DİL LABORATUARININ TERTİP VE DÜZENİ

Madde 4-"Dil laboratuarı" Yabana dil derslerinin yapılması maksadıyla ayrılmış ve kabinli sis­temle donatılmış yeri,  

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 4 )

Madde 50-Özel okullarda dil laboratuarı kurulması isteğe bağlıdır. Ancak dil laboratuarı kurulma­ması halinde yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere, radyo, teyp, televizyon, video, slayt, projeksiyon ve bunlarla ilgili diğer araç-gereçler bulundurulur

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 50 )

Madde 82-Ayrıca, elektronik, yabancı dil laboratuvarları ile resim ve teknik atölyeleri de bulundurulur.
imkanları müsait olduğu takdirde, bilgisayar laboratuvarları da kurulabilir

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 82 )