GELEN - GİDEN EVRAK DEFTERİ

 Defter ve Dosyalar

Madde 113- İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre, aşağıda yazılı defler, çizelge ve dosyalar tutulur.

a) Defterler;

16- Gelen-giden evrak kayıt defteri,

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 113 )

Defterler, Çizelgeler, Dosyalar

Madde 143- (Değişik: 06/04/1987 - 2231 s.T.D.)

1. Okullarda tutulması Zorunlu Olan Defter, Dosya ve Çizelgeler Şunlardır:

a) Defterler:

11) Gelen ve giden evrak defteri,

(Lise Orta okular Yönetmeliği m - 143 ) 

Madde 42- Kurumlarda aşağıda belirtilen defter, dosya ve formlar kullanılır.
a) Yönetim kayıtlan:
7) Gelen ve giden evrak defteri,

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği m - 42 )

 

GELEN EVRAK ;

Gelen evrak, kurum müdürünün havalesinden sonra bu deftere işlenir ve gereği yapıldıktan sonra, ilgili desimal dosyaya kaldırılır.

Gelen Evrak Defteri’ndeki sıra numarası kesinlikle atlanmaz ve aynı numara tekrarlanmaz.

Bir yazıya cevap olarak gelen evrak, deftere işlendikten sonra, bununla ilgili giden yazı da, ilgili sütuna işlenerek çapraz denetim sağlanmış olur.

Her yılın sonunda; o yılın evrakı, defter üzerinde kapatılır ve yeni yıla, yeni sıra numarasıyla başlanır

GİDEN EVRAK ;

Giden evrak, kurum müdürünün imzasından sonra bu deftere işlenir ve giden yazının bir örneği ekleriyle birlikte desimal dosyada saklanır.

Giden Evrak Defteri’ndeki sıra numaraları kesinlikle atlanmaz ve aynı numara tekrarlanmaz.

Bir yazıya cevap olarak giden evrak, deftere işlendikten sonra, bununla ilgili gelen yazı da, ilgili sütuna işlenerek çapraz denetim sağlanmış olur.

Her yılın sonunda; o yılın evrakı, defter üzerinde kapatılır ve yeni yıla, yeni sıra numarasıyla başlanır.