İŞLİK ODASININ TERTİP VE DÜZENİ

Madde 4-"İşlik" Elişi, cvişi ,daktilo, bilgisayar ve benzeri seçmeli derslerle uygulamalı diğer derslerin yapılması amacıyla ayrılmış yeri

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 4 )

Madde 16- Özel okul binalarının ' idari ve diğer bölümlerinde bulunması gereken kısımların en az alanları bu Yönergenin diğer maddelerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gibidir.

j) İşlik: l:n az alanı 4ıS m- olmalıdır.(İlköğretim okullarında)  

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 16 )

 

ATÖLYENİN TERTİP VE DÜZENİ

Atölyeler
Madde 46-
Atelyeler aşağıdaki esaslara uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.
a) Mümkünse Zemin ve bodrum katta olmalı, gayet iyi ışıklandırılmalıdır.
b) Alanları kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir.

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m- 46 )