Tebliğler Dergisi  Tarih ve Sayısı : Eylül 1998 - 2492

İLKÖĞRETİM OKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

 

DERSLER

SINIFLAR

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Türkçe

12

12

12

6

6

5

5

5

Matematik

4

4

4

4

4

4

4

4

Hayat Bilgisi

5

5

5

-

-

-

-

-

Fen Bilgisi

-

-

3

3

3

3

3

Sosyal Bilgiler

-

-

-

3

3

3

3

-

Vatandaşlık ve insan Hakları Eğitimi

-

-

-

-

-

-

1

1

TC. inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

-

-

-

-

-

-

2

Yabancı Dil

-

-

-

2

2

4

4

4

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

-

-

-

2

2

2

2

2

Resim-lş

2

2

2

1

1

1

1

1

Müzik

2

2

2

1

1

1

1

1

Beden Eğitimi

2

2

2

2

2

2

2

2

iş Eğitimi

-

-

-

3

3

2

2

2

Trafik ve ilk Yardım Eğitimi>/font>

-

-

-

-

-

1

-

1

Bireysel ve Toplu Etkinlik

3

3

3

-

-

-

-

-

Seçmeli Dersler

-

-

-

3

3

2

2

2

TOPLAM

30

30

30

30

30

30

30

30

AÇIKLAMALAR

1. Rehberlik ve Eğitici Çalışmalar kapsamındaki öğrenci kişilik hizmetleri, haftalık ders saatleri dışında yürütülür. Rehberlik ve Eğitici Çalışmalar ile ilgili etkinlikleri yürüten öğretmenler, bu görevlerine karşılık haftada 3 saat üzerinden ücretli ek ders görevi yapmış sayılırlar. Bu görev, haftalık zorunlu ek ders görevi içinde verilir ve ücret ödenir.

2. Türkçe'nin doğru ve güzel konuşulması için, ihtiyaç duyulması hâlinde; seçmeli derslere ayrılan sürenin tamamı veya bir kısmı Türkçe dersine ilâve olarak ayrılabilir.

3. Okutulan Yabancı Dil Dersinin takviyesi amacıyla, seçmeli derslere ayrılan sürenin en fazla iki saati Yabancı Dil dersine ilâve olarak ayrılabilir.

4. Seçmeli derslere ait sürenin tamamının veya bir kısmının Türkçe veya Yabancı Dil derslerinden herhangi birine ayrılması hâlinde bu ders saatleri için ayrı ayrı not takdiri yapılmaz. Takviye edilen dersle birlikte tek notla değerlendirme yapılır.

5.. Seçmeli yabancı dil dersi altıncı sınıftan itibaren başlar ve haftada iki saat olarak uygulanır. Programın uygulanabilirliği ve devamlılığı bakımından altıncı sınıfta ikinci yabancı dili seçenlerin yedinci ve sekizinci sınıflarda da aynı dersin diğer programlarına devam etmeleri önerilir.

6. Öğretim yılı başında okulun ve çevresinin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak "Seçmeli Dersler Listesi"nden, okutulacak seçmeli dersler okul yönetimince belirlenir.

7. Seçmeli derslerden; Drama, İkinci Yabancı Dil, Güzel Konuşma ve Yazma, Yerel El Sanatları programlarının birbirine dayalı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşıması nedeniyle sıralı olarak okutulması önerilir. (Örneğin; Güzel Konuşma ve Yazma 2 programının alınması için daha önce Güzel Konuşma ve Yazma 1 programının alınması gerekir.)

8. İlköğretimin ilk üç sınıfındaki bireysel ve toplu etkinlik saatlerinde; öğrencilerin bireysel farklılıkları ve seviye grupları dikkate alınarak kültürel ve eğitici çalışmalar, folklor müsamere, konser ve müzik; monolog, diyalog, grup tartışmaları; güzel konuşma ve yazma, güzel yazı çalışmaları; sergi düzenleme ve gezip görme; gezi, gözlem ve incelemeler; bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma ve cevaplama, bildiklerini, düşündüklerini ve duyduklarını anlatma, oyun ve beden eğitimi;TV seyretme, bilgisayar oyunları, bahçe etkinlikleri, koleksiyonculuk, bitki ve çiçek yetiştirme vb. etkinlikler yapılır.

9. Gerektiğinde, uygun ortamlarda, bireysel ve toplu etkinliklerle müzik, drama ve beden eğitimi çalışmaları ortak programlarla yürütülebilir.

10. Bireysel ve toplu etkinlikler notla değerlendirilmez.

11. Seçmeli dersler listesinde yer alan derslerin, ders saatlerinin haftada 1 veya 2 saat olacağı, bu açıklamalar doğrultusunda oluşan şartlara göre okul yönetimince belirlenir.

İLKÖĞRETİM OKULU SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

DERSİN ADI

YIL OLARAK SÜRESİ

HAFTALIK DERS SAATİ

1 . Bilgisayar

1-5

1-2

2. Drama

1-3

1-2

3. Güzel Konuşma ve Yazma

1-5

1-2

4. ikinci Yabancı Dil

1-3

1-2

5. Turizm

1-3

1-2

6. Tarım

1-3

1-2

7. Yerel El Sanatları

1-3

1-2