Maddi Fiziki Durum Büro İşeleri Personel İşleri Öğrenci İşleri Eğitim Öğretim Çalışmaları Hesap ve Ayniyat İşleri

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

SAYI : YKD. Bşk. 020 Kül. Şb. Md. -5357 Tarih:!.11.1990

KONU : Kahramanlık Tabloları ve Türk Büyüklerine Ait Resimler.

(12 Kasım 1990-2325 s.T.D.)

GENELGE 1990/44

İLGİ: a) 25.5.1983 tarih ve 18057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İlkokul, Ortaokul, Lise, ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği".

b) MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 15,9,1982 gün ve 1982/128 sayılı Genelgesi.

İLGİ (b) Genelgede, "Tarihi ve eğitim değeri bulunan, ders aracı niteliği taşıyan diğer tablo ve resimlerin varsa okul müzesinde veya ders araç-gereç odasında, özel dershanelerde... korunacak ve muhafaza edilecektir." denilmektedir.

1988-1989 öğretim yılından bu yana çeşitli illerimizde, yaklaşık 55 bin öğretmenle yapılan toplantılarda bu konunun dile getirildiği, bir çok okulda okul müzesinin bulunmadığı, tarihi ve eğitim değeri bulunan ders araç ve gereci için, öğrenci mevcudunun çokluğundan dolayı özel bir odanın tahsis edilemediği anlaşılmış bulunmaktadır.

İLGİ (a) Yönetmeliğin 65'inci maddesinde ifadesini bulan "Atatürk köşesi" ile ilgili hükümlerin uygulanması göz önünde bulundurularak aynı yönetmeliğin 80 ve 81 'inci maddelerinin hükümleri de bu esasa göre yerine getirilecektir.

Bu maksatla, okul müdürünün öğretmenler ile işbirliği halinde, uygun bulacağı ve öğrencilerin her zaman kolaylıkla görebileceği yerlere, Bakanlığımızca gönderilen veya tavsiye edilen, Türk kültür, ve medeniyeti, önemli tarihi olaylar, kahramanlıklar, edebiyat ve sanatımızla ilgili tablolarla Türk büyüklerine ait portreler ve güzel sözler asılacaktır.

Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" sözlerinin gereği daha anlamlı ve etkili bir şekilde sergilenmiş olacaktır.

Bu suretle, çocuklarımıza milli tarihimiz ve kültürümüz içinde milletimize ve insanlığa hizmet etmiş pek çok Türk büyüğünün bulunduğu, şerefli bir geçmişimiz oldüğü insanlık tarihi ve medeniyeti içinde çok önemli katkılarımız ve eserlerimiz bulunduğu gösterilerek, onlarda milli benliğimize ve geçmişimize karşı ilgi uyandırmak ve sevgiyi geliştirmek suretiyle geleceğe daha iyi hazırlanmaları, kendilerini, ailelerini ve milletini yüceltmeleri sorumluluğu geliştirilmiş olacaktır. Aynı zamanda, bu tarihi ve sanat değeri olan eserler, öğrencilere tarihi olayları, kültürel ve estetik değerleri çağrışım yaptıracak birer sembol niteliğini taşıyacaktır. Preveze Deniz Savaşı, Mohaç Savaşı, İstanbul'un Fethi, İstiklal Savaşı, İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan Türk kadınını ifade eden tablolar, sanat değeri taşımalarının yanısıra, bütün bu tarihi olayların öğrencilerin hafızasında canlanmasını, tarihi hatıraların ve milli duyguların canlı tutulmasını sağlayacaktır. Türk büyüklerine ait portre ve resimler, Milletimize ve insanlığa hizmet etmiş, Atilla, Alparslan, Osman Gazi, Fatih, Kanuni gibi tarihi büyükler İbni Sina, Farabi, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi düşünürler, Arşimet, Edison gibi insanlığa hizmet etmiş ilim adamları ve diğer estetik değeri olan tablolar da öğrencilerimizde hem milli hem de evrensel genel kültür birikimi sağlayacak, milli ve insani değerleri geliştirecektir.

Unutulmamalıdır ki, bu tablolar ve portreler Milletimizin ve insanlığın ortak kültür değerleri ve eserleridir.

Bu konudaki uygulamaların, eğitim ve öğretime destek hizmetler olarak yukarıda açıklanan anlayış çerçevesinde yapılmasını ve gereğini önemle rica ederim.

Avni AKYOL

Milli Eğitim Bakanı