Tebliğler Dergisi Sayı :2492

FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

Hazırlık Sınıfı

Haftalık Ders Saati Sayısı

IX. SINIF

Haftalık Ders Saati Sayısı

X. SINIF

Haftalık Ders Saati Sayısı

XI.Sınıf

Haftalık Ders Saati Sayısı

ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

Türkçe

4

Türk Dili ve Edebiyatı

4

Türk Dili ve Edebiyatı

4

Türk Dili ve Edebiyatı

4

Yabancı Dil

24

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Beden Eğitimi

2

Tarih

2

Tarih

2

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2

 

Coğrafya

2

Mim Güvenlik Bilgisi

1

Felsefe

2

 

Matematik

5

Yabancı Dil

4

Yabancı Dil

4

 

Geometri

2

 

 

 

Biyoloji

4

 

 

 

Fizik

4

 

 

 

Kimya

4

 

 

 

Sağlık Bilgisi

1

 

 

 

Yabancı Dil

6

 

 

 

Beden Eğitimi

2

 

 

TOPLAM

 

30

 

37

 

12

 

13

ALAN DERSLERİ

 

 

Biyoloji

3

Biyoloji

3

 

 

Fizik

4

Fizik

4

 

 

Kimya

4

Kimya

3

 

 

Matematik

5

Matematik

5

 

 

Geometri

2

Geometri

2

 

 

Analitik Geometri

2

Analitik Geometri

2

TOPLAM

 

 

 

20

 

19

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

Psikoloji

2

Meri Biyoloji

4

 

 

Biyoloji Uygulamaları

2

İleri Fizik

4

 

 

Fizik Uygulamaları

2

1leri Kimya

4

 

 

Kimya Uygulamaları

2

İleri Matematik

4

 

 

Matematik Uygulamalın

2

Biyoloji Uygulamaları

2

 

 

Takviyeli Yabancı Dil

2

Fizik Uygulanman

2

 

 

Bilgisayar

2

Kimya Uygulamaları

2

 

 

 

Matematik Uygulamaları

2

 

 

 

Mantık

2

 

 

 

Sosyoloji

2

 

 

 

Takviyeli Yabancı Dil

2

 

 

 

Bilgisayar

2

Alınabilecek Ders Saati Sayısı

 

 

 

6

 

6
SEÇMELİ DERSLER

Resim

2

Resim

2

Resim

2

Resim

2

Müzik

2

Müzik

2

Müzik

2

Müzik

2

Bilgisayar

2

Çevre ve İnsan

2

Beden Eğitimi

2

Beden Eğitimi

2

 

insan ilişkileri

1

Araştırma Teknikleri

2

Demokrasi ve İnsan Haklan

1

 

Standardizasyon v« Kalite

1

Türkiye Coğrafyası (Fiziki)

2

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

2

 

İkinci Yabancı Dil

2

insan ilişkileri

1

İstatistik

2

 

Bilgisayar

2

Bilim ve Teknoloji

1

Jeoloji

2

 

 

Bilim Tarihi

2

Astronomi ve Uzay Bilimleri

2

 

 

Jeoloji

2

ikinci Yabancı Dil

2

 

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri

2

 

 

 

İkinci Yabancı Dil

2

 

 

 

Trafik Bilgisi

1

 

Alınabilecek Ders Saati Sayısı

 

4

 

3

 

2

 

2

TOPLAM

 

34

 

40

 

40

 

40

 

 

Rehberlik

1

Rehberlik

1

Rehberlik

1

 

M.E.B. ORTA ÖĞRETİM KURUMLARIDAN LİSE, ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ, FEN LİSESİ, BAZI DERSLERİN ÖĞRETİMİNİ YABANCI

DİLLE YAPAN RESMÎ OKULLAR (ANADOLU LİSESİ), YABANCI DİL

AĞIRLIKLI LİSE, MESLEK LİSESİ, ANADOLU MESLEK LİSESİ, TEKNİK

LİSE, ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE İMAM-HATİP LİSELERİ HAFTALIK

DERS ÇİZELGELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Orta öğretim Kurumlarının

A- Hazırlık Sınıflarında;

1. Türkçe dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 05.09.1983 tarih ve 149 sayılı Kararı ile kabul edilen Türkçe dersi öğretim programı uygulanır. (10.1Q.1983; 2149 T.D.)

2. Yabancı Dil dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01.09.1993 tarih ve 411 sayılı Karan ile kabul edilen Lise öncesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Ortaöğretim Kurumları Yabancı Dil dersi öğretim programı uygulanır.

3. Temel Sanat Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 30.12.1997 tarih ve 182 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Hazırlık Sınıfı Temel Sanat Eğitimi dersi öğretim programı ile Talim ve Terbiye Kurulunun 30.12.1997 tarih ve 183 sayılı Kararı ile kabul edilen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Hazırlık Sınıfı Temel Sanat Eğitimi dersi öğretim programı uygulanır. (Şubat 1998; 2485 T.D.)

4. Beden Eğitimi, Resim, Müzik ve Bilgisayar derslerinde; Lise Beden Eğitimi 1, Lise Resim 1, Lise Müzik 1 ve Lise Bilgisayar 1 programları dikkate alınarak zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

5. Kur*an-ı Kerim ve Arapça derslerinde; Kurulumuzun 18.10.1964 tarih ve 143 sayılı Kararı ile kabul edilen Imam-Hatip Lisesi Orta Kısım programlan esas alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

B-9,10,11 ve 12. Sınıflarında;

1. Talim ve Terbiye Kurulunun 24.01.1997 tarih ve 5 sayılı Kararı ile kabul edilen ders programları uygulanır.(27.01.1997; 2470 T.D.)

2. Sağlık Bilgisi dersinde; Lise Sağlık Bilgisi dersi öğretim programı uygulanır. (19.12.1996;261TTK-13 Ocak 1997;2469T.D.)

3. Biyoloji dersinde; Lise Biyoloji (1,2,3) dersi öğretim programlan uygulanır. (23.12.1997;169 TTK - Şubat 2485 T.D.)

4. Millî Güvenlik Bilgisi dersinde; Lise Millî Güvenlik Bilgisi dersi öğretim programı uygulanır. (11.03.1998; 15 TTK - Nisan 1998;2487 T.D.)

5. Hızlı Okuma Teknikleri dersinde; Lise Hızlı Okuma Teknikleri öğretim programı uygulanır. (06.10.1997;151 TTK - Aralık 1997;2483 T.D.)

6. Resim dersinde; Lise Resim (1,,2,,3,) dersi öğretim programları uygulanır. (10.03.1998;13 TTK - Nisan 1998;2487 T.D.)

7. Sanat (Resim) Alanında yer alan Resim dersinde; Lise (Resim Alanı) Resim 1,2 dersi öğretim programları uygulanır. (10.03.1998;13 TTK -Nisan 1998:2487 T.D.)

8. Çalgı (Keman) 1,2,3 dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Çalgı (Keman) 1,2,3 dersi öğretim programları uygulanır. (30.12.1997;178 - Şubat 1997;2485)

9. Çalgı (Viyolonsel) 1,2,3 dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Çalgı (Viyolonsel) 1,2,3 dersi öğretim programları uygulanır. (30.12.1997;179 - Şubat 1997;2485)

10. Çalgı (Gitar) 1,2,3 dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü . Çalgı (Gitar) 1,2,3 dersi öğretim programları uygulanır. (30.12.1997; 180 -Şubat 1997;2485)

11. Piyano 1,2,3 dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Piyano 1,2,3 dersi öğretim programları uygulanır. (30.12.1997;181 - Şubat 1997;2485)

12. Çalgı (Viyola) 1,2,3 dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Çalgı (Viyola) 1,2,3 dersi öğretim programları uygulanır. (30.12.1997:176 - Şubat 1997;2485)

13. Çalgı (Koro) 1,2,3 dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Çalgı (Koro) 1,2,3 dersi öğretim programları uygulanır. (30.12.1997; 177 -Şubat 1997;2485)

14. Müziksel İşitme ve Okuma Dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Müziksel işitme ve Okuma 1,2,3 dersi öğretim programı uygulanır. (30.12.1997; 184 - Şubat 1997;2485)

15. Desen Çalışmaları dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Desen Çalışmaları dersi öğretim Programı uygulanır. (30.12.1997:185 - Şubat 1997;2485)

16. Desen Atölye dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Desen Atölye dersi 1,2 dersi öğretim programı uygulanır. (30.12.1997; 186 -Şubat 1997:2485)

17. Yazı Sanatı dersinde; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Yazı Sanatı 1,2 dersi öğretim programı uygulanır. (30.12.1997; 187 - Şubat 1997:2485)

18. Anadolu öğretmen Lisesinde okutulan T.C. inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ikinci dönemde haftada 1 saat T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (Seminer) programı uygulanır.

19. 10. Sınıf Alan dersleri arasında okutulan Spor dersinde; Ders Geçme ve Kredi Uygulamasındaki Spor (1-2), 11. Sınıf Spor dersinde Spor (3-4) programları uygulanır.

—20.Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde: ( a) IX. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde;

(1) Haftalık ders çizelgesinde Türk Dili ve Edebiyatına ayrılan ders saatinin 2 saati Türk Dili, 1 saati Edebiyat, 1 saati Kompozisyon olarak işlenir.

(2) Türk Dili ve Edebiyatı sınavları birlikte, Kompozisyon sınavı ise ayrı yapılır. Türk Dili ve Edebiyatı sınavında 100 puanın % 70'i Türk Dili, % 30'u Edebiyata ayrılır.

(3) Sınavları ayrı ayrı yapılan "Türk Dili ve Edebiyatı" ile

"Kompozisyon" derslerinin dönem notunun verilmesinde Türk Dili ve Edebiyatının ağırlığı % 70, Kompozisyonun ise % 30 olarak hesaplanır.

b) X. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde;

(1) Haftalık ders çizelgesinde Türk Dili ve Edebiyatına ayrılan ders saatinin 1 saati Türk Dili, 2 saati Edebiyat, 1 saati Kompozisyon olarak işlenir.

(2) Türk Dili ve Edebiyatı sınavları birlikte, Kompozisyon sınavı ise ayrı yapılır. Türk Dili ve Edebiyatı sınavında 100 puanın % 30'u Türk Dili, % 70'i Edebiyata ayrılır.

(3) Sınavları ayrı ayrı yapılan "Türk Dili ve Edebiyatı" ile "Kompozisyon" derslerinin dönem notunun verilmesinde Türk Diji ve Edebiyatının ağırlığı % 70, Kompozisyonun ise % 30 olarak hesaplanır.

c) XI. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde;

(1) Haftalık ders çizelgesinde Türk Dili ve Edebiyatına ayrılan ders saatinin 1 saati Türk Dili, 1 saati Edebiyat, 2 saati Kompozisyon olarak işlenir.

(2) Türk Dili ve Edebiyatı sınavları birlikte, Kompozisyon sınavı ise ayrı yapılır. Türk Dili ve Edebiyatı sınavında 100 puanın % 50'si Türk Dili, % 50'si Edebiyata ayrılır.

(3) Sınavları ayrı ayrı yapılan "Türk Dili ve Edebiyatı" ile

"Kompozisyon" derslerinin dönem notunun verilmesinde Türk Dili ve Edebiyatının ağırlığı % 50, Kompozisyonun ağırlığı % 50 olarak hesaplanır:

21. Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerinde okutulan Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersinde; okul türü ile çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine göre zümre öğretmenlerince Lise Biyoloji 1 ve Lise Sağlık Bilgisi dersleri programlarında yer alan ünite / konulardan en az yarısı alınarak hazırlanacak olan Biyoloji ve Sağlık Bilgisi programı uygulanır ve bu programın bir örneği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilir.

22.Yabancı Dil dersinde; okuma ve anlama, dinleme ve anlama, konuşma ve yazma becerileri bir bütün olarak ele alınır ve değerlendirilir.

23. Biyoloji, Fizik ve Kimya Uygulamaları derslerinde; a) Amaçlar

(1) Fizik Uygulamaları dersinde;

Ünite/konular işlenirken, Talim ve Terbiye Kurulunun 01.05.1992 tarih ve 129 sayılı Kararı ile kabul edilen 25.05.1992 tarih ve 2359 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Fizik 1,2,3." dersi öğretim programının amaç ve açıklamaları,

(2) Kimya Uygulamaları dersinde;

Ünite/konular işlenirken, Talim ve Terbiye Kurulunun 01.05.1992 tarih ve 127 sayılı Kararı ile kabul edilen 25.05.1992 tarih ve 2359 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Kimya 1,2,3." dersi öğretim programının amaç ve açıklamaları,

(3) Biyoloji Uygulamaları dersinde;

Ünite/konular işlenirken, Talim ve Terbiye Kurulunun 23.12.1997 tarih ve 169 sayılı Kararı ile kabul edilen Şubat 1997 tarih ve 2485 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Lise Biyoloji 1,2,3." dersi öğretim programının amaç ve açıklamaları, Esas alınır.

b) ilkeler

(1) Alan Seçmeli Fizik, Kimya ve Biyoloji Uygulamaları dersleri, alan derslerinden Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin konularını pekiştirici deney, proje, problem ve test uygulamalarını kapsar.

(2) Bu derslerde ilgili konuların bir bütün olarak daha iyi öğretilmesi ve kavratılması esas alınır.

(3) Bu derslerin programlarında yer alan konularla ilgili mevcut deneyler ile konuları destekleyici ve geliştirici diğer deneyler esas alınır.

(4) Bu derslerde konularla ilgili problem çözümlerine ve test uygulamalarına önem verilir.

c) Açıklamalar

(1) Deney Açıklamaları

a) Hangi deneylerin yapılacağı, sayıları, haftalık ders saati dikkate alınarak zümre öğretmenleri tarafından belirlenir.

b)Yorumlaması ve uygulaması ile beraber ortalama 3 saatlik bir ders için en az bir deney yapılır.

c) Deneyler öğretmenin rehberliğinde yapılır, ç) Deney raporları ve deney çalışmaları ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.

(2) Problem ve test çözümleri ile ilgili açıklama

a) Konuları ve deneyleri pekiştirici, geliştirici uygulamalara ,

b) öğrencilere konularla ilgili test tekniğini geliştirici örneklere,

c) öğrencilerin test ve soru hazırlama tekniğini geliştirmeye, yer

verilir.

Belirtilen ilke ve açıklamalar doğrultusunda ilgili zümre öğretmenleri kurulunca öğretim yılı başında ayrı ayrı ortak bir çalışma programı hazırlanır ve uygulanır.

ç) Değerlendirme ile ilgili Açıklamalar;

(1) Deneyler değerlendirilirken;

a) Deney ön hazırlık bilgisi

b) Deney çalışmalarındaki etkinlik

c) Deney raporları ç) Deney sonuçlarını yorumlama dikkate alınır.

(2) Konu ve deneylerle ilgili alıştırma, problem çözümleri, test /—\ uygulamaları, proje çalışmalarına önem verilir ve değerlendirilir.

24. Fen Liselerinde okutulan Matematik Uygulamaları dersinde; 9 ve 10. Sınıfta okutulan Matematik derslerinin ihtiyaç duyulan konularının pekiştirilmesi amacıyla zümre öğretmenleri kurulunca Matematik v programına bağlı kalınarak hazırlanan program uygulanır. Dersin işlenişinde problem çözümü ve test uygulamalarına daha çok yer verilir.

Seçmeli Matematik derslerinde; Lise Matematik 1,2,3 dersi öğretim programları birbirine dayalı dersler olarak uygulanmalıdır. Haftalık Ders saatinin 5'ten az olması durumunda Matematik Zümre öğretmenler Kurulu gerekli görürse bazı konular okutulmaz.

25. Türkçe - Matematik Alanlarında; 10. sınıf Alan dersleri arasında yer alan Geometri dersinde: Geometri (1). 11. sınıf Alan Dersler arasında yer alan Geometri dersinde: Geometri (2) ve 11. sınıf Alan Seçmeli Dersler arasında yer alan Geometri dersinde Geometri (3) dersi öğretim programları uygulanır.

Sosyal Bilimler Alanlarında; 10. sınıf Alan Seçmeli dersler arasında yer alan Geometri dersinde; Geometri 1, 11. sınıf Alan Seçmeli dersler arasında yer alan Geometri dersinde; Geometri 2 veya Geometri 3 dersi öğretim programı uygulanır.

öğrenciler; 10. sınıfta Geometri dersini seçmemiş ise 11 sınıf ta Geometri 1 dersini seçebilirler.

26. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,

a) Sanat (Resim) Bölümünde;

(1) Bölümün özelliği gereği Resim Atölye dersi için haftada 10 ders saatini geçmemek kaydıyla ders dışı egzersiz ve sergi hazırlama çalışmaları yapılır.

(2) öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Desen Çalışmaları dersinden başarılı olmadıkça yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar.

b) Sanat (Müzik) Bölümünde,

(1) Bölümün özelliği gereği Koro ve Çalgı dersleri için haftada 10 ders saatini geçmemek kaydıyla ders dışı egzersiz ve konser hazırlama çalışmaları yapılır.

(2) öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Müziksel İşitme ve Okuma dersinden başarılı olmadıkça yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar.

27. imam - Hatip Liselerinde öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Kur'an-ı Kerim dersinden başarılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar.

28. Hazreti Muhammed'in Hayatı (Siyer) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 18.10.1984 tarih ve 143, Eğitim ve öğretim Yüksek Kurulunun 11.12.1984 tarih ve sayılı kararları ekinde yer alan öğretim programı uygulanır.

29. Kur'an-ı Kerim dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 18.10.1984 tarih ve 143, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun 11.12.1984 tarih ve 9 sayılı kararları ekinde yer alan öğretim programı uygulanır.

30. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 18.10.1984 tarih ve 143, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun 11.12.1984 tarih ve 9 sayılı kararları ekinde yer alan Dinler Tarihi dersine ait öğretim programı uygulanacak ve ders. kitaplarından yararlanılacaktır.

31.Temel Dinî Bilgiler dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 18.10.1984 tarih ve 143, Eğitim ve öğretim Yüksek Kurulunun 11.12.1984 tarih ve 9 sayılı kararları ekinde yer alan 9. Sınıf Fıkıh dersine ait öğretim programı uygulanacak ve ders kitaplarından yararlanılacaktır.

32. Seçmeli Derslerde; öğrenciler ilgi ve istekleri doğrultusunda okulun imkânları, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine göre çizelgede belirtilen ders saatini geçmemek kaydıyla seçmeli dersler ile Arıcılık, Halıcılık, Çinicilik, Oymacılık gibi kişileri girişimcilik ve üreticiliğe yöneltecek dersleri seçebilirler. 9, 10, 11 ve 12. Sınıflara ait seçmeli dersler çizelgesinde yer alan aynı derslerden her hangi birini bir önceki sınıfta okuyan öğrenci bir sonraki sınıfta aynı dersi alamaz. Bir önceki sınıfta aldığı dersin tamamlayıcısı olan dersi veya diğer derslerden her hangi birini seçip okuyabilir.

33. Öğrenci kişilik hizmetlerini yürütmek üzere öğretim programına alınan Rehberlik dersini yürüten sınıf öğretmenleri, bu görevlerine karşılık haftada üç saat üzerinden ücretli ek ders görevi yapmış sayılırlar. Bu ders görevi haftalık zorunlu ek ders içerisinden verilir ve ücret ödenir.

Bu ders; Lise, Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar (Anadolu Liseleri) ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde haftalık ders saatleri içinde, Fen Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, imam - Hatip Lisesi, Anadolu imam - Hatip Lisesi ve Yabancı Dil Ağırlıklı imam -Hatip Lisesinde haftalık ders saati dışında yürütülür.

Bu ders notla değerlendirilmez ve yıl sonu başarı ortalamasına katılmaz.