinde; milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere "Belirli Gün ve Haftalardan seçilecek olan günlerde düzenlenecek olan müzik etkinliklerinde, sınıf ya da okul koroları oluşturularak Atatürklü sevdiği şarkılara yer verilmelidir. (27.4.1998/64 TTKK)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA

DERS GEÇME VE KREDİ YÖNETMELİĞİNİ UYGULAYACAK OLAN LİSE VE DENGİ OKULLARA AİT

SEÇMELİ MÜZİK PROGRAMI AMAÇLAR

1. öğrencide yakın çevresinden başlayarak, müzik dinlemenin, müzik faaliyetlerine katılmanın ve boş zamanlarım müzikle değerlendirmenin önemini kavrayabilme.

2. Öğrencinin müzik yoluyla iyiye ve güzele yönelmesinin önemini kavrayabilme,

3. Müzik yoluyla öğrencide var olan anlama-anlatma, dinleme, yaratma gücünün gelişmesini kavrayabilme,

4. Her öğrenciyi ilgi ve kabiliyetine göre değerlendirerek müzik faaliyetlerine katılmanın önemini kavrayabilme.

5. Türk müziği bilgisi,

6. Batı müziği bilgisi,

7. "istiklal Marşı" mızın en iyi ve doğru şekilde öğrenilip söylenmesinin önemini kavrayabilme,

8. Milli duyguları geliştirici ve bütünlüğü pekiştirici marşlar, hamasi okul şarkı ve türküleri, ninni ve oyun müziklerinin doğru olarak öğrenilip söylenmesinin önemini kavrayabilme,

9. Batı müziğinin ve milli müziğimizin (Klasik ve folklorik türleri ile) tarihi bilgisi.

10. Okul içi öğretimde yapılabileceği oranda ses ve sazla icra ettirmeye sevgi duyuş.

11. Müzik alanında iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilmenin önemini kavrayabilme.

AÇIKLAMALAR

1. Bu program "Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği" ni uygulayacak olan lise ve dengi okulların seçmeli Müzik dersine göre

hazırlanmıştır.

2. Bütün konulara ilişkin parçalar seçilerek, solfej, söyleme ve çalma biçiminde uygulanmalı. Gerekli görülen örnekler dinletilmelidir.

3. Nota, aralık, dizi, makam, ölçü-usul, biçim ve tür bilgileri müziksel işitme, okuma ve yaratma ile bütünleştirilerek uygulanmalıdır.

4. Müzikte önemli bir boyut olan dinleme alışkanlığının kazandırılabilmesi için her türden seçkin eserler dinlettirilmelidir.

5. Beş dönem boyunca, konularla bağlantı kurularak ulusal bayramlar, anma ve kutlama günlerinde Atatürk'ün yaşamı, inkılapları, güzel sanatlara verdiği önem, çağdaş Türk müziği ve kurumlarının oluşumundaki rolü, sanat ve sanatçılara verdiği önem istenmelidir.

9. SINIF

A. Müzik Tarihi

a) Batı Müziği Tarihi

—Barok öncesi dönem

b) Türk müziği Tarihi

—Hazırlık dönemi (Klasik öncesi) ve belli başlı bestecileri

—Geleneksel müzik kavramı, halk müziğinin tanımı, uzun ve kırık hava

B. Müzik Kuramları

a) Yatay aralıklar

b) Majör ve minör diziler (Bir diyez. Bir bemol)

c) Anahtarlar

d) Nüans terimleri

e) Biçim ve tür

t) Yedi zamanlı usuller

g) Kanon

h) Türk müziğinde ses sistemi ve dizi kavramı

ı) Makam kavramı ve Rast, Hüseyni, Uşşak makamları

i) Ayak kavrama-kerem ayağı

C. Çalma-Söyleme

(Seçilecek çalgılar, kurulacak topluluklar, müzik zümre öğretmenleri tarafından belirlenecek ve beş dönem boyunca bireysel ve toplu olarak sürdürülecektir.)

10. SINIF

A. Müzik Tarihi

a) Batı Müziği Tarihi

—Barok öncesi dönemi ve belli başlı bestecileri

b) Türk müziği Tarihi

—Klasik dönem ve belli başlı bestecileri

—Geleneksel Türk müziklerinin sınıflandırılması (Dini ve Din dışı müzikler vb.)

B. Müzik Kuramları

a) Dikey aralıklar

b) Majör ve minör diziler (îki diyez, îki bemol)

c) Hız terimleri

d) Motif, cümle, periyot (Dönem)

e) Sekiz zamanlı usuller

f) Kannon ve iki sesli uygulamalar

C. Çalma-Söyleme

11. SINIF

A. Müzik Tarihi

a) Batı Müziği Tarihi

—Klasik dönem

b) Türk müziği Tarihi

—Klasik sonrası dönem

B. Müzik Kuramları

a) Yatay ve dikey aralıklar

b) Majör ve minör diziler (Üç diyez)

c) Beşliler çemberi

d) Anlatım terimleri

e) Batı müziği tür ve biçimlerinin sınıflandırılması

f) Çargah, Mahur, Acemaşiran makamları

g) Müstezat

h) Ozanlar, Aşıklar

C. Çalma-Söyleme

11. SINIF MÜZİK ALANI

A. Müzik Tarihi

a) Batı Müziği Tarihi

—Romantik ve Empresyonist dönem

b) Türk müziği Tarihi

—Günümüzde Türk Müziği

—Halk müziği Coğrafyası

B. Müzik Kuramları

a) Yatay ve dikey aralıklar

b) Majör ve minör diziler (Üç bemol)

c) Tonalite bulma

d) Transpoze

e) Karcığar, Segah, Saba

f) Kalenderi ve misket ayakları

g) Türk Müziği tür ve biçimlerinin sınıflandırılması

C. Çalma-Söyleme

A. Müzik Tarihi

a) Batı Müziği Tarihi

—Çağdaş müzik ve belli başlı besteciler

b) Türk müziği Tarihi

— Çağdaş müzik ve belli başlı besteciler

B. Müzik Kuramları

a) Temel ve çevirme akorlar (uygular)

b) Kadans ve çeşitleri

c) Şarkı formları

d) Hicazkar, Kürdili hicazkar, nihavent makamları

e) Günümüzde caz ve pop müzik

f) Günümüzde Türkiye'de

 

Ana Sayfa  & Müfredat Proğramları Sayfası