DENEY RAPORLARI

Madde 57 - Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır:

h) Öğretmenler, dersçe laboratuvarlarda ya da bir gezide yaptıkları ve yaptırdıkları deney ve uygulamayı her hafta sonunda müdüre bir raporla bildirirler.

ilere bildirilir.

( Lise Ortaokullar Yönetmeliği m - 57/h )