BİYOLOJİ 

 LABORATUARININ TERTİP VE DÜZENİ

ARAÇ GEREÇ LİSTESİ

Luboratuarlar

Madde : 35- Aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

(1) Çerçeveli Atatürk resmi,

(2) Öğretmen deney masası,

(3) Öğrenci deney masası,

(4) Öğrenci tabureleri,

(5) Topraklı priz (Her masa için birer adet).

(6) Lavabo.

(7) Platform (ahşap),

(8) Camlı dolap,

(9) Yazı tahtası.

(10) Havalandırma sistemi.

(l l) Çöp kutusu.  

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 35 )

Laboratuarlar

Madde 50- Okullarda fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji dersleri laboratuarlarda yapılır. Laboratuarlar bu ihtiyacı karşılayacak sayıda olur.

Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan ve ortaokul hazırlık sınıflarından itibaren kademeli olarak öğretime başlayacak olan okullarda fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi laboratuarları için ölçülerine uygun en az birer oda ayrılır.

Her laboratuarda en az 12 m² genişlikte hazırlık odası bulunur.

Laboratuarlarda öğrenci başına düşen kullanım alanı en az 2 m² dir.

Laboratuarlarda karartma ve kimya laboratuarlarında zehirli gazların tasviyesi için gerekli önlemler alınır.

Özel Okullarda dil laboratuarı kurulması isteğe bağlıdır. Ancak dil laboratuarı kurulmaması halinde yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere, radyo teyp, televizyon, video, slayt, projeksiyon ve bunlarla ilgili diğer araç-gereçler bulundurulur.

Fen Liselerinde fizik, kimya, biyoloji, laboratuar araç-gereçleri altı öğrenciye bir takım olacak şekilde hazırlanır.

Laboratuarlarda video, ilgili T.V. programları ve yabancı dille ilgili kasetler bulundurulur

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 50 )

Laboratuvar

Madde 82- Okullardaki laboratuvarların yerleşme alanı ile bulundurulacak araç-gereçler (EK-V) de gösterildiği gibi düzenleme edilir.

İkinci fıkra: Yürüklükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, elektronik, yabancı dil laboratuvarları ile resim ve teknik atölyeleri de bulundurulur.
imkanları müsait olduğu takdirde, bilgisayar laboratuvarları da kurulabilir.

(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği m - 82 )

 

 

 

Lise Biyoloji Ders Araç-Gereçleri

Madde 73- Liselerde en uz aşağıda belirtilen biyoloji ders araç.-gereçleri bulunur l Ağırlık takımı (110 gr .mg ile), 

2) Ağırlık takımı (1000 gr. mg ile), 

3) Alüminyum levha (20x50x5 mm),

4) Amonyak (% 25 lik D=0.9), * 
5) Amonyum klorür (toz halinde) pür, 

6) Ampermetre (O -l A,DC), 
7) Akvaryum (tel, pomp), 
8) Aydınlatma levhası (mikroskop için), 

9) Ağar toz 10) Alkol izopropil pür, 

ll) Aseton, 
12) Asetik asit. (buzlu), 
13) Baget (20 em, 5-6 mro), 
14) Beherglass (250 mi), 
15 )Beherglass (600 ml), 
16) Beherglass (100 ml). 
I7) Beherglass (400ml). 

18) Beherglass (800 ml). 
19)Bakır oksit siyah pür, 

20) Bakır sufat pür. 

21) Bakır tozu. 

22) Bakır I klorür pür. 

23) Bakır II klorür pür. 

24) Bakır tel (30 cm. boy O l mm izolesiz),

 25) Bağlama parçalı ikili. 

26) Basıçlı tencere (düdüklü 10 lt lik),

 27) Bisturi. 
28) Bünzenbeki (1.5 mt hortumu ile). 

29 Bünzenbeki kıskacı (hüyük). 

30) Bünzenbeki mesnedi, 

31) Büyüteç (saplı). 

32} Bcnediçt çö/eltisi.

33) Bira mayası (250 gr lik paketlerde). 

31) Brontimol mavisi ( 10 gr). 
32) Cam boru (60 cm 0 20 mm iki ucu tıpalı). 

33) Cam boru (20 cm boy 0 5 mm bir ucu kapalı). 

34) Cam boru ( 25 cm boy 0 5 mm bir ucu kapalı). 

35) Cam boru (15 cm boy 0 7 mm) 
36)Cam boru (dik açılı 15/5 cm 0 7 mm). 

37) Cam boru (U şeklinde 7x 15 cm). 

38) Cam boru (O .5 mm kılcal boru için).

39) Cam boru (S şeklinde 20 cm boy). 

43) ) Cam boru (10 cm O 7 mm), 
44) ) Cam boru (0 7 mm ) 
45) Cam boru (dar acılı 5/20 cm , 0, 7mm). 

46) Cam kalemi (asetat kalemi), 
47) Cam levha (2x1200x120 cm), 
48) Cetvel (5 cm saydam, mikroskop için) 

49) Çekiç (250 gr lık),

50) Çinko parçalan (0,5x 10x10 mm), 

51) Çivi (20-30 mm tel çivi), 

52) Çini mürekkebi (siyah), 

53) Delikli deney tahtası takımı, 

54) Dayanıklı sise (30 mi cam damlalıklı), 

55) Deney Kipti (20x150 mm), 
56) Deney tüpü (25x150 mm), 

57) Dereceli silindir (10 mi. 1/1 bölmeli), 

58) Dereceli silindir (50 mi. 1/2 bölmeli), 

59) Destek takımı, 

60) Deney tüpü (l3x1110 mi), 

61) Deney tüpü (18x180 mi), 

62) Deney tüpü (25x200 mi), 

63) Dereceli silindir (100 mi. 1/1 bölmeli), 

64) DNA modeli, 
65) Derialtı şırıngası (lOcc, I8 nolu iğne), 

66) Diseksiyon iğnesi (sivri uçlu), 

67) Diseksiyon iğnesi (mızrak uçlu), 

68) Diseksiyon küveti (paratinli), 

69) Eşit kollu terazi (PS 11 tipi) 

70) Elektrodlar takımı, 

71) Erlanmayer (150 mi) 
72)Erlanmayer(500ml). 
73)Eterleme torbası (naylon), 

74) Etil alkol (70 ellik). 
75) Eter. 
76) Fenolfalein çözeltisi (%1 lik), 

77) Fenol kırmızısı. 

78) Gliserin saf, 
79) Gazlı bez (küçük rulo), 

80) Glikoz (toz), 
81) Huni (plâstik). 

82) Hidroklorik asit (% 37 lik D=l ,19), 
83) Havan poracıcn (0100 mm), 

84} Huni (0 SS mm cam ), 
85) Hücre modeli, 

86)Hidrojen peroksit (% 30 kik). 
87) ispirto ocağı takımı, 

88)İşaretleme aleti, 

89)iyot pür. 

90)Jelatin (ticari). 
91) Kapalı kutu. 

92)Kılavuz kitap, 

93)Kimyn termometresi, 
94)Kova (plâstik 5 it lik). 

95)Kroze - porselen (0 34. mm x 43 mrn) 
96)Kalay 
97) Kaya tuzu 
98) Kuru kalorimetre takımı. 

99) Klavuz kitap. 
100) Kavanoz ( l it lik kapaksız). 

101) Kavanoz (3 lt lik kapaksız), 

102) Kontrol kalemi, 
103) Kulueka inak i naşı (inbikalör), 

104) Kalsiyum klorür pür (anhidrit), 

105) Kongo kırmızıs 

106)Kurutma kağıdı 

107) Kürdan 

108) Lastik tıpa (2 1/16 tek delikli), 

109) Lastik tıpa (21/16 deliksiz), 

110) Lastik tıpa (26/20 iki delikli), 

111) Lastik tıpa (20/20 tek delikli), 

112) Lastik halka(250 grlık torba) 

113) Lastik tıpa (8/4 deliksiz), 

114) Lastik tıpa (l2/9 deliksiz), 

115) Lastik tıpa (l 8/14 delilsiz), 

116) Lastik tıpa (24/19 tek delikli), 

117) Laktik tıpa (24/19 deliksiz), 

118) Lastik tıpa (31/25 deliksiz), 

119) Lastik tıpa (31/25 tek delikli), 

121) Lastik tıpa (lermoz için 2 delikli), 

122) Laktik tıpa 1lt lik kavanoz iåin iki delikli). 

123) Laktik asit pür. 

124) Lam (50 lik kutu) 
125) Lamel (50 lik kulu.). 
126) Lâmba ve sökelleri lakımı. 

127) Molekül tabakalar takımı. 

128) Masa kıskacı. 

129) Metre (alüminyum). 

130) Misina (0 0.80 mm). 
131) Makas (diseksiyon tipi). 
132) Masa kıskacı. 

133) Mikroskop (moneküller 600 büyütmeli). 

134) Milimetrik kâğıt. 

135) Naylon ağ ipliği (katlı 21/9). 

136)Naylon torba (15x25 cm). 
137) Nişasta çözünür. 

138) Plâstik boru (iç 01 6 mm şeffaf). 

139) Pens (l M3 cm boy), 
140) Pense (İzoleli). 

141) Pil yatağı (Dörtlü). 

142) Plâstik sise (kapaklı 60 ml geniş agızlı), 

143) Porselen kapsül (0 80x2-1 mm). 

144) Plâstik küvet (27x25x4.5 cm). 

145)Petri kabı (O 100 mm). 

146) Plâstik boru (iç 0 4 mm iğnelere uygun) 

147) Plâstik boru ( iç 0 80 mm). 

148)Pipet (l ml). 
149)Pipet (10 ml). 
150)Plastik küvet '(29x20x1l cm savdam). 151) Portatif priz 
152)Ponkreatin 
153) PH kâğıdı (1-14 lük), 

154) Pamuk, 
155) Parafın, 

156) Potasyum iyodür pür, 

157) Potasyum klorür pür, 

158) Saat camı (O 70 mm), 

159) Selloteyp( 15x33 mm), 
160)Spatül, 

161) Süzgec kâğıdı (tabaka halinde), 

162) Sac ayağı (büyük), 

163) Saplı halka (090 mm), 

164) Sterlizasyon kabı (petri kabı için), 

165) Sodyum hidroksil pür (tane halinde), 

166) Sodyum hidrokarbonat, 
167) Raptiye halkalar lakımı, 

168) Tornavida (küçük), 

169) Tornavida (büyük), 

170) Tüp fırçası (orta boy), 

171) Tüp masası (plâblik), 

172) Tüplük (plastik), 

173) Tüp maşası (telden), 

174) Tel kafes (15x15 ince telli), 
175) Tahta (12x20x0,5 cyn köşeli delikli), 

176)Üçgen eğe (4), 

177) Vazelin  

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi m - 73 )

DERSHANE ;

Biyoloji Dersi Ders Araç Gereç Listesi 

1)Hücre modeli,

2)Bitkisel ve hayvansal dokular ile ilgili tablolar (ya da kabartma levhalar),

3)Çiçek modeli,

4)Kalp modeli,

5)Akciğer modeli,

6)Böbrek modeli,

7)Sindirim organları modeli,

8)Sindirim sitemi modeli,

9)Duyu organları modeli,

10)DNA modeli,

11)Çeşitli amaçlar için:

a)Deney tüpleri,

b)Beherglass,

c)Erlenmayer,

d)Lastik borular,

e)Lam-Lamel,

f)Mikroskop,

12)Bira mayası,

13)Şeker çözeltisi, Ca (OH)

14)Nişasta, ²

15)Glikoz,

16)Nikrik asit,

17)Lügal çözelticisi,

18)Fehling ayırıcı,

Kimya araç-gereçleri

1)Beherler,

2)Deney tüpleri,

3)Termometre,

4)Çeşitli tuzlar (sodyumklorür potasyum nitrat, sodyum nitrat),

5)İspirto ocağı,

6)Saç ayağı,

7)PH kağıdı, turnusol kağıdı,

8)Çeşitli asitler (HCI, H2SO4 HNO 3)

9)Bazlar (NaOH, Ca(OH)2 Ba(OH)2),

10)Daniel kabı,

11)Çinko ve bakır elektrod,

12)Grafit çubuk,

13)Bakır sülfat,

14)Çinko sülfat,

15)Nişadır,

16)Kömür tozları,

17)Tuz köprüsü için yarı geçirgen kağıt,

18)Ampermetre,

19)İletgen teller,

20)Ampul,

21)Kıskaç,

22)Elektrodlar,

23)Batarya ve doğrultucu,

24)Voltmetre,

25)Kireç taşı,

26)Bunzenbeki,

27)Porselen kroze,

28)Etil alkol,

29)Metil alkol,

30)Propil alkol,

31)Dereceli silindir,

32)Sirke asidi,

(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi  m - 103 )

Madde 75- Bu Yönerge ile getirilen standartlara uygunluk sağlamayan binalarda özel okul açılmak islenmesi halinde tanzim edilecek raporlarda Yönergenin "İnceleme raporları” yla ilgili hükümlerinde belirtilen hususlara ayrıntılarıyla yer verilir. Binaya verileeek toplam öğrenci kontenjanın tesbitinde ise dersliklerin alabilecegi öğrenci kontenjanı esas alınır.

 9) Fen bilgisi, kimya, biyoloji laboratuarı olarak ayrılan odaların alanı bu yönergenin 50. maddesinde belirtilen ölçülerle uygunluk sağlamaması halinde asgari laboratuvar alanı. En büyük derslikte öğrenim görebilecek öğrenci sayısı ile 2 kat sayısının çarpılması suretiyle  hesap edilir