DERS ARAÇLARININ KULLANIMI

Araç Kullanma

Madde 81- Öğretmenler dersleri ile ilgili araç ve gereçleri, laboratuvar ve işliklerdeki eşyayı , okul kitaplığındaki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar- Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen varsa laboratuvar, işlik ve araçlardan yararlanma içleri bir plana bağlanır.

( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği m - 81 ) 

Madde 37- Ders aletlerinin korunması, iyi kullanılması, öğrencilerin bu aletlerden
yararlanmaları, bu aletlerle ilgili derslerin öğretmenlerine düşen bir ödevdir. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen varsa bu öğretmenlerin aralarında iş birliği yapmaları, laboratuvar, atölye ve aletlerden yararlanma işlerini bir plana bağlamaları gerekir.

Ayrıca, memur bulunmadığı zaman müdür bu öğretmenlerden birini ayniyat mutemedi seçerek eşyayı kendisine teslim eder.

Bu öğretmen, kaybolan ve kendisi tarafından dikkatsizlikle kırılan aletleri ödemekle yükümlüdür.

( Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 37 ) 

Madde 71 - Öğretmenler dersleriyle ilgili ders araçlarını laboratuvar, işlik eşya ve gereçlerini, kitaplık kitapların korumak ve öğrencilerine de bu alışkanlığı vermekle yükümlüdürler. Ayrıca, özel memuru bulunmayan okullarda bu aletlerin ve kitapların korunmasından da sorumludurlar.

( Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 71 )