MÜHÜR VE MÜHÜR BERATI

Resmî Mühürün Tanımı

Madde 2- Resmî mühür; yapımına 3. maddede belirtilen mercilerce karar verilip, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce imal ve tescil edilen ve resmî mühür beratı ile birlikte kullanılma imkânı olan bir araçtır.

(Resmi Mühür Yönetmeliği m - 2 )

Resmî Mühürlerin Saklanması ve Devri

Madde 9- Resmî mühürler mühür beratı ile birlikte birimin yetkili memurlarınca muhafaza edilir. Herhangi bir şekilde kayıp edilen beratlara ait mühürler kullanılamaz.

Resmî mühür kullanmasına yetki verilen memurlar yetkililer tarafından istendiğinde resmî mühür ve beratını ibraz etmek zorundadırlar.

(Resmi Mühür Yönetmeliği m - 9 )

 

Not Ayrıca Resmi Mühür Yönetmeliği menüsünden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.