LİSE BİRİNCİ SINIFTA BAŞARISIZ OLANLARA
SORUMLU GEÇME HAKKI

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, lise birinci sınıflarda tek dersten başarısız olan öğrencilere sorumlu olarak lise ikinci sınıfa geçme hakkı tanındığını açıkladı. Bostancıoğlu, iki dersten başarısızlığı olan lise birinci sınıf öğrencilerinin de okudukları lise türlerine göre yıl sonu başarı ortalamasına göre üst sınıfa sorumlu olarak geçebileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Bakanlık Başöğretmen Salonunda düzenlediği basın toplantısında, yapılan değişikliğin bir af olmadığını, öğrencilerin sorumluluklarının devam ettiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 36'ncı maddesinin birinci fıkrasının değiştirildiğini belirtti.

Buna göre, 9'uncu sınıflarda, yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.50'den; Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar liseleri, Anadolu Öğretmen liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı liselerde 3.00'dan; Fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50'den aşağı olanlardan, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan dersler de dahil olmak üzere başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler bu dersten sorumlu olarak 10'uncu sınıfa geçebilecek.

Ayrıca, yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.00-2.49; Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar liseleri, Anadolu Öğretmen liseleri ve Yabancı Dil ağırlıklı liselerde 2.50-2.99; Fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00-3.49 olanlardan, başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler bu derslerden sorumlu olarak 10'uncu sınıfa devam edebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu, basın toplantısında Türk Milli Eğitiminin, 1997 yılında sekiz yıllık zorunlu eğitimle birlikte büyük bir reform başlattığını, aslında bu reformun Atatürk'ün eğitim reformunun devamı olduğunu söyledi. Bostancıoğlu, "Bu reform statik değildir dinamiktir, devam edecektir. " diye konuştu.

Bu yıl Türk Milli Eğitiminin başarılı bir dönem geçirdiğini kaydeden Bostancıoğlu, ortaöğretimde bu yıl başarı oranının fen liselerinin 9. sınıflarında yüzde 99, 10 ve 11. sınıflarında yüzde 100, Anadolu liselerinin 9. sınıflarında yüzde 98, 10. sınıflarında, yüzde 99, 11. sınıflarında yüzde 98 düzeyine ulaştığını belirtti. Başarının Anadolu Öğretmen liselerinde de yüksek olduğunu kaydeden Bostancıoğlu, bu okullardaki başarının 9. sınıflarda yüzde 96, 10 sınıflarda yüzde 98, 11. sınıflarda yüzde 99 düzeyinde olduğunu belirtti.

Yabancı dil ağırlıklı liselerde de aynı şekilde yüzde 96 ve yüzde 98'lik bir başarı oranı olduğunu anlatan Bostancıoğlu, genel liselerde ise 9. sınıflarda başarının yüzde 58, 10. sınıflarda yüzde 77, 11. sınıflarda da yüzde 90 olduğunu ifade etti. Genel liselerin 9. sınıflarındaki yüzde 42'lik başarısızlığı irdelediklerini anlatan Bostancıoğlu, öğrencilerin yüzde 2'sinin devamsızlık nedeniyle kaldığını, geriye kalan yüzde 40'ın 156 bin öğrenci olduğunu belirtti. Bostancıoğlu, "Başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapmak zorunda kalan öğrencilerin sayısı 9. sınıflarda 156 bindir. Bu rakam yüksektir." diye konuştu. Bu durumun nedenlerinin araştırıldığını kaydeden Bostancıoğlu, rehberlik ve yönlendirme çalışmalarına daha fazla önem verileceğini söyledi.

İlköğretimi başarıyla tamamlayanların liseye geçiş oranının yüzde 92`ye ulaştığını anlatan Bostancıoğlu, bunun önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Hedeflerinin mesleki öğretimde başarılı olabilecek öğrencileri meslek eğitim okullarına yöneltmek olduğuna işaret eden Bostancıoğlu, eğitim öğretimin her safhasında kaliteyi artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.