1. Personel İzin Onay Belgesi Ek-1

2. Personel İzin Takip Formu  Ek-2

3. Yurt Dışı İzin Formu  Ek - 3

(İzin Yönergesi Ek-1)

 

T. C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

PERSONELİNE AİT İZİN ONAY BELGESİ

 

Kimlik Bilgileri

Adı ve Soyadı

 

Hizmet Sınıfı

 

Görevi ve Yeri

 

Kurum Sicil No

 

İstenen İzin Türü ve Süresi

1.Mazeret İzni

 

2.Yıllık İzin

 

3.Aylıksız İzin

 

4.Hastalık İzni

 

5.Diğer İzinler

 

6.Yol Süresi

 

İzin İstek Nedeni

 

Ayrılma ve Başlama Tarihi

İzne Ayrıldığı Tarih

 

Göreve Başlama Tarihi

 

İzne Esas Hizmet Süresi

 

İznini Geçireceği

Adres ve Telefon :

 

 

 

 

          Yukarıda belirtilen nedene bağlı olarak .......... gün izinli sayılmam hususunda olurlarınızı arz ederim.

 

..... / ..... / 200 .

İmza

 

 

Onaylayan Amirin

1-Adı Soyadı        

                                                                                      

2-Görevi

 

 

 

...... / ..... / 200 .

İmza - Mühür

 

 

EK-2

(Ön Yüz)

İZİN TAKİP VE KONTROL KARTI

Adı Soyadı :............................    îlk Göreve Başlama Tarihi

Görevi      :...........................     Kurum Sicil No

A. YILLIK IZÎNLER

ÎZNÎN

 

SÜRESİ (Gün)

 

BAŞLAMA TARİHÎ

 

bîttîğî TARÎH

 

AİT olduğu YIL

 

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK-2) (Arka Yüz)

 B. HASTALIK ÎZÎNLERÎ

 

ÎZNÎN

 

ÎZNÎN

 

AÇIKLAMALAR

 

SÜRESÎ

 

BAŞLAMA TARİHÎ

 

BÎTTÎÖÎ TARÎH

 

TARÎH

 

SAYIŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MAZERET ÎZÎNLERÎ

ÎZNÎN

 

ÎZNÎN

 

AÇIKLAMALAR

 

SÜRESİ

 

BAŞLAMA TARİHÎ

 

BÎTTÎÖÎ TARİH

 

TARÎH

 

SAYIŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. AYLIKSIZ İZİNLERİ

ÎZNÎN

 

İZNİN

 

AÇIKLAMALAR

 

SÜRESÎ

 

BAŞLAMA TARİHÎ

 

BÎTTÎÖÎ TARÎH

 

TARİH

 

SAYIŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. DİĞER İZİNLER

ÎZNÎN

 

ÎZNÎN

 

AÇIKLAMALAR

 

SÜRESÎ

 

BAŞLAMA TARİHÎ

 

bîttîöî TARÎH

 

TARÎH

 

SAYIŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK-3)

YURT DİŞİNA ÇIKIŞ ÎZÎN ÎSTEK FORMU

Adı Soyadı                                                               : ...................................................

Görevi                                                                      :...................................................

Görev Yeri ve Adresi                                               : ..................................................

Nüfusa Kayıtlı Olduğu II ve îlçe                              :...................................................

Doğum Tarihi                                                           : ...................................................

Memuriyete Başlama Tarihi                                    :...................................................

Kurum Sicil No                                                        :...................................................

Pasaport No                                                             : ..................................................

 

............................... nedeniyle .................... iznimi ..../..../20..-..../..../20..

tarihleri arasında aşağıda adı yazılı ülkede geçirmek istiyorum.

Pasaport, döviz ve diğer bütün masraflarım kendime ait olacaktır. Gereğim arz ederim.

Tarih-îmza

 

 

 ÎZNÎMÎ GEÇÎRMEK îstedîğîm ADRES :

.................................................................................................................

                .................................................................................................................

                .................................................................................................................

                .................................................................................................................