HARİCİ ZİMMET DEFTERİ

Defterler, Çizelgeler, Dosyalar

 Madde 143- (Değişik: 06/04/1987 - 2231 s.T.D.)

1. Okullarda tutulması Zorunlu Olan Defter, Dosya ve Çizelgeler Şunlardır:

a) Defterler:

12) Zimmet defteri (Posta zimmet, evrak zimmet),

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 143 )

Defter ve Dosyalar

Madde 113- İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre, aşağıda yazılı defler, çizelge ve dosyalar tutulur.

a) Defterler;

4- Zimmet defteri,

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 113 )

 

DAHİLİ ZİMMET DEFTERİ 

Kurum personeline yapılacak tebligatlar, dahili zimmetle yapılır. 

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, m-113) , (Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, 143) , (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, m-42)