Eğitim Öğretim Kurumları Çalışmaları İle İlgili İçindekiler Bölümü
19 Mayıs Atatür'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
3298 Sayılı Kanun ve Uyuşturucu İle Mücadele
4207 Sayılı Kanun ve Tütün Mamulleriyle Mücadele
Açık Geçen Derslerin Kapatılması
Açılış ve Kapanış Törenleri
Ad Verme
Aday Kayıt - Kütük ( Künye ) Defteri
Afetlerde Rehberlik Hizmetleri 
Alan Seçimi
Ambar Memuru
Anasınıfının Tertip ve Düzeni
Antentli Kağıtlarda Bakanlıkça Tescilli İsmin Kullanılması
Ara Karne
Araç-Gereç Odasının Tertip Düzeni ve Ders Araçları
Arşiv ve Dosya Odasının Tertip ve Düzeni
Asansör Güvenliği 
Askerlik İşlemleri 
Aşçı
Atama Evrakı
Atamalar & Görevlendirmeler
Atatürk Büstü
Atatürk Günleri 
Atatürk Haftası : 10 Kasım 
Atatürkçülük Konularının Yıllık  Planlara Dağıtılması
Aydınlık Seviyesi
Ayniyat Memuru
Bakanlık Danışmanın Görevleri
Banyo ve Duşların Yeterliliği, Temizlik ve Düzeni
Bayrak Direği - Bayrağın Çekili Kalması ve Bayrakların Korunması
Bayrak Törenleri 
Beden Eğitimi Salonunun Tertip ve Düzeni
Beden Eğitimi ve Müzik Dersinden Muafiyet
Belletici Öğretmen
Besinlerle Bulaşan Hastalıklar ve Yemekli Eğitim Kurumlarında Alınacak Önlemler
Bildirimler
Bilgisayar Kayıtlarının Geçerliliği 
Bilgisayar Laboratuarının Tertip ve Düzeni
Bilim danışma Grubu
Bina Nakil  ve Devir işlemleri
Birim Adları
Birim Talimatları
Birimlerde Atatürk Fotoğrafı, Gençliğe Hitabe ve İstiklâl Marşı
Biyoloji Laboratuarlarının Tertip ve Düzeni
Bölüm Başkanı - Bölüm Şefi 
Branşlar ve Mezuniyet
Brifing Dosyası
Bulaşıkhanenin Tertip ve Düzeni
Büro Memuru
Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim
Çalışma Saatleri 
Çalışma Takvimi
Çamaşırhanenin Tertip ve Düzeni
Çok Amaçlı Salonun Tertip ve Düzeni (Toplantı ve Müsamere Salonu)
Dahili Zimmet Defteri
Danışma ve Ziyaretçi Odasının Tertip Düzeni
Danışman Öğretmen
Demirbaş Eşya Defteri ve Ayniyat İşlemleri
Deneme Sınavları 
Denetleme Kurulu 
Deney Raporları Dosyası
Depo ve Ambarın Tertip ve Düzeni
Dergi, Gazete, Yıllık Çalışmaları
Ders Araçlarının Kullanımı
Ders Dağıtım Çizelgelerinin Gönderilmesi
Ders Dağıtımında Pedagojik ilkeler
Ders Defterlerinin işlenmesi
Ders Kesimi Raporları
Ders Kitaplarının Seçim
Ders Programında Pedagojik ilkeler
Ders Ücretli Öğretmen
Dersliklerin Tertip ve Düzeni
Desimal Dosya Sistemi
Devir Teslim İşlemleri
Dil Laboratuarının Tertip ve Düzeni
Dilekçe Hakkı
Dini Bayramlar 
Diploma ve Diploma Defteri
Disiplin Cezası
Disiplin Kurulu ve Çalışmaları : Kuruluş 
Dosya İsteme ve Gönderme
Eğitici Kol Çalışmaları , Eğitici Kollar
Eğitici Kol İç Yönetmelik Örneği
Elektrik Tesisat Planının Asılması
Elektrik Tesisatının Fenni Kontrolü - Paratöner Tertibatı ve Asansör Güvenliği
Emekli Öğretmen
Etüt Çizelgesi ve Yoklaması
Evli ve Nişanlı Öğrenci
Evrak ve Arşiv Güvenliği
Evrakın Arşivlenmsi ve Saklanma Süresi
Evrakın Saklanma Süresi
Faturalar ve Öğrenci Ücretlerinin İşlenmesi
Fazla Çalışma ( Mesai )
Fen Bilgisi Laboratuarlarının Tertip ve Düzeni 
Film, Gösteri, Tiyatro ve Piyes  , Folklor Çalışmaları
Fizik Laboratuarlarının Tertip ve Düzeni
Gece Bekçisi
Geç Kabul Kağıdıve İşlemleri 
Gelen Giden Evrak Defteri
Genel Kurulda Divan
Genel Müdür & Genel Müdür Yardımcısı
Gezi-İnceleme Faaliyetleri ,Dosyası ve Onaylar
Gıda Kontrol Komisyonu
Gizli Yazılar Dosyası
Görev Dağılımı
Günlük Planlar
Günlük Yemek Tabelası
Güvenlik Önlemleri
Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi
Haftalık Ders ve Ek Ders Görevleri ve Sözleşmeye Uygunluğu
Harici Zimmet Defteri
Hazırlık Sınıfını Doğrudan Geçemeyenler
Hediye Almak
Hizmet İçi Eğitim
Hizmetli
Hizmetli Odasının Tertip Düzeni
İdare Odalarının Tertip Düzeni
İlaç Defteri
İlan ve Reklam Dosyası
İlan, Teşhir ve Şeref Panolarının Tertip ve Düzeni
İlgi ve Yetenek Çalışmaları 
İlgili Mevzuat Kaynakları
İlköğretim Haftası 
ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Bulunması Gereken Birimler
İnceleme Kurulu
İnceleme Kurulu 
İnceleme Raporları 
İnsan Haklarının Korunması İle İlgili Devlet Bakanlığ Genelgesi
İntibak Proğramı 
İstatistikler - Meis Formu
İş Akdinin Feshi
İş Kazası - Mağluluk , Analık - Hastalık v.b . Sigortası
İş ve Tatil Günleri
İşlik Odasının Tertip ve Düzeni
Kademeli Öğretim İşleri
Kalorifer Dairesinin Tertip ve Düzeni ve Kaloriferci Yeterlilik Belgesi
Kaloriferci
Kantin İşlemleri
Kantinin Tertip Düzeni ve Denetimi
Kapı Numaraları
Kapılar
Karma Eğitim Uygulaması
Karne - Ara Karne - Öğrenci Durum Belgesi
Karşılaştırma Sınavları 
Kayıt - Kabul İşlemleri
Kayıt Silme İşlemleri
Kesintiler
Kıdem Tazminatı
Kilerin Tertip ve Düzeni
Kimlik Tesbiti
Kimya Laboratuarlarının Tertip ve Düzeni
Komisyonlar ve Seçim Muayene ve Teslim Alma Komisyonu
Konferans ve Grup Tartışmaları
Konserler - Müzik Çalışmaları
Kontenjan Değişikliği işlemleri
Kontenjan Tespit ve Nakil Komisyonu
Koordinatör Rehber Öğretmen
Koridorlar
Kurs Açma  ve Kurslarla İlgili Bilgiler
Kurucu Odasının Tertip Düzeni
Kurucu Temsilcisi
Kurullar ve Seçimi ; İdare (Yönetim) Kurulu 
Kuruluş Dosyası
Kurum Açma
Kurum Binalarının Genel Yerlere Uzaklığı
Kurum Çerçeve Yönetmeliği
Kurum Sermayesi
Kurum Tabelası
Kurum Yöneticilerinin ve Personelinin Atanması ve Görevleri
Kutlanacak Gün ve Haftalar 
Kütüphane Memuru
Kütüphanenin İşlerliği ; Yetki ve Sorumluluk 
Kütüphanenin Tertip ve Düzeni
Laboratuar Öğretmenlerinin Görevleri 
Lavabo, Tuvalet ve Pisuvarlarm Yeterliliği, Temizlik ve Düzeni
Lise rehberlik Proğramı
LPG ve Doğalgaz Güvenliği
Maaş ve Ek Ders Bordroları ve Sözleşmeye Uygunluğu
Mali Rapor( Kesin Bütçe)
Matematik Dersi Araç Gereç Listesi
Memur Odalarının Tertip Düzeni
Merdivenler
Merkezi Sınavlar
Mezun Olunan Okullar ve Atamaya Esas Olan Branşlar
Milli Eğitimin Genel Amacı 
Muayene ve Teslim Alma Komisyonu
Muhasebeci
Mutfağın Tertip ve Düzeni
Müdür
Müdür Yardımcılarının  Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri
Müdür Yardımcısı
Müfredat Programı
Mühür ve Mühür Beratı
Müsamere Çalışmaları
Müzik Odasının Tertip ve Düzeni
Nakillerde Denklik 
Not Fişleri
Not Fişleri Çizelgesi
Not 
Nöbetçi Personelin Görevleri
Okul Birincisinin Seçimi
Okul Dışından Bitirme Sınavları
Okul Doktoru -Sağlık Personeli
Okulda Avrupa Yarışması İle İlgili Genelge
Okul Flaması
Okul Kooperatifleri
Okul Müdürünün Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Araç Gereç Listesi
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Birimler
Okul-Aile Birliği Çalışmaları ; Üyelik 
Onur Kurulu ve Çalışmaları
Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı İşlemleri
Oyun Bahçesinin ve Çevresinin Tertip ve Düzeni
Oyun Odası ve Uyku Odasının Tertip ve Düzeni
Ödev konularının belirlenmesi 
Ödev Konularının Seçilmesi ve Verilmesi:
Ödevlerin Toplanması 
Ödüller
Ödünç Kitap Verme Hizmeti 
Öğrenci Andı
Öğrenci Başarısı ve Başarı Grafiği  Grafiği
Öğrenci Denklik Tespiti
Öğrenci Devam Devamsızlık - İzin İşlemleri
Öğrenci Kılık Kıyafet Durumu
Öğrenci Kimlik Belgesi
Öğrenci Nakil İşlemleri
Öğrenci Nöbetleri
Öğrenci Nöbetleri
Öğrenci Ödev Çalışmaları ,Ödev zorunluluğu 
Öğrenci Özlük Dosyası - Öğrenci İzleme Dosyası
Öğrenci Sayısı ve Bina Kontenjanı
Öğrenci Servis İşlemleri
Öğrenci Sıraları
Öğrenci Ücretlerinin İlanı ve Tahsili
Öğrenci Yoklama İş ve İşlemleri  
Öğrenim Belgesi
Öğretime Başlama İzni
Öğretmen
Öğretmen Not Defteri
Öğretmen Nöbet Hizmetleri ve Nöbet Defteri
Öğretmen Odasının Tertip Düzeni
Öğretmen Veli Görüşmesi 
Öğretmenler Günü : 24 Kasım
Öğretmenler Kurulu 
Ölçme Değerlendirme Servisinin Çalışmaları
Ölçme Değerlendirme Uzmanı
Ön İzin
Özel Ders Verme
Özel Derslik Programları
Özel Öğretimde Gelir Sağlamak
Pansiyon Eşya Dağıtım Defteri
Pansiyon Öğretmen Nöbet Defteri
Paratöner
Pencereler
Periyodik Portör Muayeneleri
Personel İzin , Rapor  ve Devam- Devamsızlık Defteri Defteri
Personel Kılık Kıyafet Durumu
Personel Kimlik Kartı
Personel Müdürü & Temizlik Rehberi
Personel Özlük Dosyaları Standardı
Personel Sicil Defteri ve Sicil Raporları
Personel Sicil ve Disiplin Amirleri  
Planların Gereği ve Önemi Yıllık Planlar
Planlı Çalışma
Proje ve Seminer Çalışmaları 
Psikolojik Danışmanın Görevleri
Rehber Öğretmen
Rehber Öğretmenin Yetiştirilmesi , Çalışma Saatleri ve Verilemeyecek İşler
Rehber Öğretmenlerin Okul ve Dershanelerde Takip Edecekleri İşler ve Uygulayacakları Testler
Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çalışma Planı
Rehberlik Öğretmen
Rehberlik Öğretmen'in Görevleri
Rehberlik Servisi Çalışmaları
Rehberlik Servisinin Tertip ve Düzeni
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri
Resim Odasının Tertip ve Düzeni
Resmi Tatiller
Resmi ve Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane , İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Uzaklığı hakkında Yönetmelik
Revir Yatak ve İlaç Defteri
Revirin Tertip Düzeni ve İlaç Defteri
Röleve Planına Uygun Yerleşim ve Yerleşim Planlarının Katlara Asılması
Ruhsatname
Sağlık Odasının Tertip ve Düzeni
Sağlık Raporları İşlemleri
Sağlık Taraması
Satın Alma Komisyonu
Sayım Komisyonu :
Seçme Kurulu 
Seçmeli Dersler ve Seçimi
Sergi Çalışmaları ve Onayları
Seviye Tespit Sınavları Hazırlık Sınıfından Muafiyet 
Sınav Evrakının Saklanması
Sınavlar - Sınav Evrakı ve Komisyonlar - Yazılı Sözlü Sınavları ve Duyurulması - Sınavlara İtiraz 
Sınavlara Hazırlama Kursları
Sınıf Başkanı
Sınıf Geçme Defteri
Sınıf Geçme 
Sınıf Kitaplıklarının Tertip ve Düzeni
Sınıf Öğretmenliği Çalışmaları
Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu 
Sınıflarda Öğrenci Sayısı
Sirküler Dosyası
Sivil Savunma Dosyası
Sivil Savunma Levhaları
Soru Bankası
Soruşturma ve Savunma İşleri
Sosyal Bilgiler Dersi Araç Gereç Listesi 
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Spor Çalışmaları 
Stajyer (Aday) Öğretmen İşlemleri
Su Deposu
Şoför
Şube Öğretmenler Kurulu 
Tahmini Bütçe
Takdir, Teşekkür, Onur Belgesi ve İftihar Listesi Takdir Teşekkür Belgesi 
Tamamlama Kursları
Tarihi Günler 
Tasdikname - Nakil Belgesi Defteri
Tatillerde Kurum Binalarının Kullanılması ve İzinsiz Kişilerin Bulunmaması
Tebliğler Dergisinin Okunup İmzalanması
Teftiş Defteri - Şirketlerin - İlköğretim Okullarının ve Ortaöğretim Kurumlarının Denetimi
Teksir ve Fotokopi Odasının Tertip ve Düzeni
Telefon Zinciri Defteri
Telif Ücreti
Teneffüs Salonlarının Yeterliliği
Toplu Onay İşlemleri
Tören Dosyası ve Törenler Kurtuluş Günleri 
Tutulacak Defter ve Dosyalar ve Yazışmalar
Tutulacak Defterler 
Türk Büyüklerinin Resimlerinin Asılması
Türkçe Dersi Ders Araç Gereçleri
Tütün Mamülleri Sigara İle Mücadele
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler
Uygulamalı Derslerin Sınavları 
Uyuşturucu İle Mücadele
Uzman ve Ustaöğretici
Yıl Sonu Faaliyet Raporları
Yıllık Plan
Yönetim Kurulu
Yönetim Memuru
Zafer Bayramı : 30 Ağustos
Zaman Çizelgesi Ders Saati
Ziyaretçi Defteri 
Zorunlu Kollar 
Zümre Başkanı
Zümre Başkanları Kurulu 
Zümre Öğretmenler Kurulu