EKDERS ÇİZELGESİ

HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİ

VE SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞU

OKUL

 

Azami saat içinde

Okutmadan

Çalışarak

Azami saat içinde

 

 

MAAŞ

m/5

Zorunlu

Ek Ders

m/6

İsteğe Bağlı

Ek Ders

m/6

Yönetim

m/10

Hazırlık Planlama

m/11

Ders Dışı Eğitim Çalışması

m/16

Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hiz. m/16

Sınav

m/12

İlköğretim

6

-

-

15

5

-

-

Lise

6

-

-

15

10

-

-

Dershane

6

-

6

ÖDTYm-13

-

-

-

İlköğretim

6

-

-

15

5

-

-

Lise

6

-

-

15

10

-

-

Dershane

6

-

-

-

-

-

-

İlköğretim

6

-

-

15

3

-

-

Lise

6

-

-

15

5

-

-

Dershane

6

-

-

-

-

-

-

İlköğretim

-

-

-

15

3

-

-

Lise

-

-

-

15

3

-

-

Dershane

-

-

-

-

3

-

-

Branş Öğretmeni

15

6

9

-

Her 7 saat için

1 saat

-

-

İngilizce Öğretmeni

15

6

9

-

15+6 dan Her 2 saat için

1 saat

-

2

Fen Grubu ve Mat.

(İng. İle)

15

6

9

-

15+6 dan Her 2 saat için

1 saat

-

2

Beden Eğitimi Öğrt.

15

6

9

-

Her 7 saat için

1 saat

6

2

Sınıf Öğretmeni

18

12

-

-

Her 10 Saat için 1 saat

-

-

Ana Sınıfı Öğretmeni

18

12

-

-

Her 10 Saat için 1 saat

-

-

Öğretmen (Dershane)

20

-

20

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m-54

Uzman ve Usta Öğreticiler

20

-

20

Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yön. m-5,8

Atölye ve Laboratuvar Öğretmenleri

20

20

4

Her 11 saat için 1 saat

M.E.B. Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar m-11

Belletici

-

Her belleticilik için 4 saat m-13

Her 24 saat için 1 saat m-13

İlköğretim

18

Lise

15

Dershane

20

EDSİE m-5,6,10,11,12,13,16

UUÖHY m-5,8 (Maaşları asgari ücretten verilebilir.)

OKUL VEYA KURUM YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ

MADDE NO.

HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI

AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ

DERS NİTELİĞİNDE YÖNETİM GÖREVİ

EK DERS GÖREVİ

DERS DIŞI HAZIRLIK VE PLANLAMA GÖREVİ

ÜCRET KARŞILIĞI TOPLAM EK DERS SAATİ

OKUL ÖNCESİ

1.Müdür

5, 10, 11

-

15

-

3

18

2.Müdür Yardımcısı

5, 10, 11

-

15

-

-

15

3.Öğretmen

5, 6, 11

18

-

12

3

15

İLKÖĞRETİM OKULU

1.Müdür, müdür başyardımcısı (YİBO-PİO)

5, 10, 11

6 saate kadar

15

-

10

25

2.Müdür, müdür başyardımcısı

5, 10, 11

6 saate kadar

15

-

5

20

3.Müdür yardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

-

3

18

4.Müdür yetkili öğretmen

5, 6, 10, 11

18

3

12

3

18

5.Sınıf öğretmeni

5, 6, 11

18

-

12

3

15

6.Genel bilgi dersleri    öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

3

18

7.Rehber öğretmen

10

-

15

-

-

15

ÖZEL ÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI

1.Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

2

10

25-27

2.Müdür yardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

9

3

18-27

3.Sınıf öğretmeni

5, 6, 11

18

-

12

3

15

4.Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

3

18

5.Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

-

24

3

27

6.Rehber öğretmen

10

-

15

-

-

15

LİSE VE DENGİ OKULLAR

1.Müdür, müdür başyardımcısı

5, 10, 11

6 saate kadar

15

-

5

20

2.Müdür yardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

-

3

18

3.Rehber öğretmen

10

-

15

-

-

15

4.Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

3

18

KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI, OTELCİLİK VE TURİZM, AŞÇILIK MESLEK VE ÇOK PROGRAMLI LİSE

1.Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

7

5

20-27

2.Müdür yardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

9

3

18-27

3. Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

3

18

4.Rehber öğretmen

10

-

15

-

-

15

5.Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

-

24

3

27

ANADOLU-FEN LİSESİ

1.Müdür, müdür başyardımcısı

5- 10, 11

6 saate kadar

15

-

10

25

2.Müdür yardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

2, 5

5

20-22-25

3.Yabancı dil, yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğr.

5, 6, 11

15

-

15

10

25

4.Anadolu güzel sanatlar lisesi fonetik, drama, plastik sanatlar, fen lisesi fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri

5, 6, 11

15

-

15

7

22

5.Diğer genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

4

19

6.Rehber öğretmen

10, 11

-

15

-

3

18

ANADOLU KIZ VE ERKEK TEKNİK, OTELCİLİK VE TURİZM, AŞÇILIK MESLEK LİSELERİ

1.Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

3

10

25-28

2.Müdür yardımcısı

5, 6, 10, 11

6 saate kadar

15

2, 5, 8

5

20-22-25-28

3.Yabancı dil, yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğr.

5, 6, 11

15

-

15

10

25

4.Diğer genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

4

19

5.Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

-

24

4

28

6.Rehber öğretmen

10, 11

-

15

-

3

18

HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU

1.Müdür, müdür başyardımcısı

6, 10, 11

Mevzuatına göre

15

7

5

20-27

2.Müdür yardımcısı

6, 10, 11

Mevzuatına göre

15

9

3

18-27

3.Okuma-yazma kursu öğretmeni

5, 6, 11

18

-

12

3

15

4.Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

3

18

5.Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

-

24

3

27

6.Rehber öğretmen

6, 10, 11

-

15

9

3

18-27

ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ

1.Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10, 11

Mevzuatına göre

15

7

5

>/font>

20-27

2.Müdür yardımcısı

5, 6, 10, 11

Mevzuatına göre

15

9

3

18-27

3.Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

3

18

4.Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

-

24

3

27

HİZMET İÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE AKŞAM SANAT OKULU

1.Müdür, müdür başyardımcısı

6, 10, 11

Mevzuatına göre

15

7

5

20-27

2.Müdür yardımcısı

6, 10, 11

Mevzuatına göre

15

9

3

18-27

3.Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

-

15

3

18

3. Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

-

24

3

27

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

1.Müdür, müdür başyardımcısı

10, 11

-

15

-

5

20

2.Müdür yardımcısı

10, 11

-

15

-

3

18

3.Rehber öğretmen

10, 11

-

15

-

3

18

Esasların 10 uncu maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilenler dışında kalan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli

10

-

15

-

-

15