TÜRK EDEBİYATI

TARİHÎ DERSİ PROGRAMI

(10-11. SINIF)

AÇIKLAMA:

Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen Sınıf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas alınarak düzenlenmiş olup, uygulama bu doğrultuda yapılmaktadır.

Lise, Anadolu, Yab.Dil Ağır. Liselerinin Sosyal Bil., Türçke-Mat. Alanlarının 10 ve 11. Sınıflarında: Alan Seçmeli Dersi

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ l, 2

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ l (10. SINIF)

Türk Dili ve Edebiyatı programı ile mevcut ders kitaplarındaki manzum ve mensur eserlerden seçilecek metinler üzerinde Edebiyat Tarihi gösterilecek ve incelenecektir.

I. BÖLÜM (Prog.Kıl.92 Sayfa 135)

1. Edebiyatın Tanımı

2. Edebi Eser

3. Edebiyat Tarihi Tanımı

4. Tarih ve Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki

5. Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi (Şematik olarak gösterilecektir.

II. BÖLÜM

TÜRK EDEBİYATINIM TARİHÎ GELİŞİMİ

A. İslamiyet’ ten Önceki Türk Edebiyatı

1. Devrin Genel Özellikleri

2. Eserler

a. Sözlü Edebiyat

1. Destanlar

2. Koşuklar

3. Sagular

4. Savlar b. Yazılı Edebiyat

1. Göktürk Metinleri

2. Uygur Metinleri

B. İslami Devir Türk Edebiyatı

1. Türklerin İslamiyet! Kabulü

2. İslamiyetin Türk Kültürüne Etkisi

3. Yeni Kültürün Edebiyata Yansıması

4. XI ve XII yy. Türk Edebiyatı

5. XIII ve XIV yy. Türk Edebiyatı

6. XV. yy. Türk Edebiyatı

7. XVI. yy. Türk Edebiyatı

8. XVII vy. Türk Edebiyatı

9. XVIII yy. Türk Edebiyatı

10. XIX yy. Türk Edebiyatı

 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 2 (11. SINIF)

TANZİMAT SONRASİ TÜRK EDEBİYATI

1. Tanzimat Dönemi Tuk Edebiyatı

2. Servet-i Fünun Türk Edebiyatı

3. Fecr-i Ati Topluluğu

4. Milli Edebiyat

5. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

6. Cumhuriyet Sonrası

a) 1940 yılma kadar Türk Edebiyatı

b) 1940 sonrası Türk Edebiyatı

 

 

Ana Sayfa & Müfredat Proğramları Sayfası