KİMYA

 LABORATUARININ TERTİP VE DÜZENİ

BULUNMASI GEREKEN ARAÇ GEREÇLER

Luboratuarlar

Madde : 35- Aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

(1) Çerçeveli Atatürk resmi,

(2) Öğretmen deney masası,

(3) Öğrenci deney masası,

(4) Öğrenci tabureleri,

(5) Topraklı priz (Her masa için birer adet).

(6) Lavabo.

(7) Platform (ahşap),

(8) Camlı dolap,

(9) Yazı tahtası.

(10) Havalandırma sistemi.

(l l) Çöp kutusu.  

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 35 )

Laboratuarlar

Madde 50- Okullarda fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji dersleri laboratuarlarda yapılır. Laboratuarlar bu ihtiyacı karşılayacak sayıda olur.

Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan ve ortaokul hazırlık sınıflarından itibaren kademeli olarak öğretime başlayacak olan okullarda fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi laboratuarları için ölçülerine uygun en az birer oda ayrılır.

Her laboratuarda en az 12 m² genişlikte hazırlık odası bulunur.

Laboratuarlarda öğrenci başına düşen kullanım alanı en az 2 m² dir.

Laboratuarlarda karartma ve kimya laboratuarlarında zehirli gazların tasviyesi için gerekli önlemler alınır.

Özel Okullarda dil laboratuarı kurulması isteğe bağlıdır. Ancak dil laboratuarı kurulmaması halinde yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere, radyo teyp, televizyon, video, slayt, projeksiyon ve bunlarla ilgili diğer araç-gereçler bulundurulur.

Fen Liselerinde fizik, kimya, biyoloji, laboratuar araç-gereçleri altı öğrenciye bir takım olacak şekilde hazırlanır.

Laboratuarlarda video, ilgili T.V. programları ve yabancı dille ilgili kasetler bulundurulur

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 50 )

Laboratuvar

Madde 82- Okullardaki laboratuvarların yerleşme alanı ile bulundurulacak araç-gereçler (EK-V) de gösterildiği gibi düzenleme edilir.

İkinci fıkra: Yürüklükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, elektronik, yabancı dil laboratuvarları ile resim ve teknik atölyeleri de bulundurulur.
imkanları müsait olduğu takdirde, bilgisayar laboratuvarları da kurulabilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 82 )

 

Lise Kimya Ders Araç Gereçleri

Madde 71- Liselerde en az aşağıda belirtilen kimya ders araç gereçleri bulunur:

1)Ağırlık takımı (110 gr. Mg ile),

2)Ağırlık takımı (1000 gr. Mg ile),

3)İspirto ocağı takımı,

4)Kütlenin korunumu takımı,

5)Baget (20 cm, 5-6 mm Ø),

6)Beherglass (250 m),

7)Beherglass (600 ml),

8)Büyüteç (saplı),

9)Cam boru (60 cm Ø 20 mm iki ucu tıpalı),

10)Cam boru (20 cm boy, Ø mm bir ucu kapalı),

11)Cam boru (25 cm boy, Ø 5 mm bir ucu kapalı),

12)Cam boru (15 cm boy, Ø 7 mm),

13)Cam boru (dik açılı 15/5 cm, Ø 7 mm),

14)Cam boru (U şeklinde 7x15 cm),

15)Damlalıklı şişe (30 ml cam damlalıklı),

16)Deney tüpü (20x150 mm),

17)Deney tüpü (25x150 mm),

18)Dereceli silindir (10 ml. 1/1 bölmeli),

19)Dereceli silindir (50 ml. ½ bölmeli),

20)Kil üçgen (kil boyu 60 mm),

21)Kimya termometresi (-10+10º C),

22)Kroze porselen (Ø 34 mmx43 mm),

23)Lastik tıpa (21/16 lık delikli),

24)Lastik tıpa (21/16 lık deliksiz),

25)Lastik tıpa (26/20 lik iki delikli),

26)Lastik tıpa (26/20 lik tek delikli),

27)Plastik boru (iç Ø 6 mm şeffaf),

28)Mıknatıs (çubuk),

29)Pens (11-13 cm boy),

30)Eşit kollu terazi (PS 11 tipi),

31)Plastik şişe (kapaklı 60 ml geniş ağızlı),

32)Porselen kapsül (Ø 80x24 mm),

33)Saat camı (Ø 70 mm),

34)Selloteyp (15x33 mm),

35)Spatül,

36)Tüp fırçası (orta boy),

37)Tüp maşası (plastik),

38)Tüplük (plastik),

39)Aliminyum levha (20x50x5 mm),

40)Amonyak (%25 lik, D 0,9),

41)Amonyak klorür (toz halinde) pür,

42)Bakır oksit siyah pür,

43)Bakır sülfat pür,

44)Bakır tozu,

45)Bakır I klorür pür,

46)Bakır II klorür pür,

47)Cam kalemi (asetat kalemi),

48)Cam boru (Ø 5 mm kılcal boru için),

49)Çinko parçaları (0,5x10x 10 mm),

50)Demir tozu (ince),

51)Demir II sülfat pür,

52)Etil Alkol (70 cc lik),

53)Gliserin saf,

54)Hidrolik asit (% 37 lik D = 1,9),

55)Kalay,

56)Kata tuzu,

57)Kurşun nitrat pür,

58)Kükürt tozu,

59)Magnezyumsülfat pür,

60)Potasyum nitrat pür,

61)Potasyum permanganat pür,

62)Sodyum hidrokarbonat pür,

63)Sodyum karbonat (teknik),

64)Sodyum klorat (kristal),

65)Sodyum nitrat pür,

66)Süzgeç kağıdı (tabaka halinde),

67)Cam boru (dar açılı 5/20 cm Ø 1 mm),

68)Bakır tel (30 cm boy, Ø 1 mm izolesiz),

69)Amyantlı tek kafes (160x 160 mm tel Ø 0,5 mm),

70)Bağlama parçası (ikili),

71)Bakır elektrod (1,5x2 80 mm),

72)Balon joje (500 ml),

73)Beher glass (100 ml),

74)Beherglass (400 ml),

75)Beherglass (800 ml),

76)Bünzenbeki (1,5 m hortumu ile),

77)Bünzen mesnedi,

78)Büret (50 ml lastik borulu),

79)Büret fırçası,

80)Bünzen kıskacı (küçük),

81)Bünzen kıskacı (büyük),

82)Cam balon (250 ml, dibi düz),

83)Cam levha (3x200x 200 mm),

84)Çinko elektrod (2x20x80 mm),

85)Deney tüpü (18x180 mm),

86)Deney tüpü (13x100 mm),

87)Dereceli silindir (10 ml.1/10 bölmeli),

88)Dereceli silindir (500 ml. 5/1 bölmeli),

89)Elektrod (paslanmaz çelik) tel,

90)Erlenmayer (250 m),

91)Göz ölçme tüpü (Ø 10x500 mm),

92)Havan (porselen Ø 100 mm),

93)Hofman tipi plastik boru kıskacı,

94)Kimya termometresi (-10+10° C),

95)Lastik tıpa (8/4 deliksiz),

96)Lastik tıpa (18/14 deliksiz),

97)Lastik tıpa (24/19 deliksiz),

98)Lastik tıpa (18/14 tek delikli),

99)Lastik tıpa (24/19) tek delikli,

100)Lastik tıpa (31/25 tek delikli),

101)Lastik tıpa (38/31 tek delikli),

102)Lastik tıpa (31/25 iki delikli),

103)Lastik tıpa (38/31 iki delikli),

104)Molekül modelleri takımı (bil, yap ile),

105)Milimetrik kağıt (grafik kağıdı),

106)Pense (izoleli),

107)Pipet (10 ml dereceli),

108)Pipet (1 ml.),

109)Plastik boru (iç Ø 10 mm şeffaf),

110)Pota pensi (metal masa),

111)Saç ayağı (büyük),

112)Saplı halka (Ø 90 mm),

113)Sifonlu barometre,

114)Tüplük (plastik),

115)Yıkama şişesi (500 ml plastik),

116)Amonyak karbonat pür,

117)Amonyak oksalat pür,

118)Amonyak sülfat teknik,

119)Asetik asit (buzlu),

120)Bakır nitrat pür,

121)Bakır parçaları,

122)Baryum klorür pür,

123)Baryuk nitrat pür,

124)Civa,

125)Çinko sülfat pür,

126)Çinko nitrat pür,

127)Demir III nitrat pür,

128)Fenolftalein çözeltisi (% 1 lik),

129)Gümüşnitrat pür,

130)İyot pür,

131)Kalsiyum hidroksit (toz) teknik,

132)Kalsiyum nitrat pür,

133)Kalsiyum sülfat (teknik),

134)Karbontetra klorür,

135)Magnezyum şeridi (28 gr lık),

136)Magnezyum nitrat pür,

137)Mangan sülfat pür,

138)Nitrat asit (% 67-70 D ++1,52),

139)Nişasta çözünür,

140)PH. Kağıdı (1-14 lük),

141)Potasyum dikromat pür,

142)Ptasyum iyodur pür,

143)Potasyum iyodat pür,

144)Potasyum tiyosiyonat pür,

145)Potasyum klorür pür,

146)Sodyum büromür pür,

147)Sodyum hidroksit (tane halinde pür),

148)Sodyum hidrofosfat pür,

149)Sodyum metabisülfit pür,

150)Sodyum oksalat pür,

151)Sodyum sülfat pür,

152)Sodyum sülfat (anhidrit) pür,

153)Sodyum sülfit (anhidrit ) pür,

154)Stronsiyum nitrat pür,

155)Süzgeç kağıdı (tabaka halinde),

156)Sülfirik asit (% 92-95 D=1,82),

157)Turnosol kağıdı (kırmızı),

158)Turnosol kağıdı (mavi),

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 71 )