GÖREV DAĞILIMI

GÖREV DAĞILIMI YAPMAK

         Kurum müdürü, hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, görevleri ilgili personele dağıtır ve yazılı olarak tebliğ eder. 

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği,m-5), (İlköğretim Müfettişleri Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, m-17/e), (Ortaöğretim Denetim Esasları, Büro İşleri)

 

Madde 5 - Okulu müdür yönetir. Müdürün arkadaşlarına ve öğrencilere örnek olacak
şekilde hareket etmesi, okulun elemanları ile iş birliği yapması istenir.
Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları; müdür yardımcıları, öğretmenler ve stajyer öğretmenlerdir. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre, iç hizmetler şefi, katip ve hesap memuru, ders aletleri memuru, kitaplık memuru, ayniyat mutemedi ve yönetim memurları, vardır. Müdür, yönetim ödevlerini bu memurlara dağıtmaya ve gereğine göre ödevlerini değiştirmek üzere Valilik yolu ile Bakanlığa öneride bulunmaya yetkilidir.

( Lise Orta Okul Yönetmeliği m - 5 )