EVLİ NİŞANLI ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

 

Madde 153- Evli, nişanlı olanlar okula öğrenci olarak, alınmazlar. Öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişkileri kesilir.

( Lise Ortaokul Yönetmeliği m - 153 ) 

 

ÖĞRENCİ KİMLİĞİ 

a)Dershane Yönetimi, öğrencilere kimlik kartı düzenler. Dershaneye devam eden öğrenciler , okul öğrencisi olup olmadığına bakılmaksızın bütün öğrencilik haklarından istifade ederler. 

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m-51)

b)Kimlik örneği :

 (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği Ek-2)

       

               ÖN YÜZ                                                        ARKA YÜZ

 

Açıklamalar :

1.Karttaki bilgilerin tamamı  dershane müdürlüğünce yazılacak ve onaylanacaktır.

 

2.Kartlar dershane, müdürlüğünden imza karşılığında alınacaktır.

 

3.Programın bitiminde veya kurumla ilişkisi kesilen öğrenciler bu kartı, imza karşılığı dershane müdürlüğüne teslim edeceklerdir.