Okullarda tutulması Zorunlu Olan 

Defter, Dosya ve Çizelgeler

 

TUTULACAK DEFTERLER:

 

A) OKULLAR :

a)Kurumda tutulan defterlere; sayfa numarası verilir, sayfalar mühürlenir ve sonu kurum müdürü tarafından tasdiklenir.

        

b)Tutulacak Defterler :

Öğrenci Künye Defteri               : İlköğretim + Lise

Öğrenci Yoklama Defteri           : İlköğretim + Lise

Sınıf Ders Defteri                       : İlköğretim + Lise

Zimmet Defteri                           : Okul öncesi + İlköğretim

Sınıf Geçme Defteri                   : İlköğretim + Lise

Diploma Defteri                         : İlköğretim + Lise

Belge Defteri                             : İlköğretim

Teftiş Defteri                              : Okul Öncesi + İlköğretim + Lise

Demirbaş Eşya Defterleri           : Okul Öncesi + İlköğretim + Lise

Yoğaltım Defteri                        : Okul Öncesi + İlköğretim + Lise

Öğretmen ve Personel Sicil Defteri   : İlköğretim + Lise

Personel Devam-Devamsızlık Defteri   : Okul Öncesi + İlköğretim  + Lise

Avans Defteri                            : Okul Öncesi + İlköğretim  + Lise

Senet ve Fatura Defteri            : Okul Öncesi + İlköğretim  + Lise

Gelen Giden Evrak Defteri        : Okul Öncesi + İlköğretim  + Lise

Ambar Defteri                           : Okul Öncesi + İlköğretim  + Lise

Okul Kitaplık Defteri                 : İlköğretim + Lise

Sınıf Kitaplık Defteri                 : İlköğretim

Nöbet Defteri                            : Okul Öncesi + İlköğretim  + Lise

Öğretmen ve Personel İzin Defteri   : İlköğretim + Lise

Öğrenci Aday Kayıt Defteri               : İlköğretim

Öğretmenler Kurulu Karar Defteri   : Okul Öncesi + İlköğretim  + Lise

Sınıf ve Şube Öğretmenleri Karar Def.    : İlköğretim

Tasdikname Defteri                    : Lise

Günlük Tabela Defteri                : Yatılı okul

Öğrenci Taksit Defteri                 : Yatılı okul

Öğrenci Eşya Dağıtım Defteri      : Yatılı okul

Revir Defteri                                : Yatılı okul

Eczane İlaç Defteri                      : Yatılı okul

Tabela Mevcut Defteri                 : Yatılı okul

Yatılı Öğrenci Yoklama Defteri    : Yatılı okul

Kayıt Defteri Ek-2                         : Okul öncesi

Başvuru Formu Ek-1                     : Okul öncesi

Acil Durumlarda Başvuru Formu Ek-3 : Okul öncesi

Devam Çizelgesi Ek-4                   : Okul öncesi

Velilerden İstenecek Malz. List. Ek-5    : Okul öncesi

Ödenek Defteri                             : Okul öncesi

Aylık Ücret Gerçekleştirme Defteri   : Okul öncesi

Senet ve Fatura Defteri               : Okul öncesi

(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, m-42) , (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, m-113) , (Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-143)

 

c)Ek :

Disiplin Kurulu Karar Defteri         : Lise

Onur Kurulu Karar Defteri              : Lise

Öğretmen Not Defteri                     : İlköğretim + Lise

Telefon Zinciri Defteri                    : İlköğretim + Lise

Ziyaretçi Defteri                             : Okul Öncesi + İlköğretim + Lise

 

d)Bütün defterlerle çizelge ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz bulunması gerekir.

(Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-145

 

B-DERSHANELER :

a)Kurumda tutulan defterlere; sayfa numarası verilir, sayfalar mühürlenir ve sonu kurum müdürü tarafından tasdiklenir.

b)Tutulacak Defterler :

Gelen-Giden Evrak Defteri

Personel Sicil Defteri

Öğrenci Yoklama Fişi ve Defteri

Ders Defteri

Gelir-Gider Defteri

Öğretmenler Kurulu Karar Defteri

Disiplin Kurulu Karar Defteri

Teftiş Defteri

Demirbaş Eşya Defterleri (A,B,C)

            (Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-50)

 c)Ek

 Zimmet Defteri

 Öğretmen Nöbet Defteri

 Öğretmen ve Personel İzin Defteri

 Ziyaretçi Defteri  

 

C-ÖĞRENCİ YURTLARI :

a)Kurumda tutulan defterlere; sayfa numarası verilir, sayfalar mühürlenir ve sonu kurum müdürü tarafından tasdiklenir.

b)Tutulacak Defterler :

Gelen-Giden Evrak Defteri

Zimmet Defteri

Öğrenci Kütük Defteri

Öğrenci Yoklama Defteri

Öğrenci İzin Defteri

Revir Defteri

Olay Kayıt Defteri : 

(Okul Pansiyonları Yönetmeliği, m-10)

Disiplin Kurulu Karar Defteri

Ücret Kayıt Defteri (Noter tasdikli)

Ücret Makbuz, Cetvel ve Bordroları

Teftiş Defteri

Kitaplık Defteri

      (Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-19)

 

c)Ek

Ziyaretçi Defteri  

(Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-35), (Okul Pansiyonları Yönetmeliği, m-10) (Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği, m-25/h,i)

İlaç Defteri :

 (Okul Pansiyonları Yönetmeliği, m-40) , (Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-55) 

     

 

TUTULACAK DOSYALAR

 

      A-OKULLAR :

 

      Öğrenci Gelişim Dosyası          : İlköğretim       + Lise

      Not Çizelgeleri ve Dosyası       : İlköğretim    + Lise

      Personel Şahıs Dosyası            : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Maaş Bordroları Dosyası           : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise

      Harcama Evrakı Dosyası           : İlköğretim       + Lise

      Demirbaş Düşüm Dosyası         : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Desimal Dosya Sistemi             : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Yoğaltım Dosyası                      : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Gizli Yazılar Dosyası                 : İlköğretim       + Lise

      Sivil Savunma (Seferberlik) Dosyası      : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise

      Satınalma Dosyası                    : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Tahakkuk ve Ödeme Dosyası    : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Devir Teslim ve Sayım Dosyası : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise

      Demirbaş Eşya İcmal Dosyası    : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise

      Eğitici Çalışmalar Dosyası         : İlköğretim    + Lise

      Bayramlar, Günler, Haftalar Dosyası      : İlköğretim    + Lise

      İstatistik Dosyası                        : İlköğretim    + Lise

      Öğretmenler Kurulu Karar Dosyası      : İlköğretim    + Lise

      Disiplin Kurulu Belge Dosyası    : Lise

      Öğretmen Ders Dağıtım Çizelgesi     : Lise

      (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, m-42), (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, m-113), (Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği, m-143)

 

      Ek

      Brifing Dosyası                            : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Çalışma ve İş Takip Dosyası        : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Ders Kesimi Rapor Dosyası          : İlköğretim       + Lise

      Görev Dağıtımı Dosyası                : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      İlan ve Reklam Dosyası                : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Sirküler Dosyası                           : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Stajyer Öğretmen Dosyası           : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Yarışmalar Dosyası                      : İlköğretim    + Lise

      Yıllık Plan Dosyası                       : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Zümre Toplantılar Dosyası           : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Okul Aile Birliği Dosyası              : İlköğretim    + Lise

      Tasdikname Dosyası                    : Lise

      Nakil Belgesi Dosyası                   : İlköğretim

      Tören Dosyası                               : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Deney Raporları Dosyası               : İlköğretim       + Lise

      Yatılı Öğrenci Zimmet Dosyası      : Yatılı okul

      Öğrenci Listeleri Dosyası              : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Yemek Listeleri Dosyası                : Yemekli kurumlar

      Günlük Tabela Dosyası                 : Yemekli kurumlar

      Kurslar Dosyası                             : İlköğretim    + Lise

      Taşımalı Servis Dosyası                : Taşımalı kurumlar

      Yönetmelik, Yönerge Dosyası       : Okul öncesi       + İlköğretim + Lise

      Genelge Dosyası                           : Okul öncesi   + İlköğretim + Lise

      Dosya İsteme-Gönderme Dosyası  : İlköğretim    + Lise

 

      B-DERSHANELER :

 

      Evrak Dosyaları

      Öğrenci Kayıt Kabul Fişi ve Dosyası

      İstatistik Dosyası

      Tahsilat Belge Dosyası

      Zümre Öğretmenler Karar Dosyası

      Ders Planları Dosyası

(Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği, m-50)

 

      Ek

      Brifing Dosyası

      Çalışma ve İş Takip Dosyası

      Ders Kesimi Rapor Dosyası

      Görev Dağıtımı Dosyası

      İlan ve Reklam Dosyası

      Sirküler Dosyası

      Stajyer Öğretmen Dosyası

 

      C-ÖĞRENCİ YURTLARI

      Öğrenci Dosyası

      Personel Şahıs Dosyası

      Desimal Dosya Sistemi-Yazışmalar

      Teftiş Dosyası

      Sivil Savunma Dosyası : (Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-33)

      (Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, m-19)