DERS KİTAPLARI SEÇİMİ

Ders ve Yardımcı Ders Kitapları

Madde 46-İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak kitaplar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen hiç bir kitap ve eğitim aracı okullarda kullanılamaz.

Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araçlarından, Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler öğrencilere aldırılamaz.

( Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği m - 46 )

Madde 9 - d)Okullar dışındaki kurumlarda kullanılmak istenen kitapların Bakanlıkça uygun görüldüğüne dair Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayısı veya kararın yayımlandığı Tebliğler Dergisi'nin tarihi ve sayısı,

( Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 9/d )

Ders ve Yardımcı Ders Kitapları

Madde 34- Dershanede; öğrencilerin öğrenim gördükleri okullaradaki sınıflarına uyan ders ve yardımcı ders kitaplarının okutulması esastır. Ancak, geliştirilmiş programlara paralel olarak, dershane yönetimi tarafından hazırlanan kitaplar Bakanlığın izniyle okutulabilir.

Dershanede Bakanlıkça izin verilmemiş kitaplar okutulamaz ve öğrencilere aldırılamaz

( Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği m - 34 )

 

Not : Her yıl okutulacak kitaplarla ilgili liste ve Genelge Haziran ya da Ağustos ayında Tebliğler Dergisinde yayımlanır.