LAVABO , WC , PİSUVARLARIN  TERTİP DÜZENİ ve YETERLİLİĞİ

Lavabo ve Pisuvarlar
Madde 14-
Özel okul binalarında;
a) Her 3ü öğrenci için bir WC, :
b) Her 80 öğrenci için bir lavabo,
c) Her 30 öğrenci için bir pisuvar veya bir WC,
d) Her 20 öğretmen için bir WC, bir lavabo,
e) Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya bir WC, ayrılır.
WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin sayısına göre kız ve| erkekler için ayrı ayrı düzenlenir.
Özel okullarda kız ve erkeklere ayrılan en az iki öğrenci ve en az iki öğretmen WC'si bulunur

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 34 ) 


DERSHANE .

WC, Lavabo ve Pisuvarlar

Madde 86- Özel dershane binalarında;

a)Her 30 öğrenci için bir WC,

b)Her 80 öğrenci için bir lavabo,

c)Her 30 öğrenci için bir WC, bir Lavabo,

d)Her 20 öğretmen için bir WC,bir lavabo,

e)Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya bir WC,

ayrılır.

WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin sayısına göre kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenir.

Özel dershanelerde kız ve erkeklere ayrı ayrı düzenlenmiş olan en az iki öğrenci ve en az iki öğretmen WC’si bulunur.

Öğrenci kontenjanının otuzun (30) altında olması halinde kız ve erkek öğrenciler ile öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenen her biri için birer olmak üzere en az iki WC bulunabilir.

 

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 86 ) 

YURTLARDA

Kurum Binalarında Aranacak Fizikî Şartlar
Madde 14-
Aşağıdaki şartlan taşımayan kurum binalanna açma izni verilmez.
a) Bina kagir, prefabrik veya betonarme olmalı, giriş ve servis kapılan bulunmalı, binanın tamamı veya yeterli bir kısmı kuruma tahsis edilmiş olmalıdır.
b) Bina içinde;
10) 10 öğrenci için en az l adet lavabo,

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği m - 14 )

G - TUVALET TALİMATI

1 - Tuvalete girişte, adabına uygun olarak girilir.

2 - Girer girmez musluk açılır.

3 - Konuşulmaz, şarkı, türkü söylenmez.

4 - Çıkarken sifon çekilir ve leke bırakılmaz

5 - Mutlaka tuvalet kağıdı ve havlu kullanılır.

6- Çıktıktan sonra eller sabunlu su ile yıkanır.

9 - Tuvalet camı açık bulundurulur veya ernet konur.

(Yurt İçi Talimatı m -35)