OKULLARDA KULLANILACAK TÜRK BAYRAĞI VE

OKUL FLAMASI HAKKINDA TALİMATNAME

 

              Madde 1- İlkokullardan ve ilköğretimden başka okullar milli Bayramlarda,törenlerde daima Türk Bayrağı ve birde okulu temsil eden flama taşıyacaktır.

               Madde 2- Türk Bayrağı ve okul flaması daima hamail (Bayrak askısı) ile taşınır. Okulu temsil eden bu flama aynı zamanda okul izcilerinin de flamasıdır.

               Milli Bayrak

               Madde 3- Bayrak 1,50x2,25 ebadında olacak ve şale’den yapılacaktır.

               Okul Flamasının Ebat ve Efradı

               Madde 4- Flamanın boyu 1,40 eni 1.00 metredir.

                  Flamanın dış yüzü Türk Bayrağ’ı rengindedir ve aynı kumaştandır.Bu dış yüzün göndere temas eden üst köşesine okulun adı ve miladi tarihle okulun tesis tarihi yazılır.

               Flamanın iç yüzü okulun kabul ettiği renkleri ihtiva edecektir.Flamanın iki veya daha ziyade renkli olmasına göre renklerin ne yolda tanzim olunacağı (a,b,c,d,e,f,g,h,ı,i,m) şeklinde gösterilmiştir.

               Flamanın iç ve dış kenarları 3 cm.eninde sarı sırma ile çerçevelenmiştir.

               Bu sırma çerçevenin altına 6cm.boyunda sarı sırma ile çerçevelenmiştir.

               Flamanın Göndere Raptı: yedi adet dış kumaş ilikle ve gönderdeki pas tutmaz sabit vidalı halkalara bayrak renginde kırmızı ipek bir kordonla tutulup geçirilerek raptedilir ve altına bu kordonun iki ucu bağlanır.

               Gönder: kuru gürgen ağacındandır.Uzunluğu 2,50metre çevresi 11 cm dir.

               (Çamurluğu ve madeni aleme geçen ahşap kısmı bu uzunluğa dahil değildir.)

               Renk: Koyu maundur.

               Flama Alemi: Ay yıldız dahil olmak suretiyle 34cm.dir.En temiz madenden imal edilmiş ve üzeri çift kromaj yapılmıştır.

               Çamurluk: aynı temiz madenden imal edilmiş ve çift kromaj yapılmış 8cm.uzunluğundadır.

               Hamail: her boya göre uzayıp kısalabilecek tarzda kromaj yapılmış madeni tokalı ve köseleden yapılmıştır.Kösele hamali Türk Bayrağ’ı kırmızısı şali ile kaplanmıştır.

               Flamanın Kordonu: Gönder aleminin büyük küre boğumunun altında iki ucu aşağıya sarkmak üzere bağlanır.Bir ucu flamayı 20 cm.ve diğer ucu 50 cm.geçecek uzunlukta yapılmıştır.Bu kordonun iki ucu püskülle nihayetlenmiştir.Püskülün tülü 15 cm.dir.Kordon rengindedir.

               Kordon: Okulun kabul ettiği renklerden eşit iplikler karıştırılarak boğum yapılmak suretiyle vücuda getirilir.(Mesala sarı kırmızı rengi kabul eden okul için kordon, her iki renk  kordonları eşit kuturda bükülerek yapılır. Okulun 3 veya 4 rengi varsa 3 veya 4 renk bükülerek yapılır.)

               Siyah renk kullanılması yasaktır.Evvelce siyah renk seçmiş okullar barut rengine çevirecektir.Kordonun çevresi 4 cm.dir.

               Madde 5- İki gönderle taşınan ve okul isimleri yazılı müstakil şeklindeki levhaların taşınması yasaktır.

               İlkokulların Flaması

               Madde 6- İlkokulların ve ilköğretim okullarının flaması 3 köşelidir.Dış tarafı Milli Bayrak kırmızısı ve kumaşı şalidir.

               İç yüzü okulun kabul ettiği renktedir.Bunun da kumaşı şalidir.

               Flamanın Ebadı: Göndere temas eden müselles (üçgen)’in kenarı 0,75m.büyük kenarı 1.00 metredir.

               Flamanın büyük kenarı 3 cm.sarı sırma ile çevrilmiştir.Bu sırmanın etrafı 6 cm uzunluğunda sarı sırma saçak dikilir.

                  Flamanın ( A ) noktasında 10cm uzunluğunda okulun kabul ettiği renkte püskül vardır. Püskül ile

( A ) noktası arasında 10 cm uzunluğunda bir bağ kordonu vardır.

                  Alemin ikinci boğumundan itibaren flamayı birisi 15 diğeri 45 cm.geçecek şekilde aşağıya doğru sarkan bir çift kordon vardır.Bu kordon okulun kabul ettiği renktedir.Aynı renkteki 10cm uzunluğunda püsküllerle nihayetlenir.

               6 adet dış kırmızı şali ilikle gönderdeki vidalı halkalara kırmızı bir kordonla raptedilir.

               Flama Gönderi : Gürgen ağacından yapılır. Uzunluğu 2 metredir.Çevresi 8cm dir.Rengi koyu maundur.

               (Alem,çamurluk ve hamail orta ve yüksek öğrenim okullarındaki gibidir.)

               Madde 7- İlkokullar yalnız bu flamayı taşırlar.Türk Bayrağ’ı taşımazlar.