EK-6

İLKÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİ FORMU

 

İLİ                               :

İLÇESİ                        :

OKUL ADI                 :

ÖĞRETİM ŞEKLİ :

 

ÖĞRENCİ SAYISI ..../.... /........ ÖĞRETİM YILI

 

SINIFLAR

ŞUBE

SAYISI

GÜNDÜZLÜ

YATILI - PANSİYON

TAŞINAN

 

 

BİR DERSLİĞE

KIZ

ERKEK

TOPLAM

TOPLAM

KIZ

ERKEK

ÖĞRENCİ

TOPLAM

BAŞARISI

DÜŞEN

ÖĞRENCİ

1.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM ETMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT OLAN

ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZUN OLAN

ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN DURUMU

 

    

 

 

 

 

 

 

 

BRANŞLAR

ANA SINIFI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN BİLGİSİ

SOSYAL BİLGİLER

(TARİH,COĞRAFYA,T.C.İNKİLAP TARİH VE ATATÜRKÇÜLÜK, VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ)

YABANCI  DİL

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

RESİM-İŞ

MÜZİK

BEDEN EĞİTİMİ

İŞ EĞİTİMİ

SEÇMELİ DERSLER

TOPLAM

MEVCUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUTUCU HAFTALIK

DERS SAATİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            NOT    : Sosyal Bilgiler dersi, Tarih ve Coğrafya öğretmenleri tarafından maaş karşılığı okutulur.


 

PERSONEL DURUMU

 

PERSONEL

DOKTOR

HEMŞİRE

MEMUR

TEKNİSYEN

KALORİFERCİ

ŞOFÖR

AŞÇI

AŞÇI YRD.

HİZMETLİ

DİĞER

TOPLAM

MEVCUT

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

İHTİYAÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

EK-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİPLOMA KAYIT ÖRNEĞİ

Dilekçe sahibi ............................................ doğumlu ......................................... oğlu/kızı .................................................................. nin ........................................................................... okulundan  ............................................................. derece ile ............................................. tarih ve ....................... sayılı diplomayı almaya hak kazandığı resmî kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır.

... / ... / 20..

 

......................... Müdürü

           Resmi Mühür ve İmza

                                                                                                                                  Adı Soyadı

EK-1

ÖĞRENİM BELGESİ

OKULUN

İLİ                               :  ......................................................................................

İLÇESİ                        :  ......................................................................................

ADI                             :  ......................................................................................

ÖĞRENCİNİN

NUMARASI               :  ......................................................................................

ADI VE SOYADI $nbsp;           :  .......,..............................................................................

BABA ADI                 :  ......................................................................................

DOĞUM TARİHİ            :  ......................................................................................

BELGENİN

NO'SU                                    :  ......................................................................................

TARİHİ                       :  ......................................................................................

DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVRANIŞLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kanaat Dönemi Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kanaat Dönemi Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl Sonu Başarı Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki

Yıllara Ait Yıl Sonu

Notları

 

   .............  Öğretim Yılı

 

 

        ..............  Öğretim Yılı

 

 

 

 

 

Diğer Bilgiler

 

 

 

 

 

 

..../..../20.. tarihinde ilk defa/naklen ..................................................................................... sınıfına

kaydedilen ................................................................. nın ........................................ sınıfına bir/iki yıllık olarak devam ederken öğrenim çağı dışına çıktığında velisinin/kendisinin isteği üzerine ..../..../199.-- tarihinde okulumuzdan ayrılmıştır.

..../..../20..

Müdür Yardımcısı                                              Okul Müdürü

       İmzası                                                  İmza ve Resmi Mühür

 

EK-5

KAYITLARI YOK OLANLARA VERİLECEK BELGE

............................................................. MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belge No                     : .....................................................................................................................

Belge Tarihi                  : .....................................................................................................................

Belge Sahibinin            : .....................................................................................................................

Adı Soyadı                   : .....................................................................................................................

Babasının Adı               : .....................................................................................................................

Doğduğu Yer ve Yıl   : .....................................................................................................................

 

Yukarıdaki kimliği yazılı ..................................................................................................'ın .............................. öğretim yılında .................................................... okulun .................................. sınıfına devam ettiği ve .................................................................................................... biliriz.

 

            Bu husustaki vicdanî ve kanunî sorumluluğu anlamış olarak tanıklıkta bulunduğumuzu ve ifademizin aksi sabit olduğu taktirde hakkımızda her türlü kanunî kovuşturmada bulunmasına şimdiden muvafakat ettiğimizi ayrıca bildiririz.

 

 

 

Müdür Yardımcısı                                                                                            Okul Müdürü

 

      Tanığın                                                 Tanığın                            Tanığın

Kimlik ve Adresi                                      Kimlik ve Adresi                       Kimlik ve Adresi

       İmzası                                                  İmzası                                          İmzası