1. Öğretmen Ders Dağıtım Çizelgelerinin Gönderilmesi 

2. Ders Dağıtımında Pedogojik İlkeler

3. Ders Proğramında Pedogojik İlkeler

 

1. DERS DAĞITIM ÇİZELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ

Madde 7- Müdür; öğretim işlerini herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür.
Müdürün bu konudaki ödevleri şunlardır.

i) (Değişik: 01/03/1993 - 2377 s.T.D.) Dersleri, kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitim bilim kurallarına uygun olarak, ders yılı basında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği ders dağıtım çizelgesini; incelemek ve onaylanmak üzere Valiliğe göndermek,

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 7 ) 

Madde 143- (Değişik: 06/04/1987 - 2231 s.T.D.)

3. Kırtasiyeciliğin azaltılması, idari usul ve işlemlerin süratli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak için;

c) Yeniden düzenlenmiş bulunan Ders dağıtım çizelgeleri, ders yılı başında (Kasımın ilk haftası) bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenerek Bakanlığa gönderilecek, ancak gönderilen bu çizelgede değişiklik söz konusu olursa onlar bildirecektir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 143 ) 

DERSHANELER : 

Ders Çizelgesi

Madde 55- Dershane müdürü, öğretmen ve yöneticilerle program dönemleri hakkındaki bilgileri içeren ders çizelgelerini, Bakanlıkça tespit edilen örneğe uygun doldurarak her yıl kasım ve mayıs ayları içinde valiliğe gönderir.  

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 55 )

2. DERS DAĞITIMINDA PEDOGOJİK İLKELER

Madde 7- Müdür; öğretim işlerini herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür.
Müdürün bu konudaki ödevleri şunlardır.

i) (Değişik: 01/03/1993 - 2377 s.T.D.) Dersleri, kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitim bilim kurallarına uygun olarak, ders yılı basında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği ders dağıtım çizelgesini; incelemek ve onaylanmak üzere Valiliğe göndermek,

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 7 ) 

3. DERS DAĞITIMINDA PEDOGOJİK İLKELER

 Madde 7- Müdür; öğretim işlerini herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür.
Müdürün bu konudaki ödevleri şunlardır.

e) Haftalık ders çizelgeleriyle öğretmen, müdür yardımcısı ve stajyerlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek ye uygulamak. (Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler
önemli bir neden olmadıkça hafta başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğretmen ve öğrencilere duyurulması gerektir.)

(Değişik: 19/00/1965 - 12027 s.R.G,) Haftalık ders programının düzenlenmesinde eğitim bilim ilkeleri göz önünde bulundurulur. Çift öğretim usulü uygulanan okullarda öğretmenlere bir günde altı saatten fazla ders konulamayacağı gibi, öğretmenlerin bir haftalık ders saatlerinin bir ya da iki güne toplanması da doğru değildir.

(Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 7 )