GECE BEKÇİSİ

 

İlköğretimde:

Gece Bekçisi

Madde 101- Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.

Bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene, varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludur.

Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.

(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 101 )

Orta Öğretimde :

Madde 149 - Okul kapısı, müdürün saptayacağı saatte açılır ve kapanır. Müdür ya da sorumlu nöbetçinin izni olmadıkça kapı kimseye açılamaz. (Teftiş hakkı olanlar ayrık) Gündüzlü okullarda da sıra ile geceleri hizmetlilerden biri nöbetçi kalır.)

(Lise  Ortaokul Yönetmeliği m - 149 )