KONFERANS VE GRUP ÇALIŞMALARI

Konferanslar ve Grup Tartışmaları
Madde 102-
Öğrencilerin; gördüklerini, yaşadıklarını, tasarladıklarını, okuduklarını, duyduklarını ve düşündüklerini doğru, maksada uygun ve etkili olarak anlatabilme kendine güven duyabilme, diğer kişilerle iyi ilişkiler kurabilme, farklı görüş ve anlayışları hoşgörüyle karşılayabilmek, güç ve kabiliyetini kazandırıp geliştirmek için okullarda konferanslar ve grup tartışmaları düzenlenir.
Konferans ve grup tartışma konuları, öğrencilerin yaş ve fikir seviyelerine uygun nitelikte olur.

( Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 102 )

 Madde 103- Konferans ve grup tartışmaları sınıfta, okulda ve okullar arasında tertiplenir.

(  Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 103 )

Madde 104- Sınıf içi konferans ve grup tartışma konulan ilgili öğretmenin gözetimi ve sorumluluğu altında sınıfça tespit edilerek okul idaresine bildirilir.

(  Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 104 )

Madde 105- Okul çapında düzenlenecek konferans ve grup tartışmalarının konuları, ilgili eğitici kolun teklifi üzerine, ilgili rehber öğretmen ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek iki öğretmenden kurulacak bir kurul tarafından kararlaştırılır.

(  Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 105 )

Madde 106- Okullar arası konferans ve grup tartışma konulan okul müdürlüklerinin teklifleri üzerinde, İl Millî Eğitim Danışma Kurulunca tespit edilir.

(  Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği m - 106 )