MÜZİK DERSİ ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

Tebliğler Dergisi :2104

a.En başta İstiklal Marşı'nın anlam ve önemi ayrıntılı olarak öğrencilere kavratılmalı ve bilgi seviyesinin gelişmesine göre solfejle söylenmesi öğretilmelidir.(Bayrak Törenlerinde Milli Günler ve Bayramlarda, Öğrencilerinin tümünün İstiklal Marşı'nın usulünce söylenmesi sağlanmalıdır.)

Yeri geldiğinde,İstiklal Marşı'nın T.B.M.M.de kabul edilmesi açıklanmalı,İstiklal Marşı'nın şiir olarak bütünü  okunmalı ve kıtalar açıklanmalıdır.

b.Atatürk ile ilgili marşlara yer verilmeli ve marşların güfteleri açıklanırken,Atatürk'ün kişiliği,ilke ve görüşleri ile ilgili bilgiler verilmelidir.

c.Fırsatlardan yararlanılarak,Atatürk zamanında açılan Konservatuar ile Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik bölümünün çalışmaları ve bu kuruluşların önemine değinilmeli.Atatürk'ün müziğe ve müzisyenlere verdiği değer belirtilmelidir.Atatürk'ün yetiştiği ortam ile geliştirdiği müzik ortamı açıklanmalıdır.

ç.Kabiliyetli öğrencilere,Atatürk,Yurt,Bayrak konularında marş güfteleri yazdırılması sağlanmalı ve bu konuda kişisel veya toplu olarak beste çalışmaları yaptırılmalıdır.

d.Yeri geldikçe Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler öğretilmelidir.İmkanlar ölçüsünde Atatürk ile ilgili müzik eserleri dinletilmelidir

Tebliğler Dergisi :2504

DERS : MÜZİK

SINIF : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Müzik derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 22/04/1994 tarih ve 298 sayılı Kararı ile kabul edilen “İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı”nda yer alan “Atatürkçülükle İlgili Konular” hedef ve davranışları ile birlikte aynen uygulanacaktır. İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programında ileride değişiklikler yapıldığı takdirde Atatürkçülük ile ilgili bu konular aynen korunacaktır. Ayrıca müzik derslerinde, millî bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere “Belirli Gün ve Haftalar”dan seçilecek olan günlerde düzenlenecek müzik etkinliklerinde, sınıf ya da okul koroları oluşturularak Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verilecektir.