İNCELEME KURULU

(EÇY)Madde 136- Dergide veya gazetede yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kurulundan, öğretmenlere ait yazılar ise yalnız inceleme kurulundan geçer.
(EÇY) Madde 142- Okul dergi veya gazetelerine şu nitelikteki yazıların, resimlerin, fotoğ-rafların ve karikatürlerin girmesi yasaktır.
a) Millî ülküye, örf ve adetleri, aile bağlarını ve ahlak kurallarını, kutsal kavram ve değerleri zayıflatacak yazılar,
b) Zararlı ve olumsuz etkiler yapacak yazılar,
c) Başka rejimlere karşı takdir ve sempati uyandıracak nitelikte yazılar,
d) Siyasî mahiyette yazılar,
e) Resmî bir dairenin veya ilmî bir müessesenin işlemlerini, memurlarını küçük düşüren yazılar,
f) Geri bir zihniyetin mahsulü olan veya batıl inançları telkin eden yazılar,
g) İlmî yanlışları olan yazılar,
h) Ruh sağlığını bozucu kötümserlik telkin eden yazılar,
ı) Müstehcen yazılar,
i) Cinayet ve intihar gibi olayları konu alan yazılar,
j) Kişileri küçük düşürücü mizah yazıları ve kişilik tartışmaları ile ilgili yazılar,
k) Okul içinde ve dışında disiplini bozmaya teşvik eden veya okulda disipline aykırı olarak meydana gelen olayları anlatan yazılar,
l) Gerek dergiyi veya gazeteyi çıkaran okulu gerek diğer okulları veya yönetici veya öğretmenlerini küçük düşüren yazılar,
m) Yukarıdaki nitelikleri taşıyan resim, fotoğraf ve karikatürler.