GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA DERSİ PROGRAMI

 (10-11. SINIF)

AÇIKLAMA:

Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas almarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır.

Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağır. Liselerinin Türkçe-Mat. Yab.Dil Alanlarının 10. Sınıflarında: Alan Seçmeli Ders, Sanat (Müzik), Spor Alanlarının 10. Sınıflarında: Seçmeli Ders, Türkçe-Mat. alanının 11. Sınıflarında: Alan Seçmeli Ders, Sanat (R/M) Alanlarının 11. Sınıflarında: Seçmeli Ders, A.G.S. Lisesinin Resim Bölümünün 10 ve 11. Sınıflarında: Seçmeli Ders, Müzik Bölümü 11. Sınıfında: Seçmeli Ders

 

GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA l

Türk Dili ve Edebiyatı programı esas alınacaktır. (Prog.Kıl.92 Sayfa 140-143)

Konular Talim ve Terbiye Kurulunca ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olarak kabul edilen eserlerden faydalanılarak işlenecektir.

GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA l

1. Güzel konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemi

2. Sağlıklı bir kişilik için güzel konuşma ve yazmanın rolü

3. Sağlam diyalogların güzel konuşma ve yazma ile kurulabileceği

4. Güzel konuşma ve yazmanın meslek hayatındaki yeri ve önemi (Öğrenilik, sanat hayatı, akademik hayat vb.)

KONUŞMA VE YAZMAYA HAZIRLIK

A.   l. İmla kuralları

2. Noktalama işaretleri

3. Plan ve çeşitleri

4. Anlatım çeşitleri

a. Açıklayıcı anlatım

b. Tartışmacı anlatım

c. Tasviri anlatım

ç. Hikaye edici anlatım

B. Birikim Kazanma Yolları

l. Dinleme

a. Dinlemeye hazırlık

b. Dikkati canlı tutma

c. Not alma

ç. Konunun ana fikrim yakalama

d. Değerlendirme

2. Okuma

a. Hazırlık safhası

b. Okuma çeşitleri

1. Sessiz okuma

2. Sesli okuma

c. Okumada dikkat edilecek noktalar

1. Not alma

2. Fişleme

3. Alıntı yapma (iktibas yapma)

4. Kaynak gösterme

5. Özet çıkarma

6. Okunanların duygu, düşünce, vak'a, haya unsurları yönünden değerlendirilmesi

KONUŞMA

1. Güzel konuşmanın tanımı

2. Etkili ve genel konuşmanın önemi

3. kültür dili nedir? Kültür dilinin toplum hayatındaki önemi Konuşmada Başarılı Olmanın Kuralları

a. Kendine güven

b. Fiziki kontrol

Konuşma ile ilgili Hazırlık

a. Konu ve amacın belirlenmesi

b. Araştırma ve bilgi toplama

c. Konuşma planı yapma Konuşurken Dikkat Edilecek Hususlar

a. Canlı-inandırıcı, ilgi çekici olma

b. Konuşma süresinin kontrolü

c. Vurgu, vurgu çeşitleri, tonlama, telaffuz

ç. Konuşma sonunda yapılması gerekenler

KONUŞMA ÇEŞİTLERİ

1. Günlük Konuşmalar

a. Kendini tanıtma

b. Tanışma ve tanıştırma

c. Teşekkür etme, özür dileme

ç. Telefon etme

d. Bayram, ziyaret, tebrik, taziye, karşılama ve uğurlama konuşmaları

2. Hazırlıksız Konuşmalar

a. Konuşu belirlenen konuşmalar

b. Toplumu öncelikle ilgilendiren konularda konuşma

c. Hatıraların anlatılması

3. Hazırlıklı Konuşmalar

a. Açış, takdim konuşmaları

b. Okuduğu bir eseri tanıtma

c. Hikaye, fıkra, masal anlatma

ç. Konferans

d. Sempozyum

e. Açık oturum

f. Münazara-münakaşa

g. Mülakat-röportaj

h. Anket

YAZMA

1. Kültür, bilim i le yazının bağlantısı ve yazmanın önemi

2. Niçin yazarız.

3. Kelime nedir, kelime grupları

a. ilk manalı kullanım

b. Mecaz anlamlı kullanım

c. Terimler, kavramlar

ç. Deyimler

d. Atasözleri

4. Cümleler

a. Doğru cümlenin özellikleri

1. Dilbilgisi bakımından doğruluk

2. Anlamca açıklık

3. Cümlede tesirlilik

4. Basit-birleşik-sıralı cümle kurma çalışmaları

5. Paragraf

a. Paragraf içi bütünlük

b. Paragraf çeşitleri

6. Konu

a. Konu nedir

b. Konu nasıl sınırlandırılır

7. Plan

a. Planlı yazmanın faydaları

b. Bir yazının planım çıkarma çalışmaları

8. Yazma Çalışmaları

a. Konu tespiti

b. Sınırlandırma

c. Anafikir tespiti

ç. Uygun ifade şeklinin planı ve uygun türün tespiti

9. Dilekçe-mekti (ve çeşitleri), zarf yazımı, telgraf, tebrik yazımı

10. Kısa hikaye yazma

11. Masal derleme ve yazma çalışmaları

12. Biyografi, otobiyografi, günlük yazma

13. Fıkra, makale, deneme yazma

14. Gezi-hatıra-röportaj, gazete haberi yazma

15. Yazılanların incelenmesi ve düzeltilmesi

a. Kendi kendine düzeltme

b. Öğretmen tarafından düzeltme

 

Ana Sayfa  & Müfredat Proğramları Sayfası